Оксана Максисько | Oksana Maksysko
Оксана Максисько | Oksana Maksysko
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Підтверджена електронна адреса в lvet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підвищення коефіцієнта теплопередачі кожухотрубного теплообмінника при тепловій обробці молока шляхом введення оптимальної концентрації соняшникової олії
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
82013
Modeling the interaction of coolant flows at the liquid-solid boundary with allowance for the laminar boundary layer
Y Bіlonoga, O Maksysko
International Journal of Heat and Technology 35 (3), 678-682, 2017
72017
Specific features of heat exchangers calculation considering the laminar boundary layer, the transitional and turbulent thermal conductivity of heat carriers
Y Bіlonoga, O Maksysko
International Journal of Heat and Technology 36 (1), 11-20, 2018
62018
Зміна гідромеханічних і теплофізичних характеристик теплоносія в приграничному шарі під дією поверхнево-активних речовин (ПАР)
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
НТУ" ХПІ", 2009
62009
Experimental assessment of thermal radiation behavior emitted by solid porous material
NR Caetano, G Lorenzini, AR Lhamby, VMM Guillet, MA Klunk, ...
International Journal of Heat and Technology 38 (1), 1-8, 2020
52020
The laws of distribution of the values of turbulent thermo-physical characteristics in the volume of the flows of heat carriers taking into account the surface forces
Y Bіlonoga, O Maksysko
Int. J. Heat Technol 37, 1-10, 2019
52019
Обґрунтування вибору рослинних олій в якості поверхнево-активних речовин (ПАР) до компонентів молока
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Наукові праці ОНАХТ.–2009.–Випуск, 158-164, 2009
52009
Підвищення коефіцієнта теплопередачі теплообмінної апаратури при використанні ПАР
ЮЛ Білонога, ОР Максисько, БР Ціж, ЮЮ Варивода
Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені СЗ …, 2004
52004
Оптимізація концентрацій рослинних поверхнево-активних речовин (ПАР) в молоці для інтенсифікації теплопередачі в системі стінка теплообмінника-потік
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Наукові праці ОНАХТ.–2008.–Випуск, 200-204, 0
5
Спосіб інтенсифікації теплопередачі в системі холодоносій (вода)–стінка теплообмінника-молоко
РЙ Кравців, ЮЛ Білонога, ОР Максисько, ЛВ Занічковська
Подана заявка. У, 2008
42008
Інтенсифікація теплообміну при додаванні аніонних поверхнево активних речовин (пар) до води
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
22009
A New Universal Numerical Equation and a New Method for Calculating Heat-Exchange Equip-ment using Nanofluids
Y Bіlonoga, V Stybel, O Maksysko, U Drachuk
International Journal of Heat and Technology 38 (1), 151-164, 2020
12020
Changes in the hydro-mechanical and thermo-physical characteristics of liquid food products (for example, milk) under the influence of natural surfactants
Y Bіlonoga, V Stybel, E Lorenzini, O Maksysko, U Drachuk
Italian Journal of Engineering Science: Tecnica Italiana 63 (1), 21-27, 2019
12019
Экономическая эффективность интенсификации теплообмена при использовании поверхностно-активных веществ
ОР Максисько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Вплив поверхнево-активних речовин (пар) на коефіцієнт теплопередачі кожухотрубного теплообмінника
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
12009
Use of new similarities Bl and Blturb. to optimize the calculation and selection of heat exchange equipment for working with nanofluid coolants
Y Bilonoga, V Stybel, O Maksysko, U Drachuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2021
2021
TECNICA ITALIANA-Italian Journal of Engineering Science
Y Bіlonoga, V Stybel, E Lorenzini, O Maksysko, U Drachuk
Journal homepage: http://iieta. org/Journals/TI-IJES 63 (1), 21-27, 2019
2019
Моделювання гірського масиву та індивідуального житлового будинку на схилі в середовищі графічної системи AutoCAD для віртуального навчального середовища у Вищій школі. Частина II
IG Svidrak, VI Topchii, OR Maksysko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2018
2018
Modeling of a rock mass and an individual dwelling house on a slope in the environment of the AutoCAD graphical system for the virtual learning environment. Part II
IG Svidrak, VI Topchii, OR Maksysko
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Методика комп’ютерного моделювання та анімації будівництва індивідуального житлового будинку на схилах для навчального процесу у вишій школі
IH Svidrak, VI Topchiy, MP Kushynov, OR Maksysko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20