Крисанов Дмитро Федосович / Dmytro Krysanov / https://orcid.org/0000-0002-9065-3325
Крисанов Дмитро Федосович / Dmytro Krysanov / https://orcid.org/0000-0002-9065-3325
Bila Tserkva National Agrarian University / Білоцерківський національний аграрний університет
Verified email at btsau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації
ЛВ Молдаван
Економіка АПК, 13-17, 2010
782010
Інноваційний фактор розвитку харчової промисловості України
Д Крисанов
Економіка України, 71-82, 2007
642007
Роль кооперативів у подоланні сільської бідності
ЛВ Молдаван, ДФ Крисанов, ЛО Удова
Економіка АПК, 121-129, 2010
622010
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія/О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук та ін.
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук, ... ..., ДФ Крисанов, ..
Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005
622005
Кластеризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій
ДФ Крисанов, ЛО Удова
Економіка України, 69-75, 2009
602009
Аграрний сектор: час принципово змінити орієнтири розвитку
Л Молдаван
Дзеркало тижня, 1, 2010
502010
Основні проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва
БЙ Пасхавер, ЛВ Молдаван, ОВ Шубравська
Економіка апк, 3-9, 2012
452012
Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку
ВМ Геєць
К.: ІДУС при КМ України, 1993
421993
Агропродовольче виробництво у 1990-2009 рр.: тенденції розвитку
БЙ Пасхавер, ОВ Шубравська, ДФ Крисанов, КО Прокопенко
Економіка АПК, 12-20, 2010
352010
Економіко-екологічні проблеми харчової промисловості України
ДФ Крисанов
К.: ІЕ НАНУ, 2002
342002
Якість і безпечність харчової продукції
ДФ Крисанов
Економіка і прогнозування, 103-119, 2010
332010
Функциональный контроль и принципы оценки тренированности в спорте
НИ Волков, ТВ Гавриш, ИВ Гавриш
Челябинск: ЧГПУ, 1998
331998
Результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства
ЛО Чорна
Інвестиції: практика та досвід, 4-6, 2008
292008
Аграрна сфера: пріоритети та механізми реалізації
ДФ Крисанов
К.: Ін-т економіки НАН України, 1998
271998
Педагогические условия формирования профессиональной компетентности будущих инженеров в процессе изучения физики
ЖГ Калеева
Вестник Череповецкого государственного университета 2 (3 (32)), 2011
252011
Агропродовольча продукція в координатах якості та безпечності
ДФ Крисанов
Міністерство аграрної політики України, Інститут аграрної економіки УААН, 2011
252011
Сельское расселение: социально-экономический аспект
ДФ Крисанов
ДФ Крисанов, 1988
231988
Межпопуляционные эколого-физиологические особенности детей школьного возраста
МВ Семенова, АА Шибков
212014
Харчова промисловість України в контексті розвитку національної інноваційної системи
ДФ Крисанов
Вісник Хмельницького національного університету 1 (5), 58-66, 2009
202009
Морфофункциональные и психофизиологические особенности адаптации школьников к учебной деятельности
ДЗ Шибкова, ПА Байгужин, МВ Семенова, АА Шибков
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего …, 2016
192016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20