Мицкан Богдан
Мицкан Богдан
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені
Verified email at pu.if.ua - Homepage
TitleCited byYear
Information processing and emotional response in elite athletes
G Korobeynikov, L Korobeinikova, B Mytskan, A Chernozub, WJ Cynarski
Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology 17 (2), 41-50, 2017
322017
Нервово-м’язовий апарат і гіпокінезія
БМ Мицкан, С Попель
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник …, 2001
142001
Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей із церебральним паралічем у фізичному вихованні
ГА Єдинак, БМ Мицкан, Л Галаманжук
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 108-128, 2011
132011
Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей із церебральним паралічем у фізичному вихованні
ГА Єдинак, БМ Мицкан, Л Галаманжук
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 108-128, 2011
132011
Методи дослідження фізичного розвитку, фізичної підготовленості, фізичної працездатності та соматичного здоров’я школярів
БМ Мицкан, СЛ Попель, ОМ Мокров, МА Мицкан
Івано-Франківськ: Плай, 2000
132000
Justification revitalizing body of persons" third age" by means of physical education
BM Mytskan, NV Fedynyak
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2014
82014
Вплив гіпокінезії і рухової активності на ріст і диференціацію скелетних м’язів: дис…. д-ра біол. наук: 03.00. 11/Мицкан Богдан Михайлович; Івано-Франківська мед. акад
БМ Мицкан
Івано-Франківськ:[б. в.], 1996
81996
Фізична підготовленість учнів гімназії як показник фізіологічних резервів організму
БМ Мицкан, ІВ Поташнюк
Педагогіка, психологія і медико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: Зб …, 2011
72011
Структура скелетной мышцы при термо-рабочей дегидратации организма
ТМ Мосендз, БМ Мицкан
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 2012
62012
Структура скелетной мышцы при термо-рабочей дегидратации организма
ТМ Мосендз, БМ Мицкан
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 2012
62012
Стан та деякі теоретичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної рухової активності оздоровчого спрямування
ГА Єдинак, БМ Мицкан, Л Завацька
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 44-50, 2012
62012
Порівняльна характеристика фізичної працездатності дітей шестирічного віку різного типу соціалізації/Б. Мицкан, Л. Ковальчук
БМ Мицкан
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук …, 2006
62006
Вікові зміни фізичного потенціалу дітей в умовах сучасної школи/Б. Мицкан, Л. Ковальчук, І. Ткачівська
БМ Мицкан
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Дра …, 0
6
Професійно-прикладна фізична підготовка у технічних закладах освіти
БМ Мицкан, Р Римик, ЛБ Маланюк
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 122-127, 2014
52014
Аналіз досягнень країн-учасниць на Олімпійських іграх з вільної боротьби
ВА Шандригось, БМ Мицкан
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 22-26, 2014
52014
Фізичний стан учнів старших класів гімназії
БМ Мицкан
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та …, 2011
52011
Вiковi змiни фiзичного потенцiалу дiтей в умовах сучасної школи
БМ Мицкан, ЛВ Ковальчук, IМ Ткачiвська, СЛ Попель
Науковий часопис Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi МП …, 2010
52010
Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення професійної діяльності
БМ Мицкан, ІД Шутак, БМ Шиян
52009
Концепція тіла в контексті здоров’я і краси людини/Мицкан БМ, Фотуйма ОЯ
БМ Мицкан
Молода спортивна наука України, 216-221, 2007
52007
Методи дослідження фізичного розвитку та соматичного здоров’я школярів/Мицкан БМ
БМ Мицкан
Посібник для вчителів фізичної культури.–Івано-Франківськ: Плай, 2000
52000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20