Yevhen Rachkov / Рачков Євген
Yevhen Rachkov / Рачков Євген
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання корпоративних символів та емблем в обрядах переходу в Харківському університеті
Є Рачков
Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес, 78 – 79, 2014
52014
Використання корпоративних символів та емблем в обрядах переходу (на матеріалах Харківського університету)
ЄС Рачков
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 286-292, 2014
52014
Вплив міграційних процесів на зміни чисельності населення Харківської області у другій половині ХХ–на початку ХХІ ст.(за даними загальних переписів населення 1959–2001 рр.)
Є Рачков
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії 14, 2011
52011
Методи та підходи візуальної історії: аналіз історіографії
Є Рачков
Харківський історіографічний збірник, 27 – 41, 2015
42015
Візуальна складова практик саморепрезентації класичних університетів України кінця ХХ – початку ХХІ ст.
ЄС Рачков
Wschodni Rocznik Humanistyczny 12, 345 – 360, 2015
42015
Емблеми класичних університетів України кінця ХХ – початку ХХІ ст.: генезис, класифікація, функції: дисертація … кандидата історичних наук
ЄС Рачков
Харків, 2016
32016
Емблеми класичних університетів України кінця ХХ – початку ХХІ ст.: генезис, класифікація, функції: автореферат дис. … кандидата історичних наук
ЄС Рачков
32016
University corporate culture investigation using a database technology (based on materials of Ukrainian classical universities)
Y Rachkov
Humanistyka Cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku, 132 – 146, 2016
22016
Символы и эмблемы классических университетов Украины (1933 – 1991 гг.): визуальный образ советских вузов
ЕС Рачков
Гуманитарные и юридические исследования, 49 – 53, 2015
22015
Документ в університетських ритуалах
ЄС Рачков
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті, 143 – 150, 2015
22015
Символы и эмблемы классических университетов Украины (1933–1991 гг.): визуальный образ советских вузов
ЕС Рачков
Гуманитарные и юридические исследования 3, 49-53, 2015
22015
Символи та емблеми Харківського університету (1933 – 1991 рр.): візуальний образ радянського ВНЗ
Є Рачков
Історичні етюди, 250 – 252, 2014
22014
Створення університетської символіки як приклад саморефлексії (на матеріалах конкурсу на створення емблеми Харківського університету кінця 1990-х рр.)
Є Рачков
Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 68-ї Міжнародної …, 2015
12015
Сучасні тенденції розвитку символіки класичних університетів України: між брендом та традицією
Є Рачков
Суспільна місія класичного університету: історія, сучасність, перспективи …, 2015
1*2015
Створення університетської символіки як приклад саморефлексії (на матеріалах конкурсів на створення символіки Львівського та Харківського університетів 1990-х рр.)
ЄС Рачков
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 70 – 80, 2015
12015
База данных «Символы и эмблемы классических университетов Украины»: принципы построения и предварительные результаты анализа
Е Рачков
Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер»: Материалы XIV …, 2014
12014
Символи та емблеми Харківського університету кінця XX–початку XXi ст.: на шляху до створення нової корпоративної символіки
ЄС Рачков
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
12014
Электронный документ в системе управления (на материалах университетов Украины)
Е Посохов, С., Рачков
WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 15 (3), 129-142, 2018
2018
Знакове середовище імператорських російських університетів XIX – початку ХХ ст. (до питання про когерентність університетської традиції)
ЄС Рачков
Дриновський збірник 11, 130–140, 2018
2018
«У пошуках обличчя міста»: про мету та завдання нового наукового проекту
СІ Посохов, ЄС Рачков
Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20