Подписаться
Наталія Михайличенко
Наталія Михайличенко
доцент кафедри радіомовлення і телебачення ЛНУ ім. Івана Франка
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структурно-семантичні типи українських ойконімів із формантами-ець,-иця
НЄ Михайличенко
спец. 10.02. 01 «Українська мова»/НЄ Михайличенко.–Львів, 2011.–20 с, 2011
62011
Взаємодія гідронімії та ойконімії (на матеріалі центрального та східного регіонів України)
НЄ Михайличенко
Ономастичні науки, 2009
32009
ОЙКОНІМИ НА-ЕЦЬ ПІВНІЧНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ВІДГІДРОНІМНІ НАЗВИ
Н Михайличенко
22009
Зауваги про вживання термінів-англіцизмів у медійному науковому дискурсі
Н Михайличенко
12018
Естетика усного мовлення та професійна компетентність педагога-філолога
Н Михайличенко
Мова і суспільство, 2015
12015
ОЙКОНІМИ УКРАЇНИ НА-ИЦЯ: ВІДГІДРОНІМНІ НАЙМЕНУВАННЯ
Н МИХАЙЛИЧЕНКО
1
Культура мовлення тележурналістів каналу UA: Перший (на прикладі інформаційної програми Новини)
НЄ Михайличенко
Теле-та радіожурналістика, 270-275, 2019
2019
У пошуках істини
Н Михайличенко
Теле-та радіожурналістика, 172-176, 2018
2018
Магія радіозвуку–бути побаченим і почутим
Н Михайличенко
Теле-та радіожурналістика, 261, 2017
2017
Пісенний символ Революції Гідності
Н Михайличенко
Теле-та радіожурналістика, 238-245, 2016
2016
Трансонімізація–спосіб творення власних назв (на прикладі ойконімів з формантами-ець,-иця)
Н Михайличенко
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 172-177, 2016
2016
Усне мовлення та мовна компетенція українських публічних осіб: естетичні засади
Н Михайличенко
Теле-та радіожурналістика, 282-287, 2015
2015
Естетизація мовлення та її реалізація в медійному тексті
Н Михайличенко
Теле-та радіожурналістика, 111-117, 2014
2014
Ойконіми України на-иця відапелятивного походження
НЄ Михайличенко
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 202-207, 2013
2013
Статистика ойконімів України на-ець,-иця
Н Михайличенко
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 211-217, 2012
2012
Західнослов’янські ойконімні паралелі до українських назв поселень на-иця відонімного походження
НЄ Михайличенко
Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і …, 2010
2010
УКРАЇНСЬКІ ОЙКОНІМИ НА-ИЦЯ–ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ АНТРОПОНІМІЇ
Н Михайличенко
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2010
2010
Українські ойконіми на-ець, пов’язані з назвами інших населених пунктів
НЄ Михайличенко
Вид-во Олександри Гаркуші, 2009
2009
Назви поселень України на-авець,-ивець (-ливець)
НЄ Михайличенко
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 130-133, 2009
2009
ДО ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМАНТА-ЕЦЬ
НЄ Михайличенко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20