Юлія Кратюк
Юлія Кратюк
викладач Національного Університету "Острозька Академія"
Verified email at oa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Język polski w Akademii Ostrogskiej
K Julia, S Natalia
Postscriptum polonistyczne, 253-255, 2009
22009
Сфера лексичної варіантності в польському діалекті Городка подільського (Lexical variation in Horodok-Podilskii Polish dialect)
Ю Кратюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
2016
Gwara Gródka Podolskiego. Czasownik - czas przeszły.
K Julia
Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka. IV, 2013
2013
Czas teraźniejszy czasownika w gwarze Gródka Podolskiego
J Kratiuk
Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka. III, 230-235, 2012
2012
Проблема діалектного членування української мови та роль у ній південно-західного діалекту
Ю Кратюк
Наукові записки. Серія "Філологічна", 115-121, 2011
2011
Uwagi na temat fleksji gwary Grodka Podolskiego
ЮВ Кратюк
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
2010
Стан досліджень південнопограничної діалектної польської мови
ЮК Краток
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7