Наталія Юхименко Nataliia Yukhymenko
Наталія Юхименко Nataliia Yukhymenko
ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Pereiaslav
Verified email at phdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософія освіти
ОО Базалук, НФ Юхименко
Кондор, 2010
922010
Філософія освіти
ОО Базалук, НФ Юхименко
Кондор, 2010
922010
Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності
НФ Юхименко
К.: КНУ ім. Тараса Шевченко,–2003, 2003
312003
Сучасна французька система освіти: демократизація та інтернаціоналізація
НФ Юхименко
22012
Характер як фактор самореалізації особистості
НФ Юхименко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія…, 2012
22012
Динаміка функцій системи освіти в світлі нових тенденцій розвитку людини і суспільства
НФ Юхименко
Київ, 2014
12014
Філософсько-освітні виміри формування та становлення системи освіти України в період тоталітаризму/НФ Юхименко//Науковий вісник Волинського національного університету імені…
Н Юхименко
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки…, 2012
12012
Гуманістично-моральні орієнтири діяльно-творчої особистості як ступінь досконалості її самореалізації
Н Юхименко
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 288-292, 2011
12011
Просвітницькі ідеї ЖЖ Руссо і Григорія Сковороди
Н Юхименко
Переяславські Сковородинські студії, 252-257, 2011
12011
Аналіз цінності самореалізації майбутнього педагога в контексті вимірюваних ціннісних установок
ВМ Мазіна, АВ Сущенка, ЛС Шевченко, НФ Юхименко
П86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загаль, 92, 2009
12009
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
НФ Юхименко
BBK 91, 107, 2019
2019
Духовні потреби як фактор формування ціннісних орієнтирів особистоcті
НФ Юхименко
Лисенко ММ, 2019
2019
Динаміка функцій системи освіти в сучасному суспільстві
НФ Юхименко
2019
Функції системи освіти у світі інформаційних технологій
НФ Юхименко
Полтавський НПУ імені ВГ Короленка, 2019
2019
Концепт особистості та фактори її становлення у розумінні ГС Сковороди
НФ Юхименко
2019
Кредитно-модульний курс з філософії, логіки, етики, естетики, релігієзнавства, соціології
ІП Стогній, ОП Кравченко, ІМ Левченко, ЛЮ Левченко, ЛМ Харченко, ...
КСВ, 2018
2018
Інтерес як система діяльно-творчої особистості
НФ Юхименко
2018
Діалектика інтересу діяльно-творчої особистості
НФ Юхименко
Лисенко ММ, 2018
2018
Становлення особистості в умовах української державності
НФ Юхименко
2018
Критерії демократизації виборчого процесу
НФ Юхименко
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20