Кирил Котун / Kiril Kotun
Кирил Котун / Kiril Kotun
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічна освіта Фінляндії у контексті європейського виміру
КВ Котун
Інституту обдарованої дитини НАПН України, 2014
92014
Розвиток компетентності як важлива складова професійної підготовки педагогічного персоналу Фінляндії
КВ Котун
Порівняльна професійна педагогіка 1, 116-123, 2012
42012
Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи у Фінляндії
КВ Котун
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання 1, 309-314, 2012
32012
Інноваційна діяльність вчителя: термінологічний словник
ОІ Огієнко, ЛО Мільто, ТГ Калюжна, ЮЛ Радченко, ЮС Красильник, ...
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, 2016
22016
Європейські підходи до реформування педагогічної освіти у Фінляндії
К Котун
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 342-348, 2013
22013
Значення педагогічної практики у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії
К Котун
Порівняльно-педагогічні студії, 133-138, 2013
22013
Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів
НМ Авшенюк, ЛМ Дяченко, КВ Котун, ММ Марусинець, ОІ Огієнко, ...
ТОВ" ДКС Центр", 2017
12017
Формування готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності: теорія і практика
ОІ Огієнко, ЛО Мільто, ТГ Калюжна, ЮЛ Радченко, КВ Котун
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, 2016
12016
Використання педагогічного портфоліо у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії
КВ Котун
Порівняльна професійна педагогіка 1 (5), 246-153, 2013
12013
Освіта для миру: збірник наукових праць
ВГ Кремень, ВП Коцур, НГ Ничкало, Ф Шльосек, СО Довгий, ...
Видавництво ТОВ" Юрка Любченка", 2019
2019
Педагогічна освіта і професійна підготовка в сучасному соціокультурному середовищі
ГВ Товканець, НМ Авшенюк, Н Бокша, Н Брижак, М Горват, КВ Котун, ...
Редакційно-видавничий центр МДУ, 2018
2018
Ретроспективний аналіз процесу організації музичного виховання у школах Фінляндії
ОМ Вагіна
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
2018
Неперервна педагогічна освіта в зарубіжних країнах
НМ Авшенюк, КВ Годлевська, ЛМ Дяченко, КВ Котун, ММ Марусинець, ...
ДКС Центр, 2018
2018
Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (протокол № 5 від 27 квітня 2017 р.)
АА Сбруєва, ГІ Сотська, НМ Авшенюк, НМ Бідюк, ВВ Третько, ...
2017
The legislative framework of adult education in Finland and Ukraine
КВ Котун
Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy, 393-403, 2017
2017
Законодавче забезпечення особливостей освіти дорослих у Фінляндії
КВ Котун
Термінова поліграфія 1 (1), 32-34, 2017
2017
Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи: Програма ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича …
ОВ Аніщенко, НМ Авшенюк, ОВ Баніт, ОВ Василенко, МП Вовк, ...
ІПООД НАПН України, 2017
2017
Готовність майбутнього вчителя до інноваційної діяльності: мотиваційний аспект навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій
КВ Котун
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка 1, 155-157, 2016
2016
Розвиток мовної школи як складової регіонів, що навчаються
КВ Котун
Територія успіху 1 (2), 35-37, 2016
2016
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ФІНСЬКИЙ ДОСВІД
КВ Котун, ІЮ БОЛТЕНКОВ
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання 16, 78-84, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20