Анатолій Вікторович Якунін (Anatolii Yakunin)
Анатолій Вікторович Якунін (Anatolii Yakunin)
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина перша
АІ Колосов, АВ Якунін, ЛВ Наземцева
102006
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина друга
АІ Колосов, АВ Якунін, ЛВ Наземцева
82006
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина друга
АІ Колосов, АВ Якунін, ЛВ Наземцева
72006
Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельностью в Украине
ВН Бабаев, ЕВ Дымченко, ВИ Торкатюк, ЛН Шутенко, ГВ Стадник, ...
72002
Основи сферичної геометрії та тригонометрії: навч. посібник.
МП Данилевський, АІ Колосов, АВ Якунін
Харківська національна академія міського господарства, 2011
6*2011
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Розробка технологій зведення будівель і споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 …
ОП Конончук
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
2*2016
Гиперболические функции и их приложения : конспект лекций с задачами для самост. работы для студ. технич. спец. и иностран. студ.
ЮЕ Печенежский, АВ Якунин
Х. : ХГАГХ, 2000
22000
Елементи варіаційного числення. Конспект лекцій з вправами для самостійної роботи
ВВ Бізюк, МП Данилевський, АВ Якунін
22000
Композиционно-графическая модель веб-сайта как фактор его эстетической привлекательности
АВ Якунин
Проблемы, перспективы и направления инновационного развития науки: Сборник …, 2016
12016
Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків: навчальний посібник
ВВ Бізюк, АВ Якунін
12008
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина четверта: Кратні та криволінійні інтеграли.
АІ Колосов, АВ Якунін, ЮВ Ситникова
12008
МОДЕЛЬ ХАОТИЗАЦИИ ДЕПРЕССИВНОГО СОЦИУМА БЫСТРЫМИ ВНЕШНИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ
АВ Якунин
Присвячується пам’яті професора Юрія Петровича Кунченка, 194, 2019
2019
Вища математика. У 3 ч. Ч. 1. Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія: конспект лекцій для студ. усіх форм навч. освіт. рівня «бакалавр» за всіма спец.
АІ Колосов, АВ Якунін
2019
Моніторинг залізничних вокзальних комплексів за моделями оцінки архітектурно-просторової доступності
ТГ Фесенко, ГГ Фесенко, АВ Якунін, ГВ Фесенко
Управління розвитком складних систем 34, 2018
2018
PROJECT SCOPE MODELLING OF ARCHITECTURAL AND SPATIAL ACCESSIBILITY OF RAILWAY STATIONS
ТГ Фесенко, ГГ Фесенко, ММ Дмитро, АВ Якунін
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2018
2018
Моделювання змісту проектів архітектурно-просторової доступності вокзальних комплексів
ТГ Фесенко, ГГ Фесенко, ДМ Мінаєв, АВ Якунін
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Міністерство освіти і науки України
ГВ Назарова
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 2018
2018
Нестационарное течение в магистральном газопроводе при продольном сейсмическом воздействии
АВ Якунин
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, серія …, 2016
2016
НЕСТАЦИОНАРНОЕ ТЕЧЕНИЕ В МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ С РАЗВИТОЙ ШЕРОХОВАТОСТЬЮ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ СЕЙСМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
АВ Якунин
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
Гидродинамическая модель высокоин-тенсивных нестационарных автотранспортных потоков
ЯА В.
Комунальне господарство міст., 437 – 442, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20