Арсененко Ірина Анатоліївна \ Арсененко І А \ Арсененко И А \ Arsenenko I А
Арсененко Ірина Анатоліївна \ Арсененко І А \ Арсененко И А \ Arsenenko I А
доцент, завідувач кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства Мелітопольського
Verified email at mdpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Рекреаційна географія та туризм (словник-довідник сучасних термінологічних понять): навч. посіб.
НМ Сажнєва, ІА Арсененко
Мелітополь:„Люкс, 2007
152007
Природні туристичні ресурси як важливий чинник розвитку туризму в Запорізькому регіоні
Арсененко І.А., Донченко Л.М., Донець І.А.
WORLD SCIENCE. MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION. № 12(28) Vol.4 …, 2017
122017
Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку туризму в Україні
НМ Сажнєва, ІА Арсененко
Український географічний журнал, 40-43, 2012
92012
Занятия параклимбингом в условиях искусственного горного рельефа в системе реабилитации инвалидов
Арсененко И.А. Топалова О.И.
Scientific letters of academic society of Michal Buludansky., 10-13, 2013
62013
Проблеми і перспективи використання рекреаційно-туристичних (бальнеологічних ресурсів і лікувальних грязей) ресурсів Якимівського району Запорізької області
Арсененко І.А., Байтеряков О.З., Донець І.А., Стецишин М.М.
Міжнародна науково-практична конференція: Регіональні проблеми України …, 2015
42015
Екскурсійна діяльність як основа функціонування ринку екскурсійних послуг
ІА Арсененко, ВМ Іванова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
32015
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРАКЛИМБИНГА В КАРПАТСКО-ПОДОЛЬСКОМ РЕСУРСНО-ТУРИСТСКОМ РАЙОНЕ УКРАИНЫ
Арсененко И.А., Байтеряков О.З., Топалова О.И .
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ …, 2014
32014
Інвалідний туризм: поняття, класифікація
Топалова О.І. Арсененко І.А.
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Проблеми …, 2014
2*2014
Етнофестивальний туризм як чинник туристичної привабливості інтеркультурного м. Мелітополь
ІА Арсененко, ЦВ Сорокіна
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2014
22014
Aktualni napriamy rozvytku konkurentospromozhnoho rynku turyzmu v Ukraini [Current trends in the development of a competitive tourism market in Ukraine] Ukrainskyi …
NM Sazhnieva, IA Arsenenko
22012
Сучасні аспекти розвитку культурного туризму в Запорізькій області
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ЄО Варава
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
12019
Регіональні тенденції розвитку сільського зеленого туризму в Україні
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець, ОМ Левада, ТВ Зав’ялова
Rehionalni Tendentsii Rozvytku Silskoho Zelenoho Turyzmu v Ukraini 1 (2 (42 …, 2019
12019
Сучасні аспекти використання нематеріальної культурної спадщини в туризмі
ІА Арсененко, ЛМ Донченко
Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід …, 2018
12018
Геопросторове розміщення об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ОМ Левада, ІА Донець
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
12018
Екологічні проблеми малих річок (на прикладі р. Молочної Запорізької області)
ІА Донець, ІА Арсененко, ЛВ Іванюта, ДМ Хомотюк
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
12016
Використання природно-ресурсного потенціалу Запорізької області для розвитку лікувально-оздоровчої рекреаційно-туристичної діяльності
ЛМ Даценко, ЛН Даценко, ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ТВ Зав'ялова
12016
Перспективи розвитку індустріального туризму в Запорізькій області
ІА Арсененко, ОІ Топалова, ВС Гончаров, ОВ Мельников
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
12016
Біоземлеробство як один із шляхів підвищення ефективності використання агроландшафтів Запорізької області
ІА Донець, ІА Арсененко, ММ Стецишин
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність …, 2014
12014
Туристско-экскурсионная деятельность (ТЭД): теоретические подходы
ИА Арсененко, ЦВ Сорокина, ЕВ Белик
СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ …, 2014
12014
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
НМ Сажнєва, ІА Арсененко
ВІСНИК, 118, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20