Подписаться
Кирил Котун | Kyryl Kotun
Кирил Котун | Kyryl Kotun
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічна освіта Фінляндії у контексті європейського виміру
КВ Котун
Інституту обдарованої дитини НАПН України, 2014
222014
Zarubizhnyi dosvid profesiinoi pidhotovky pedahohiv: analitychni materialy [Foreign experience of professional training of teachers: analytical materials]
NM Avsheniuk, LM Diachenko, KV Kotun, MM Marusynets, OI Ohiienko, ...
Kyiv: Tsentr [in Ukrainian], 2017
102017
Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів
НМ Авшенюк, ЛМ Дяченко, КВ Котун, ММ Марусинець, ОІ Огієнко, ...
ТОВ" ДКС Центр", 2017
92017
Pedahohichna osvita Finliandii u konteksti yevropeiskoho vymiru: metod. rek.[Pedagogical Education in Finland in the Context of the European Dimension]
KV Kotun
Kyiv: Vyd. In-tu obdarovanoi dytyny, 2014
72014
Розвиток компетентності як важлива складова професійної підготовки педагогічного персоналу Фінляндії
КВ Котун
Порівняльна професійна педагогіка 1, 116-123, 2012
62012
Формування готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності: теорія і практика
ОІ Огієнко, ЛО Мільто, ТГ Калюжна, ЮЛ Радченко, КВ Котун
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, 2016
52016
Європейські підходи до реформування педагогічної освіти у Фінляндії
К Котун
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 342-348, 2013
42013
Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи у Фінляндії
КВ Котун
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання 1, 309-314, 2012
42012
Ukrainian Elektronic Resources Potential for Pedagogical Education: Experience of Ukraine and Canada
HH Philipchuk, MP Vovk, KV Kotun, OM Khodatska
Information Technologies and Learning Tools 78 (4), 14-31, 2020
32020
Zarubizhnyi dosvid profesiinoi pidhotovky pedahohiv
NM Avsheniuk, LM Diachenko, KV Kotun, MM Marusynets, OI Ohiienko, ...
Kyiv: DKS «Tsentr 83, 2017
32017
Законодавче забезпечення освіти дорослих у Фінляндії та Україні
К Котун
Освіта для майбутнього, 393-403, 2017
32017
Інноваційна діяльність вчителя: термінологічний словник
ОІ Огієнко, ЛО Мільто, ТГ Калюжна, ЮЛ Радченко, ЮС Красильник, ...
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, 2016
32016
Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly u Finliandii ta Respublitsi Polshcha [Peculiarities of Professional Training of the Future Primary …
K Kotun
Osvita dlia suchasnosti, 445-452, 2015
32015
Значення педагогічної практики у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії
К Котун
Порівняльно-педагогічні студії, 133-138, 2013
32013
Потенціал українознавчих електронних ресурсів у модернізації педагогічної освіти: досвід України
ГГ Філіпчук, МП Вовк, КВ Котун, ОМ Ходацька
Інформаційні технології і засоби навчання 78 (4), 14-31, 2020
22020
Pedahohichna osvita Finliandii u konteksti yevropeiskoho vymiru [Pedagogical education in Finland in the context of the European dimension]
KV Kotun
Instytut obdarovanoi dytyny, 2014
22014
Використання педагогічного портфоліо у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії
КВ Котун
Порівняльна професійна педагогіка, 246-255, 2013
22013
Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly u Finliandii [Features of professional training of future primary school teachers in Finland]
K Kotun
Visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im …, 2012
22012
та ін., 2017
НМ Авшенюк, ЛМ Дяченко, КВ Котун
Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів: аналітичні матеріали, 0
2
РОЗВИТОК РІДНОМОВНОЇ І БАГАТОМОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
МП Вовк, КВ Котун
Вісник Національної академії педагогічних наук України 3 (1), 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20