Тарас Лютий (Taras Lyuty, Taras Luty)
Тарас Лютий (Taras Lyuty, Taras Luty)
Національний університет «Києво-Могилянська академія», National University "Kyiv-Mohyla Academy"
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософський енциклопедичний словник
ТВЛ ВІ Шинкарук, ЄК Бистрицький, ГП Ковадло
Київ: Абрис, 2002
257*2002
Нігілізм: анатомія Ніщо:[монографія]
Т Лютий
К.: Парапан, 2002
45*2002
Розумність нерозумного: монографія/Тарас Володимирович Лютий
ТВ Лютий
К.: Вид. ПАРАПАН, 2007
35*2007
Культура масова і популярна: теорії та практики
Т Лютий, ОА Ярош
К.: Агентство «Україна, 2007
282007
Философская антропология: словарь
Н Хамитов, С Крылова, Т Розова, С Минева, Т Лютый
К.: КНТ, 2011
15*2011
Kyievo-Mohylianska akademiia v imenakh (XVII–XVIII st.): Entsyklopedychne vydannia [Kyiv-Mohyla Academy in Names (17th-18th Centuries): Encyclopedic Edition]
Z Khyzhniak
Kyiv: KM Academia, 2001
12*2001
Ніцше. Самоперевершення
Т Лютий
Темпора, 2016
11*2016
Шлях парадоксів і симбіозів / передмова / Едгар Морен. Шлях за майбутнє людства
Т Лютий, ТВ Лютий
Ніка-Центр, 2014
10*2014
Маргінальність у людському бутті
ТВ Лютий
Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного.–К …, 2010
9*2010
Людина в цивілізації ХХІ століттіа: проблема свободи
ВГ Табачковський
Наукова Думка, 2005
9*2005
Українське ніцшеанство
Т Лютий
8*2011
Зона переходу. Про кінець посткомунізму/
Б Буден, ТЛ пер. з нім. Н. Ваховська
Медуза, 2013
62013
дотики, смисли, споглядання: зб. наук. пр./за ред. МЛ Ткачук; упоряд. МЛ Ткачук, ЛД Архипова
В Горський
К.: Аграр Медіа Груп, 2011
62011
Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади
Т Лютий, ОМ Ярош
52016
Компендіум теології
СТ Аквінський, ГП Переклад В. Котусенко, І. Піговська, ...
Інститут релігійних наук імені Томи Аквінського, 2011
5*2011
Фридрих Ницше: наследие и проект. М.: Культурная революция
E Polyakova, Y Sineokaya
Friedrich Nietzsche: Heritage and Prospects, 2017
4*2017
Модуси тіла стосовно «розумності нерозумного»/Тарас Лютий
Т Лютий
Філософська думка, 76-89, 2006
4*2006
Становлення нігілізму в культурноантропологічному контексті
ТВ Лютий
Інститут філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2001
42001
Euromaidan: History in the Making
V Kadyhrob, K Taylor, G Gusev, T Liutyi, Y Hrytsak, K Sergatskova
Kyiv: Osnovy Publishing, 2014
32014
Komu potribna «radianska filosofiia»?[Who needs «Soviet philosophy»?]
T Liutyi
Philosophical Thought 3, 28-32, 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20