Подписаться
Шевченко Сергій Леонідович (Serhii Shevchenko)
Шевченко Сергій Леонідович (Serhii Shevchenko)
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене i.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Автентичність людського буття у філософії екзистенціалізму
СЛ Шевченко
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, 2012
112012
Вічні цінності людського існування в релігійному екзистенціалізмі Ґ. Марселя
СЛ Шевченко
Матеріали IX Міжнародної наукової конференції "Традиція і культура …, 2010
10*2010
Цінності та постекзистенціалістське мислення
ГД Ємельяненко, КЮ Райда, СЛ Шевченко
ПАРАПАН, 2013
82013
Онтологічний вимір екзистенції в філософії М. Гайдеґґера: “Das Selbst” versus “Das Man”
СЛ Шевченко
Вісник Нац. ун-ту “Львівська політ-ка”. Філософські науки, 61-71, 2009
82009
Специфіка осмислення феномена “нового буття” у філософії П. Тілліха
СЛ Шевченко
Людина. Історія. Розум: за матеріалами філософських читань пам’яті І. В …, 2011
62011
МЕТОДОЛОГІЧНА ТА ІДЕЙНА КОРЕЛЯЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ І ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ
СЛ ШЕВЧЕНКО
Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 2017
52017
Цінності та постекзистенціалістське мислення: монографія
ГД Ємельяненко, КЮ Райда, СЛ Шевченко
Київ,: Полтава, Слов’янськ: Парапан, 2012
52012
Tsinnosti ta postekzystentsialists' ke myslennia [Values and post-existential thinking]
HD Yemel’ianenko, KY Rajda, SL Shevchenko
Parapan, Kyiv, Ukraine, 2012
52012
Екзистенціальний томізм Жака Марітена: особливості тлумачення у наш час
СЛ Шевченко
Мультиверсум. Філософський альманах, 112 – 126, 2015
42015
Автентичність екзистенції в "негативному" та "позитивному" екзистенціалізмі [Текст]
СЛ Шевченко
автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Шевченко Сергій Леонідович …, 2009
4*2009
Інтерпретація трансцендентності і самотрансцендентності в екзистенціально-герменевтичній феноменології релігії Мерольда Вестфаля: проблема методу
СЛ Шевченко
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник, 53-55, 2016
32016
Особливості розуміння М. Вестфалем ідей С. К’єркеґора
СЛ Шевченко
Мультиверсум. Філософський альманах, 110-122, 2015
32015
Автентичність ідентичності української людини
С Шевченко
Наука і суспільство, С. 2 -11, 2009
32009
Поняття свободи як визначального чинника людського буття в філософії датського мислителя Сьорена К’єркегора
СЛ Шевченко
Обрії свободи. Матеріали міжнародної наукової конференції. 9.VІ – 10.VІ …, 2006
3*2006
Екзистенціальна еклезіологія та екуменізм М. Вестфаля: до проблеми збереження ідентичності релігійної спільноти в умовах дихотомії “лібералізм – комунітаризм”
СЛ Шевченко
Другі академічні читання пам’яті Г. І. Волинки: “Філософія, наука і освіта …, 2017
2*2017
Christian theology and existentialism
S Shevchenko
Khrystyianska teolohiia ta ekzystentsializm], Kyiv, Skovoroda Institute of …, 2016
22016
Специфіка інтерпретації свободи С. К’єркеґором в контексті осучаснення християнства
СЛ Шевченко
Релігійна свобода: на перехресті епох, країн і культур. Науковий щорічник …, 2016
22016
Екзистенціальна теологія (М. Уестпал, Дж. Маккуоррі) в постмодерну добу: до проблеми духовної реанімації західного суспільства
СЛ Шевченко
Totallogy-XXI. Постнекласічні дослідження, 385-396, 2013
22013
Фундаментальна проблематичність як феномен “коекзистенціальної” природи екзистенції у філософії Н. Аббаньяно
СЛ Шевченко
Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць, 85-96, 2008
22008
SELF-IDENTITY THROUGH THE PRISM OF OTHER IN MEROLD WESTPHAL’S EXISTENTIAL PHILOSOPHY OF RELIGION
S SHEVCHENKO
Journal for the Study of Religions and Ideologies 18 (issue 53 (Summer 2019 …, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20