Мальований Мирослав Степанович
Мальований Мирослав Степанович
Национальный университет «Львовская политехника»
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Технології очищення стоків із застосуванням природних дисперсних сорбентів
Р Петрусь, М Мальований, Й Варчол, З Одноріг, І Петрушка, Г Леськів
Хімічна промисловість України, 55, 2003
232003
Теоретичні основи управління екологічною безпекою техногенно навантаженого регіону
ОВ Харламова, МС Мальований
Екологічна безпека.–2012.–Вип 1 (1), 9-12, 2012
132012
Поліморфізм генів асоційованих з гОсподарсько корисними ознакАми (QTL) у різних порід великої рогатої худоби
КВ Копилов
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
13*2010
Шляхи утилізації твердих відходів
МС Мальований
Екологічний вісник, 10-11, 2004
122004
Технологiї очищення стокiв iз застосуванням природних дисперсних сорбентiв
Р Петрусь, М Мальований, Й Варчол, З Однорiг, I Петрушка, Г Леськiв
Хiмiчна промисловiсть України., 20, 2003
102003
Оптимальні умови отримання енергії із ціанобактерій
МС Мальований
Хімічна промисловість України: наук.-виробн. журнал, 39-43, 2014
82014
Дослідження властивостей профільтраційного екрана полігону твердих відходів
НЮ Голець, МС Мальований, ЮО Малик
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009
82009
Фізичні властивості грунтів у межах посттехногенного ландшафту Яворівського ДГХП “Сірка”
ОІ Дідух, МС Мальований, ІМ Шпаківська
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
82008
Модифікація природних цеолітів та перспективи їх використання
МС Мальований, ЗС Одноріг, ІО Гузькова
Хім. пром. України, 10-12, 1999
81999
Розрахунок класу небезпеки фільтрату Грибовицького полігону твердих побутових відходів
НЮ Голець, МС Мальований, ЮО Малик
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 219-224, 2013
72013
Очищення стічних вод від синтетичних барвників природними дисперсними сорбентами
М Мальований
Міжнар. наук. конференція «Мембранні та сорбційні процеси і технології …, 2007
72007
Очищення води від нафтопродуктів природними та модифікованими глинистими сорбентами
МС Мальований, ІМ Кріп, ОВ Кириченко
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 61-65, 2007
72007
Адсорбційні технології забезпечення техногенної безпеки шляхом використання природних дисперсних сорбентів
МС Мальований, МІ Санніков, ЗС Одноріг, ІМ Петрушка, ОГ Чайка
Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.–Львів НУ …, 2001
72001
Аналіз та систематизація існуючих методів оцінювання ступеня екологічної небезпеки
МС Мальований, ВМ Шмандій, ОВ Харламова, ЛІ Челядин, ...
Екологічна безпека, 37-44, 2013
62013
Механізм сорбції Cs–137 та Sr–90 з рідких радіоактивних відходів модифікованими Язівськими глинами
ІМ Петрушка, МС Мальований, КІ Петрушка
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (6), 28-31, 2012
62012
Ризик. Основні поняття: навч. посібник
СМ Орел, МС Мальований
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська полі техніка», 2008 …, 2008
62008
Проблеми утилізації небезпечних медичних відходів (на прикладі України та Польщі)
ОР Попович, ЮЙ Ятчишин, МС Мальований, ІМ Яворівська, ...
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
62008
Адсорбційне очищення стоків від синтетичних барвників. Технологічні аспекти
МС Мальований, ГС Леськів, ІМ Петрушка, ЗС Одноріг
Хімічна промисловість України 80 (3), 49-51, 2007
62007
Очищення стічних вод природними дисперсними сорбентами: монографія
МС Мальований, ІМ Петрушка
Мальований МС, Петрушка ІМ–Львів: Видавництво «Львівська політехніка, 2012
52012
Кінетика внутрішньодифузійної сорбції органічних розчинників природними сорбентами
ІМ Петрушка, МС Мальований, ЯМ Гумницький
Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського …, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20