Follow
Тарас Лютий (Taras Lyuty, Taras Liutyi)
Тарас Лютий (Taras Lyuty, Taras Liutyi)
Національний університет «Києво-Могилянська академія», National University "Kyiv-Mohyla Academy"
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософський енциклопедичний словник
ТВЛ ВІ Шинкарук, ЄК Бистрицький, ГП Ковадло
Київ: Абрис, 2002
487*2002
Нігілізм: анатомія Ніщо
ТВ Лютий
Vydavec'PARAPAN, 2002
54*2002
Розумність нерозумного
Т Лютий
К.: ПАРАПАН, 2007
382007
Культура масова і популярна: теорії та практики
Т Лютий, ОА Ярош
К.: Агентство «Україна, 2007
312007
Философская антропология: словарь
Н Хамитов
К.: КНТ, 2011
27*2011
Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст.: Енцикл. вид./Упоряд. ЗІ Хижняк; За ред. ВС Брюховецького
ВС Брюховецький
К.: Вид. Дім «КМ Академія 736, 7-10, 2001
27*2001
Людина в цивілізації ХХІ століттіа: проблема свободи
ВГ Табачковський
Наукова Думка, 2005
24*2005
Ніцше. Самоперевершення
Т Лютий
Темпора, 2016
17*2016
Шлях парадоксів і симбіозів / передмова / Едгар Морен. Шлях за майбутнє людства
Т Лютий, ТВ Лютий
Ніка-Центр, 2014
14*2014
Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади
Т Лютий, ОМ Ярош
122016
Маргінальність у людському бутті
ТВ Лютий
Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного.–К …, 2010
11*2010
Українське ніцшеанство
Т Лютий
92011
Вілен Горський: дотики, смисли, споглядання
М Ткачук, І Бондаревська, Л Архипова, О Гомілко
7*2011
Компендіум теології
СТ Аквінський, ГП Переклад В. Котусенко, І. Піговська, ...
Інститут релігійних наук імені Томи Аквінського, 2011
7*2011
Фридрих Ницше: наследие и проект. М.: Культурная революция
E Polyakova, Y Sineokaya
Friedrich Nietzsche: Heritage and Prospects, 2017
6*2017
Зона переходу. Про кінець посткомунізму/
Б Буден, ТЛ пер. з нім. Н. Ваховська
Медуза, 2013
62013
Кому потрібна «радянська філософія»?
Т Лютий
Філософська думка, С. 28-32., 2009
6*2009
Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX - XXI ст.
КВ Моренця
Київ: НаУКМА, 2014
5*2014
Культура принад і спротиву
Т Лютий
Темпора, 2020
42020
Інший і Чужий у структурі людського Я (М. Бубер, Е. Левінас, Ю. Кристева)
Т Лютий
4*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20