Подписаться
Сергій Петрович Степаненко / Sergey Stepanenko / S.P. Stepanenko
Сергій Петрович Степаненко / Sergey Stepanenko / S.P. Stepanenko
ННЦ ІМЕСГ
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Experimental studies on drying conditions of grain crops with high moisture content in low-pressure environment.
IL Rogovskii, LL Titova, VI Trokhaniak, OV Solomka, PS Popyk, ...
INMATEH-Agricultural Engineering 57 (1), 2019
372019
Тенденції розвитку конструкцій машин та обладнання для очищення і сортування зерноматеріалів
БІ Котов, СП Степаненко, МГ Пастушенко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин …, 2003
372003
Перспективи розвитку конструкцій зернонасінноочисної техніки
БІ Котов
Конструювання, виробництво та експлуатація с.-г. машин: Кіровоград, 110-111, 2001
272001
Experimental study in a pneumatic microbiocature separator with apparatus camera
I Rogovskii, L Titova, V Trokhaniak, O Trokhaniak, S Stepanenko
Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II: Forestry• Wood …, 2019
262019
Research pneumatic gravity separation grain materials
S.P. Stepanenko
International scientific jornal. Mechanizanion in agriculture, conserving of …, 2017
262017
Дослідження процесу пневматичної сепарації насіння в кільцевому зигзагоподібному сепараторі
СП Степаненко
Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка.–Харків, 59-65, 2008
26*2008
Experimental study of the process of grain cleaning in a vibro-pneumatic resistant separator with passive weeders
I Rogovskii, L Titova, V Trokhaniak, O Trokhaniak, S Stepanenko
Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II: Forestry• Wood …, 2020
222020
Osobennosti modelirovanija processov separacii zerna v uslovijah zernotoka hozjajstva
S Stepanenko
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 14 (3), 2012
21*2012
Теоретичне обґрунтування руху частинки зерна на вібропневморешеті при дії розпушуючих робочих органів
БІ Котов, СП Степаненко, РА Калініченко
Науковий вісник Національного аграрного університету, 112-117, 2007
182007
Дослідження шляхів підвищення ефективності віброрешітних сепараторів зерна і насіння
БІ Котов, СП Степаненко, МГ Пастушенко
БІ Котов, СП Степаненко, МГ Пастушенко//Вибрации в технике и технологиях, 35, 2004
18*2004
Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва
ВВ Адамчук, Грицишин, МІ, Степаненко, СП
Київ. Аграрна наука, 2012
172012
Tendentsii rozvytku konstruktsii mashyn ta obladnannia dlia ochyshchennia i sortuvannia zerno materialiv [Trends in the design of machinery and equipment for cleaning and …
BI Kotov, SP Stepanenko, MH Pastushenko
Konstruiuvannia, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiia silskohospodarskykh mashyn …, 2003
17*2003
Моделювання технологічних процесів в типових об’єктах післязбиральної обробки і зберігання зерна (сепарація, сушіння, активне вентилювання, охолодження)
БІ Котов
Монографія.-Ніжин: Видавець ПП Лисенко ММ-2017.-552 с, 2017
13*2017
До теорії розділення зерна в повітряному потоці
БI Котов, СП Степаненко, ВО Швидя, ЮГ Коваль
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 54-62, 2009
13*2009
Modeliuvannia tekhnolohichnykh protsesiv v typovykh obiektakh pisliazbyralnoi obrobky i zberihannia zerna (separatsiia, sushinnia, aktyvne ventyliuvannia, okholodzhennia …
BI Kotov, RA Kalinichenko, SP Stepanenko, VO Shvydia, VO Lisetskyi
Nizhyn: PP Lysenko MM [in Ukrainian], 2017
12*2017
Системно-проектний підхід до управління комплексом машин на току
Котов Б.І. Степаненко С.П. Швидя В.О.
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету.-Мелітополь …, 2012
11*2012
Pneumonitis fractionation of grain materials in air streams of variable structure
SP Stepanenko, BI Kotov
TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation …, 2018
92018
Vibropneumatic grain materials separation on sieves intensifying/B. I. Kotov, SP Stepanenko
BI Kotov
Konstruiuvannia, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiia silskohospodarskykh mashyn …, 2005
9*2005
Дослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин
БІ Котов, ІА Деревенько, СП Степаненко
Вібрації в техніці та технологіях, 99-102, 2017
8*2017
Vrakhuvannia rozpodilenosti parametriv pry modeliuvanni dynamichnykh susharok silskohospodarskykh materialiv [Considering the distributed account settings at modeling dryers …
BI Kotov, SP Stepanenko, VO Shvydia
Agricultural machinery 34, 74-80, 2016
8*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20