Оксана Максисько | Oksana Maksysko
Оксана Максисько | Oksana Maksysko
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Підвищення коефіцієнта теплопередачі кожухотрубного теплообмінника при тепловій обробці молока шляхом введення оптимальної концентрації соняшникової олії
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
82013
Зміна гідромеханічних і теплофізичних характеристик теплоносія в приграничному шарі під дією поверхнево-активних речовин (ПАР)
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
НТУ" ХПІ", 2009
62009
Обґрунтування вибору рослинних олій в якості поверхнево-активних речовин (ПАР) до компонентів молока
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Наукові праці ОНАХТ.–2009.–Випуск, 158-164, 2009
52009
Підвищення коефіцієнта теплопередачі теплообмінної апаратури при використанні ПАР
ЮЛ Білонога, ОР Максисько, БР Ціж, ЮЮ Варивода
Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені СЗ …, 2004
52004
Оптимізація концентрацій рослинних поверхнево-активних речовин (ПАР) в молоці для інтенсифікації теплопередачі в системі стінка теплообмінника-потік
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Наукові праці ОНАХТ.–2008.–Випуск, 200-204, 0
5
Спосіб інтенсифікації теплопередачі в системі холодоносій (вода)–стінка теплообмінника-молоко
РЙ Кравців, ЮЛ Білонога, ОР Максисько, ЛВ Занічковська
Подана заявка. У, 2008
42008
Інтенсифікація теплообміну при додаванні аніонних поверхнево активних речовин (пар) до води
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
22009
Экономическая эффективность интенсификации теплообмена при использовании поверхностно-активных веществ
ОР Максисько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Вплив поверхнево-активних речовин (пар) на коефіцієнт теплопередачі кожухотрубного теплообмінника
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
12009
Моделювання гірського масиву та індивідуального житлового будинку на схилі в середовищі графічної системи AutoCAD для віртуального навчального середовища у Вищій школі. Частина II
IG Svidrak, VI Topchii, OR Maksysko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2018
2018
Modeling of a rock mass and an individual dwelling house on a slope in the environment of the AutoCAD graphical system for the virtual learning environment. Part II
IG Svidrak, VI Topchii, OR Maksysko
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Методика комп’ютерного моделювання та анімації будівництва індивідуального житлового будинку на схилах для навчального процесу у вишій школі
IH Svidrak, VI Topchiy, MP Kushynov, OR Maksysko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
2017
Вплив поверхнево-активних речовин на поверхневий критерій в ламінарному приграничному шарі
YL Bilonoha, OR Maksysko, IG Svidrak
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
2017
Влияние поверхностно-активных веществ на скорость фильтрования
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Вплив поверхнево-активних речовин на швидкість фільтрування
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Методика компьютерного моделирования и анимации строительства индивидуального жилого дома на склонах для учебного процесса в высшей школе
ИГ Свидрак, ВИ Топчий, МП Кушинов, ОР Максисько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Вплив коефіцієнта поверхневого натягу рідкого теплоносія на середню товщину приграничного ламінарного шару в рекуперативних теплообмінниках
ЮЛ Білонога, ОР Максисько, ДМ Білонога, СВ Приходська
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Інтенсифікація теплообмінних процесів шляхом використання поверхнево-активних речовин
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Харчова наука та технологія 9 (2), 2015
2015
THE FEASIBILITY OF USING THE SYSTEM OF SOLAR COLLECTORS IN THE EASTERN REGIONS OF UKRAINE
Y Selikhov, V Kotsarenko, KO Gorbunov, O Maksysko, E Krasnokutsky, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 17 (4 …, 2015
2015
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ У СХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Y Selikhov, V Kotsarenko, KO Gorbunov, O Maksysko, E Krasnokutsky, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20