Бублик Євген Олександрович
Title
Cited by
Cited by
Year
Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU …
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
97*2016
Розвиток банківської системи України
ОІ Барановський
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 205, 2008
73*2008
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь/за ред. акад
ВМ Гейць
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
34*2014
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь/НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув
ЛВ Дейнеко, ВВ Зимовець, НМ Шелудько
НАН України, 2018
33*2018
Обмеження готівкових розрахунків в Україні: проблеми та перспективи
ЄО Бублик
Економіка і прогнозування, 32-42, 2013
16*2013
та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
152015
Антикризове регулювання кредитних ринків: порівняльний аналіз практики зарубіжних країн
ВВ Корнєєв, ЄО Бублик
Экономический вестник Донбасса, 2010
122010
Іпотечний ринок України: обмеження та перспективи розвитку
ЄО Бублик, ВВ Корнєєв
Економіка і прогнозування, 76-85, 2011
102011
Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення
ОІ Барановський
К.: НАН України, Інститут економіки та прогнозування.–2010.–492 с, 2010
10*2010
Політика кількісного пом’якшення в США та ЄС: особливості, ризики, перспективи
СІ Брус, ЄО Бублик
Економіка України, 76-95, 2016
9*2016
Обмеження готівкових розрахунків в Україні
ЄО Бублик
Економіка і прогнозування, 34-42, 2013
92013
Іпотечний ринок в Україні: проблеми та перспективи посткризового розвитку: монографія
ЄО Бублик
НАН України, 2011
92011
Диверсифікація фінансових інструментів на іпотечному ринку України
Є Бублик
Ринок цінних паперів України, 73-78, 2006
82006
НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
Є Бублик
Форму вання ринкової економіки в Україні.—2009.—Вип 19, 154-157, 2009
6*2009
Моделі іпотечного кредитування: зарубіжна та вітчизняна практика
Є Бублик
Банківська справа, 57-65, 2006
62006
Ринок платіжних карток в Україні: перспективи та обмеження розвитку
ЄО Бублик
Економіка і прогнозування, 51-65, 2016
5*2016
Ринок банківських послуг населенню: криза довіри, її наслідки і перспективи подолання
СІ Брус, ЄО Бублик
Український соціум, 51-66, 2012
52012
Макроекономічні та інституційні передумови відновлення іпотечного ринку України
ЄО Бублик
Економіка і прогнозування, 41-56, 2014
4*2014
Державна політика стабілізації фінансів підприємств: монографія/[А. Даниленко, В. Зимовець, O. Кошик та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України А. Даниленка.; НАН України; К
ВВ Зимовець
НАН України АІ Даниленка.− К.: Ін-т економіки і прогнозування НАН України, 2011
42011
Communication as an instrument for enhancing trust in a central bank: the case of Ukraine
Y Shapoval, K Anufriieva, S Brus, Y Bublyk
Banks and Bank Systems 14 (2), 106, 2019
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20