Анатолій Вікторович Якунін (Anatolii Yakunin)
Анатолій Вікторович Якунін (Anatolii Yakunin)
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельностью в Украине
ВН Бабаев, ЕВ Дымченко, ВИ Торкатюк, ЛН Шутенко, ГВ Стадник, ...
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2016
92016
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина перша
АІ Колосов, АВ Якунін, ЛВ Наземцева
92006
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина друга
АІ Колосов, АВ Якунін, ЛВ Наземцева
82006
Основи сферичної геометрії та тригонометрії: навч. посібник.
МП Данилевський, АІ Колосов, АВ Якунін
Харківська національна академія міського господарства, 2011
7*2011
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина друга
АІ Колосов, АВ Якунін, ЛВ Наземцева
72006
Композиционно-графическая модель веб-сайта как фактор его эстетической привлекательности
АВ Якунин
Проблемы, перспективы и направления инновационного развития науки: Сборник …, 2016
22016
Гиперболические функции и их приложения : конспект лекций с задачами для самост. работы для студ. технич. спец. и иностран. студ.
ЮЕ Печенежский, АВ Якунин
Х. : ХГАГХ, 2000
22000
Елементи варіаційного числення. Конспект лекцій з вправами для самостійної роботи
ВВ Бізюк, МП Данилевський, АВ Якунін
22000
Проблеми базової математичної підготовки першокурсників і підходи до її коригування
АВ Якунін
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2019
12019
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація праці менеджера» для магістрів. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування …
НО Подлужна
Покровськ: ДонНТУ, 2017.–40 с., 2017
12017
Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків: навчальний посібник
ВВ Бізюк, АВ Якунін
12008
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина четверта: Кратні та криволінійні інтеграли.
АІ Колосов, АВ Якунін, ЮВ Ситникова
12008
Элементарная математика в техническом вузе: выявленные проблемы и опыт решения
ЯАВ Колосов А.И.
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Зб. наук. пр …, 2001
12001
Моніторинг системи освітнього менеджменту за моделями оцінки гендерної зрілості (на прикладі університетів України)
ГГ Фесенко, АВ Шахов, ТГ Фесенко, АВ Якунін
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
MONITORING OF THE EDUCATIONAL MANAGEMENT SYSTEM BY THE GENDER MATURITY EVALUATION MODELS (CASE STUDY OF UKRAINIAN UNIVERSITIES)
ГГ Фесенко, АВ Шахов, ТГ Фесенко, АВ Якунін
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2020
2020
Проблеми здоров’язбереження при повномасштабному дистанційному навчанні
АВ Якунін
КРОК, 2019
2019
Автори
АІ Колосов, АВ Якунін
2019
МОДЕЛЬ ХАОТИЗАЦИИ ДЕПРЕССИВНОГО СОЦИУМА БЫСТРЫМИ ВНЕШНИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ
АВ Якунин
Присвячується пам’яті професора Юрія Петровича Кунченка, 194, 2019
2019
Вища математика. У 3 ч. Ч. 1. Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія: конспект лекцій для студ. усіх форм навч. освіт. рівня «бакалавр» за всіма спец.
АІ Колосов, АВ Якунін
2019
Моніторинг залізничних вокзальних комплексів за моделями оцінки архітектурно-просторової доступності
ТГ Фесенко, ГГ Фесенко, АВ Якунін, ГВ Фесенко
КНУБА, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20