Кирил Котун / Kiril Kotun
Кирил Котун / Kiril Kotun
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічна освіта Фінляндії у контексті європейського виміру
КВ Котун
Інституту обдарованої дитини НАПН України, 2014
142014
Розвиток компетентності як важлива складова професійної підготовки педагогічного персоналу Фінляндії
КВ Котун
Порівняльна професійна педагогіка 1, 116-123, 2012
62012
Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів
НМ Авшенюк, ЛМ Дяченко, КВ Котун, ММ Марусинець, ОІ Огієнко, ...
ТОВ" ДКС Центр", 2017
32017
Використання педагогічного портфоліо у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії
КВ Котун
Порівняльна професійна педагогіка, 246-255, 2013
32013
Європейські підходи до реформування педагогічної освіти у Фінляндії
К Котун
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 342-348, 2013
32013
Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи у Фінляндії
КВ Котун
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання 1, 309-314, 2012
32012
Формування готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності: теорія і практика
ОІ Огієнко, ЛО Мільто, ТГ Калюжна, ЮЛ Радченко, КВ Котун
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, 2016
22016
Інноваційна діяльність вчителя: термінологічний словник
ОІ Огієнко, ЛО Мільто, ТГ Калюжна, ЮЛ Радченко, ЮС Красильник, ...
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, 2016
22016
Значення педагогічної практики у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії
К Котун
Порівняльно-педагогічні студії, 133-138, 2013
22013
РОЗВИТОК РІДНОМОВНОЇ І БАГАТОМОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
МП Вовк, КВ Котун
Вісник Національної академії педагогічних наук України 3 (1), 2021
2021
НАУКОВІ ПІДХОДИ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ ФІНЛЯНДІЇ
К Котун
ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ 17 (1), 131-140, 2020
2020
Інноваційні форми науково-освітньої комунікації (досвід проведення вебінарів в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України для науковців …
К Котун
2020
Освіта для миру: збірник наукових праць
ВГ Кремень, ВП Коцур, НГ Ничкало, Ф Шльосек, СО Довгий, ...
Видавництво ТОВ" Юрка Любченка", 2019
2019
Педагогічна освіта і професійна підготовка в сучасному соціокультурному середовищі
ГВ Товканець, НМ Авшенюк, Н Бокша, Н Брижак, М Горват, КВ Котун, ...
Редакційно-видавничий центр МДУ, 2018
2018
Ретроспективний аналіз процесу організації музичного виховання у школах Фінляндії
ОМ Вагіна
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
2018
Неперервна педагогічна освіта в зарубіжних країнах
НМ Авшенюк, КВ Годлевська, ЛМ Дяченко, КВ Котун, ММ Марусинець, ...
ДКС Центр, 2018
2018
Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (протокол № 5 від 27 квітня 2017 р.)
АА Сбруєва, ГІ Сотська, НМ Авшенюк, НМ Бідюк, ВВ Третько, ...
2017
The legislative framework of adult education in Finland and Ukraine
КВ Котун
Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy, 393-403, 2017
2017
Законодавче забезпечення особливостей освіти дорослих у Фінляндії
К Котун
Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради Інституту педагогічної освіти і …, 2017
2017
Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи: Програма ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича …
ОВ Аніщенко, НМ Авшенюк, ОВ Баніт, ОВ Василенко, МП Вовк, ...
ІПООД НАПН України, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20