Вадим Дынник
Вадим Дынник
Невідома організація
Підтверджена електронна адреса в mail.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оценка удовлетворенности заинтересованных сторон. Часть 2. Разработка шкалы оценивания
ОД Дынник, ВА Залога, АВ Ивченко, ЮА Погоржельская, НВ Сущенко
Сумский государственный университет, 2014
62014
Аналіз системи чинників, які впливають на якість продукції ливарного виробництва
ВО Залога, ОД Динник, ОВ Івченко
Вісник КНУ імені Михайла Остроградського, 89-92, 2011
42011
Нормалізація техніко-економічних показників інструментального виробництва на основі застосування теорії нечітких множин
ВО Залога, ЮО Денисенко, ОВ Івченко, ОД Динник
Наукові нотатки, 78-85, 2015
32015
Оцінювання техніко-економічних показників інструментальної підготовки виробництва
ВО Залога, ОВ Івченко, ОД Динник, ЮО Денисенко
Сумський державний університет, 2014
22014
Розроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства
ВО Залога, ОД Динник, ОВ Івченко
Вид-во СумДУ, 2010
22010
Розроблення методом перекладу та прийняття національного стандарту щодо вимог безпечності для ковшів, наливного устаткування, відцентрованих ливарних машин, гармонізованого з …
ОВ Івченко, ДО Жигилій, ОД Динник, АВ Євтухов, ВО Іванов, АІ Дегула, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Використання програмних засобів статистичної обробки даних при формуванні інформаційного забезпечення управління
ВО Залога, ТВ Яшина, ОД Динник
Сумський державний університет, 2018
2018
Удосконалення методу оцінювання якості функціонування виробничих процесів
В Залога, О Динник, Т Яшина
Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи …, 2017
2017
Оцінювання виробничих процесів машинобудівного підприємства на основі узагальненого показника якості
ВА Залога, ТВ Яшина, ОД Дынник
КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ, 134-134, 2017
2017
Розробка алгоритму оцінювання якості виробничих процесів
ТВ Яшина, ВО Залога, ОД Динник
Сумський державний університет, 2017
2017
Удосконалення процесного підходу для управління якістю продукції машинобудівного підприємства
ТВ Яшина, ВО Залога, ОД Динник, ОВ Івченко
Сумський державний університет, 2017
2017
Оцінка ризиків страхової діяльності згідно вимог стандарту ISO/IEC 31000
РО Крючков, НВ Сущенко, ОВ Івченко, ОД Динник, НВ Сущенко, ...
СумДу, 2017
2017
Управління якістю виробничих процесів машинобудівного підприємства на основі аналізу вимірювальних систем
ВО Залога, ТВ Яшина, ОД Динник
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Удосконалення методу кількісного оцінювання якості процесів машинобудівного підприємства
ВО Залога, ОД Динник, ТВ Яшина, ІО Молчанов
Перспективні технології та прилади, 16-21, 2016
2016
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА СТАНДАРТИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АВ Ивченко, ВМ Янченко, ОД Дынник, ЕС Савченко
РЕАЛЬНОСТЬ-СУММА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 105-109, 2016
2016
Удосконалення оцінювання якості продукції машинобудівного підприємства на основі аналізу вимірювальних систем
ТВ Яшина, ВО Залога, ОД Динник
Сумський державний університет, 2016
2016
Нетрадиційні методи механічної обробки матеріалів
БА Ступін, ОВ Івченко, ОД Динник, РМ Зінченко
Сумський державний університет, 2016
2016
Удосконалення системи оцінювання виробничих процесів на основі використання статистичних методів управління
ТВ Яшина, ВО Залога, ОД Динник
Сумський державний університет, 2016
2016
Оцінювання якості процесів машинобудівного підприємства
І Молчанов, ВО Залога, ОД Динник
Сумський державний університет, 2016
2016
НОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
ВО Залога, ЮО Денисенко, ОВ Івченко, ОД Динник
Наукові нотатки, 88-97, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20