Ганна Жара / Анна Жарая / Zhara Hanna / Жара Г.І. / Жбра Г.І. / Жáра Г.І. /  Жарая А.И.
Ганна Жара / Анна Жарая / Zhara Hanna / Жара Г.І. / Жбра Г.І. / Жáра Г.І. / Жарая А.И.
доцент, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т
Підтверджена електронна адреса в chnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять на засадах міжпредметних зв’язків шкільних природничих курсів
ГІ Жáра
„Теорія і методика професійної освіти”/Жáра Ганна Іванівна, 2009
102009
Соціальні аспекти формування індивідуального здоров’язбереження вчителя у сучасному освітньому вимірі
ГІ Жáра
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
72015
Теоретичні основи формування та розвитку понять міжпредметного характеру
ГІ Жара
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
7*2010
Напрямки збереження здоров'я студентів факультету фізичного виховання під час їх адаптації до умов навчання у ВНЗ
Г Жара
62011
Структура компетентності індивідуального здоров’язбереження вчителя у системі неперервної педагогічної освіти
ГІ Жáра
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 0
6*
Організаційно-педагогічні умови процесу формування компетентності індивідуального здоров’язбереження вчителів у системі неперервної педагогічної освіти
ГІ Жáра
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
5*2018
Структура індивідуального здоров’я людини з позицій причинно-системного підходу
ГІ Жáра
Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за …, 2017
5*2017
Сохранение профессионального здоровья будущих учителей в процессе индивидуального психовалеологического консультирования
АИ Жарая
Пинск: Полесский государственный университет, 2013
52013
Вибрані аспекти збереження професійного здоров’я майбутнього вчителя
ГІ Жáра
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2013
5*2013
Формирование личности специалиста по физическому воспитанию средствами самопрограммирования
АИ Жарая
Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН …, 2012
52012
Формування культури здоров’я студентів при викладанні дисциплін медико-біологічного циклу
ГІ Жáра
Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й …, 2010
52010
Педагогічні технології формування компетентності індивідуального здоров’язбереження вчителів у процесі професійної підготовки та саморозвитку
ГІ Жáра
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
4*2018
Технології індивідуального здоров'язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя: навчальний посібник для студентів педагогічних закладів вищої освіти
ГІ Жара
42017
Interrelation of future teachers’ health and their professional comfort zone: analysis of the problem
H ZHARA
European Humanities Studies: State and Society, 136-149, 2015
42015
Технологии организации здоровьесберегающего образовательного пространства в педагогическом университете
ГІ Жара
Красноярск, 2013
42013
Компетентність вчителів основ здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку/ГІ Жáра
ГІ Жара
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 17, 79-85, 2007
4*2007
Підготовка вчителя до використання міжпредметних зв’язків як засобу формування валеологічних понять в шкільному курсі основ здоров’я
ГІ Жара
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. ТГ Шевченка …, 0
4
FORMS AND METHODS OF IMPLEMENTING THE CONTENT OF FUTURE TEACHERS'INDIVIDUAL HEALTH-SAVING COMPETENCE
H Zhara
SCIENCE AND EDUCATION, 52-57, 2016
3*2016
Формування компетентності індивідуального здоров’язбереження майбутніх учителів у процесі виховної роботи куратора академічної групи
ГІ Жáра
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
32016
Речевая саморегуляция как средство самопрограммирования будущего специалиста по физическому воспитанию и спорту: сб. научн. статей Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100 …
АИ Жарая
Могилёв: МГУ имени АА Кулешова, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20