Подписаться
Арсененко Ірина Анатоліївна \ Арсененко І А \ Арсененко И А \ Arsenenko I А
Арсененко Ірина Анатоліївна \ Арсененко І А \ Арсененко И А \ Arsenenko I А
доцент, завідувач кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства Мелітопольського
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Рекреаційна географія та туризм (словник-довідник сучасних термінологічних понять): навч. посіб.
НМ Сажнєва, ІА Арсененко
Мелітополь:„Люкс, 2007
172007
Природні туристичні ресурси як важливий чинник розвитку туризму в Запорізькому регіоні
Арсененко І.А., Донченко Л.М., Донець І.А.
WORLD SCIENCE. MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION. № 12(28) Vol.4 …, 2017
162017
Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку туризму в Україні
НМ Сажнєва, ІА Арсененко
Український географічний журнал, 40-43, 2012
102012
Геопросторове розміщення об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ОМ Левада, ІА Донець
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
62018
Занятия параклимбингом в условиях искусственного горного рельефа в системе реабилитации инвалидов
Арсененко И.А. Топалова О.И.
Scientific letters of academic society of Michal Buludansky., 10-13, 2013
62013
Проблеми і перспективи використання рекреаційно-туристичних (бальнеологічних ресурсів і лікувальних грязей) ресурсів Якимівського району Запорізької області
Арсененко І.А., Байтеряков О.З., Донець І.А., Стецишин М.М.
Міжнародна науково-практична конференція: Регіональні проблеми України …, 2015
52015
Екскурсійна діяльність як основа функціонування ринку екскурсійних послуг
ІА Арсененко, ВМ Іванова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
52015
Сучасні аспекти використання нематеріальної культурної спадщини в туризмі
ІА Арсененко, ЛМ Донченко
Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід …, 2018
32018
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРАКЛИМБИНГА В КАРПАТСКО-ПОДОЛЬСКОМ РЕСУРСНО-ТУРИСТСКОМ РАЙОНЕ УКРАИНЫ
Арсененко И.А., Байтеряков О.З., Топалова О.И .
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ …, 2014
32014
РегІональнІ тенденції розвиткУ сільськОгО зеленОгО тУризмУ В украЇнІ
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець, ОМ Левада, ТВ Зав'ялова
World Science 1 (2 (42)), 9-12, 2019
22019
Екологічні проблеми малих річок (на прикладі р. Молочної Запорізької області)
ІА Донець, ІА Арсененко, ЛВ Іванюта, ДМ Хомотюк
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
22016
Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму в світі
І Арсененко, О Байтеряков, І Донець
Українська географія: сучасні виклики 2, 10-12, 2016
22016
Інвалідний туризм: поняття, класифікація
Топалова О.І. Арсененко І.А.
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Проблеми …, 2014
2*2014
Етнофестивальний туризм як чинник туристичної привабливості інтеркультурного м. Мелітополь
ІА Арсененко, ЦВ Сорокіна
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
22014
Геопросторові особливості туристичної діяльності світу на початку ХХI століття
Арсененко І.А., Левада О., Сажнєв М., Сорокіна Ц.
Туризм і краєзнавство: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. університет …, 2013
2*2013
Критерії і показники конкуренто-спроможності туристичного підприємства
Арсененко І.А.
Географія і сучасність : зб. наук. праць НПУ імені М. П. Драгоманова / відп …, 2009
22009
Сучасні аспекти розвитку міжнародного туризму в Африканському туристичному макрорегіоні в умовах пандемії COVID-19
І Арсененко, О Байтеряков, І Донець, Л Донченко, О Левада
InterConf, 166-176, 2021
12021
Сучасні аспекти розвитку культурного туризму в Запорізькій області
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ЄО Варава
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
12019
Використання природно-ресурсного потенціалу Запорізької області для розвитку лікувально-оздоровчої рекреаційно-туристичної діяльності
ЛМ Даценко, ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ТВ Зав'ялова
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
12016
Перспективи розвитку індустріального туризму в Запорізькій області
ІА Арсененко, ОІ Топалова, ВС Гончаров, ОВ Мельников
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20