Ганна Жара / Анна Жарая / Zhara Hanna / Жара Г.І. / Жбра Г.І. / Жáра Г.І. /  Жарая А.И.
Ганна Жара / Анна Жарая / Zhara Hanna / Жара Г.І. / Жбра Г.І. / Жáра Г.І. / Жарая А.И.
доцент, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т
Підтверджена електронна адреса в chnpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять на засадах міжпредметних зв’язків шкільних природничих курсів
ГІ Жáра
„Теорія і методика професійної освіти”/Жáра Ганна Іванівна, 2009
92009
Теоретичні основи формування та розвитку понять міжпредметного характеру
ГІ Жара
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
62010
Компетентність вчителів основ здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку/ГІ Жáра
ГІ Жара
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 17, 79-85, 0
4
Вибрані аспекти збереження професійного здоров’я майбутнього вчителя
ГІ Жáра
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2013
3*2013
Стан викладання курсу „Основи здоров’я” в школі: точка зору вчителів
ГІ Жара
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.–Вип 44, 43-47, 0
3
Соціальні аспекти формування індивідуального здоров’язбереження вчителя у сучасному освітньому вимірі
ГІ Жáра
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
22015
Теоретико-методичні засади підвищення ефективності формування валеологічного світогляду майбутнього вчителя
ОВ Савонова, ГІ Жара, CФ Кудін
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
22012
Напрямки збереження здоров'я студентів факультету фізичного виховання під час їх адаптації до умов навчання у ВНЗ
Г Жара
22011
Пропедевтика валеологічних знань студентів факультету фізичного виховання в курсі «анатомія людини з основами спортивної морфології»
ГІ Жáра
Редакційна колегія, 394, 2010
22010
Методична система підготовки студентів до реалізації міжпредметних зв’язків при формуванні в учнів валеологічних понять
ГІ Жáра
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2009
22009
Динаміка готовності вчителя до процесу формування валеологічних понять на основі міжпредметних зв’язків в умовах педагогічного експеримента
ГІ Жара
22008
Положення про здійснення профорієнтаційної роботи на факультеті фізичного виховання (проект)
ГІ Жáра, АО Жиденко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 0
2
Педагогічні технології формування компетентності індивідуального здоров’язбереження вчителів у процесі професійної підготовки та саморозвитку
ГІ Жáра
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
12018
Оцінка зони професійного комфорту вчителів як засобу прогнозування динаміки їх індивідуального здоров’я
Г Жáра
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
12017
Формування компетентності індивідуального здоров’язбереження майбутніх учителів у процесі виховної роботи куратора академічної групи
ГІ Жáра
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
12016
Проблеми використання української анатомічної термінології в спортивних дисциплінах
Г Жара
Термiнологiчний вісник 2 (2(2)), 171–175, 2013
12013
Питання системного підходу до формування здорового способу життя людини
АО Міненок, ГІ Жара, ТБ Кійко, ЛІ Ващенко
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 9-13, 2011
12011
Змістове та технологічне забезпечення процесу підготовки студентів до формування в учнів валеологічних понять на засадах міжпредметних зв’язків
ГІ Жáра
Вісник ЧДПУ імені ТГ Шевченка. Випуск 64, 187-191, 2009
12009
Методологічні основи підготовки текстів наукових статей з питань фізичного виховання, спорту і здоров’я людини типові помилки і шляхи їх усунення
МО Носко, СВ Гаркуша, ГІ Жара
2018
Специфіка процесів старіння, емоційного інтелекту та стану здоров’я вчителів різних спеціальностей
ГІ Жáра
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20