Водолажский, Максим Леонидович (Водолажський, ML Vodolazhskyi)
Водолажский, Максим Леонидович (Водолажський, ML Vodolazhskyi)
Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України
Verified email at iozdp.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Актуальні питання трансферу інноваційних медичних технологій у галузі охорони здоров'я дітей та підлітків
ММ Коренєв, МЛ Водолажський, ТП Сидоренко, ТВ Фоміна, ...
Перинатология и педиатрия, 70-73, 2017
22017
Удосконалення оцінки наукового результату дослідницької роботи
ММ Коренєв, МЛ Водолажський, ТП Сидоренко, ТВ Фоміна, ...
Рецензенти: Богорош АТ, д. т. н., проф. Терехов ВІ, д. е. н., проф…, 2016
22016
Лейкотрієни крові дітей, хворих на бронхіальну астму, на фоні сучасної терапії
МЛ Водолажський
Харків, 2005
22005
Медична освіта дистанційно в розрізі сучасних умов
ГВ Летяго, ВГ Чернуський, МЛ Водолажський, ОЛ Говаленкова
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 24-28, 2020
12020
Current issues concerning transfer of innovative medical technolo gies in the field of children and adolescents health care
MM Korenev, ML Vodolazhskiy, TP Sidorenko, TV Fomina, TV Koshman
Perinatology and Pediatric. Ukraine 3 (71), 70-73, 2017
12017
Інформаційно-аналітична та кваліметрична оцінка періодичних наукових видань, що пуб лікують результати досліджень з проблем педіатрії, шкільної та підліткової медицини
МЛ Водолажський, ТВ Кошман, ТВ Фоміна, ТП Сидоренко
Наука та наукознавство, 97-107, 2017
12017
Наукометрична оцінка інформаційних та інноваційних ресурсів, створених за результатами науково-дослідних робіт за проблемою охорони здоров'я дітей та підлітків у 2001–2014 роках
МЛ Водолажський
Современная педиатрия, 137-141, 2016
12016
Кваліметричний аналіз інформаційних та інноваційних ресурсів, створених за результатами досліджень за напрямком дитяча ендокринологія (2001—2014 рр.)
МЛ Водолажський, ТП Сидоренко, ТВ Фоміна, ТВ Кошман
Український журнал дитячої ендокринології, 87-92, 2016
12016
Інформаційно-аналітична оцінка ресурсів Інтернету з питань охорони здоров’я дітей та підлітків
ММ Коренєв, ТП Сидоренко, ТВ Фоміна, ТВ Кошман, ...
Наука та наукознавство, 2011
12011
Шляхи просування та поширення наукових результатів дослідницьких робіт у професійний соціум за напрямом дитяча діабетологія(огляд літератури та власний досвід)
ML Vodolazhskyi, TP Sydorenko, TV Fomina, TV Koshman
Український журнал дитячої ендокринології, 8-13, 2020
2020
Використання нових медичних технологій в організації медико-соціальної допомоги дітям і підліткам, хворим на цукровий діабет
ML Vodolazhskyi, TP Sydorenko, TV Fomina, TV Koshman
Український журнал дитячої ендокринології, 43-46, 2020
2020
Актуальні питання стану та тенденції розвитку дослідницьких робіт за напрямком Дитяча діабетологія
ML Vodolazhsky, TP Sidorenko, TV Fomina, TV Koshman
Ендокринологія 24 (2), 153-158, 2019
2019
Теоретичні та практичні аспекти щодо удосконалення інноваційних процесів у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків
ML Vodolazhsky, TP Sidorenko, TV Fomina, TV Koshman
Сучасна педіатрія. Україна, 58-62, 2019
2019
Проблеми тютюнопаління серед студентської молоді за умов високої професійної спрямованості
МЛ Водолажський, ГВ Летяго, ВГ Чернуський, ОЛ Говаленкова, ...
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 54-58, 2019
2019
Особливості харчування студентської молоді як важливого компонента здоров'язберігаючої поведінки
ГМ Даниленко, ГВ Летяго, МЛ Водолажський, ОГ Авдієвська, ...
Молодий вчений, 293-297, 2018
2018
Актуальні питання трансферу знань та медичних технологій за напрямом Дитяча ендокринологія
МЛ Водолажський, ОА Будрейко, ТП Сидоренко, ТВ Фоміна, ...
Український журнал дитячої ендокринології, 50-55, 2018
2018
Роль медичної інформації у набутті професійних навичок студентів-медиків
ГМ Даниленко, МЛ Водолажський, ГВ Летяго, ТВ Кошман, ...
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 12-15, 2018
2018
Проблеми формування освітнього середовища для студентів-медиків
ГМ Даниленко, МЛ Водолажський, ГВ Летяго, ТВ Кошман, ...
Проблеми сучасної освіти, 2018
2018
Позанавчальна діяльність студентської молоді та її роль у формуванні професійної компетентності
ГВ Летяго, МЛ Водолажський, ОЛ Говаленкова, ВЛ Кашіна-Ярма, ...
Проблеми сучасної освіти, 2018
2018
Актуальные вопросы трансфера инновационных медицинских технологий в области охраны здоровья детей и подростков
ММ Коренєв, МЛ Водолажський, ТП Сидоренко, ТВ Фоміна, ...
Перинатология и педиатрия, 70-73, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20