Тарас Лютий (Taras Lyuty, Taras Luty)
Тарас Лютий (Taras Lyuty, Taras Luty)
Національний університет «Києво-Могилянська академія», National University "Kyiv-Mohyla Academy"
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософський енциклопедичний словник
ТВЛ ВІ Шинкарук, ЄК Бистрицький, ГП Ковадло
Київ: Абрис, 2002
98*2002
Нігілізм: анатомія Ніщо:[монографія]
Т Лютий
К.: Парапан, 2002
44*2002
Розумність нерозумного: монографія/Тарас Володимирович Лютий
ТВ Лютий
К.: Вид. ПАРАПАН, 2007
34*2007
Культура масова і популярна: теорії та практики
Т Лютий, ОА Ярош
К.: Агентство «Україна, 2007
272007
Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи
ВГ Табачковський
ВГ Табач-О. Булатов, ТВ Лютий [та ін.], 12, 0
17*
Философская антропология: словарь
Н Хамитов, С Крылова, Т Розова, С Минева, Т Лютый
К.: КНТ, 2011
112011
Ніцше. Самоперевершення
Т Лютий
Темпора, 2016
10*2016
Українське ніцшеанство
Т Лютий
8*2011
Маргінальність у людському бутті
ТВ Лютий
Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного.–К …, 2010
8*2010
Зона переходу. Про кінець посткомунізму/
Б Буден, ТЛ пер. з нім. Н. Ваховська
Медуза, 2013
62013
Башинський Іван; Скибинський Стефан / Києво-Могилянська академія в іменах: XVII-XVIII ст. Енциклопедичне видання.
Т Лютий, ТВ Лютий
Києво-Могилянська академія в іменах: XVII-XVIII ст. Енциклопедичне видання …, 2001
6*2001
Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади
Т Лютий, ОМ Ярош
52016
Шлях парадоксів і симбіозів / передмова / Едгар Морен. Шлях за майбутнє людства
Т Лютий, ТВ Лютий
Ніка-Центр, 2014
5*2014
Становлення нігілізму в культурноантропологічному контексті
ТВ Лютий
Інститут філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2001
42001
Мислення Ніцше це діалог. Діалог з Богом [Електронний ресурс]
Т Лютий
Режим доступу: http://tureligious. com. ua/taras-lyutyj-myslennya-nitsshe …, 0
3
Масова і популярна культура: проблема демаркації
Т Lyuty
Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство 3, 85-99, 2019
2*2019
Інший і Чужий у структурі людського Я (М. Бубер, Е. Левінас, Ю. Кристева)
Т Лютий
2*2018
Становлення великих груп: від натовпу та публіки до владно-видовищнихмасових рухів
ТВ Лютий
Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 3-16, 2018
2*2018
наследие и проект/Сост. и отв. ред
Ф Ницше
ЮВ Синеокая, ЕА Полякова. М.: Издательский Дом ЯСК, 2017
22017
Корабель шаленців
Т Лютий
Львів: Видавництво Старого Лева, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20