Віталій Васильович Лавров / Vitalii Lavrov /orsid.org.0000-0003-1990-4563
Віталій Васильович Лавров / Vitalii Lavrov /orsid.org.0000-0003-1990-4563
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) /Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лісова галузь України у контексті збалансованого розвитку: теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційні аспекти
ОІ Фурдичко, ВВ Лавров
К.: Вид-во" Основа, 2009
522009
Ліс у Степу: основи сталого розвитку
ОІ Фурдичко, ГБ Гладун, ВВ Лавров
К.: Основа, 2006
512006
Системний підхід як методологічна основа для оцінки і зменшення загроз біорізноманіттю (лісові екосистеми)
ВВ Лавров
Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України/[ОВ Дудкін, АВ …, 2003
232003
Лiсова галузь України у контекстi збалансованого розвитку: теоретико-методологiчнi, нормативно-правовi та органiзацiйнi аспекти: Монографiя
ОI Фурдичко, ВВ Лавров
182009
Програма сталого розвитку Буковини
ОІ Фурдичко, ВВ Лавров, ВД Солодкий
Агроекологічний журнал, 16-24, 2007
172007
Стратегія удосконалення лісового комплексу України у контексті просторового розвитку агросфери
ВРР Фурдичко О.І.,Г.Б.Гладун Г.Б.
Агроекологічний журнал, С. 11-16, 2007
142007
Ефективні підходи до формування екомережі Чернівецької області
ВД Солодкий, ВВ Лавров
Агроекологічний журнал, 13-17, 2008
132008
Агроекологічні аспекти охорони навколишнього природного середовища у збалансованому розвитку
ОІ Фурдичко, ВВ Лавров, ВВ Коніщук
Агроекологічний журнал, 5-10, 2010
122010
Проект програми запровадження норм сталого розвитку у Чернівецькій області
ВВ Лавров, ВД Солодкий
Лісівництво і агролісомеліорація.-Харків:“САМ”.-2006, вип 109, 69-80, 2006
122006
Системний пiдхiд як методологiчна основа для оцiнки i зменшення загроз бiорiзноманiттю (лiсовi екосистеми)
ВВ Лавров
Оцiнка i напрямки зменшення загроз бiорiзноманiттю України/; вiдп. ред. ОВ …, 2003
122003
Методологія сталого розвитку лісової галузі України: теорія і практика
ВВ Лавров
ВВ Лавров: Автореф. дис.... доктора с.-г. наук: спец 3, 16, 2009
102009
Приклад системного підходу до формування програми інтегрованого управління водозбірними басейнами Чернівецької області з використанням екологічної ролі лісів
ВВ Лавров, ВД Солодкий
Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць.–Харків: Вид-во УкрНДІЛГА …, 2005
102005
Зміни просторової структури соснових деревосташв внаслідок забруднення атмосфери викидами Рівненського во" Азот"
ВП Ворон, ВВ Лавров, ОВ Леман, ОГ Цепіщев
Науковий вісник НЛТУ України 10 (2), 2000
92000
Оцінка методів фітодіагностики та прогнозування антропогенних змін екологічних режимів на прикладі лісових екосистем
МА Бондарук, ВВ Лавров
Биологический вестник 4 (1-2), 84-89, 2000
92000
Вдосконалення системи моніторингу довкілля Буковинських Карпат з урахуванням вимог Карпатської конвенції
ОІ Фурдичко, ВД Солодкий, ВВ Лавров, ОІ Дребот
Агроекологічний журнал, 5-8, 2009
82009
Збалансоване управління річковими басейнами і водними ресурсами Буковинських Карпат/Солодкий ВД, Лавров ВВ
ВД Солодкий
Екологія та ноосферологія 30 (1-2), 33-39, 2009
72009
Lisova haluz'Ukrainy v konteksti zbalansovanoho rozvytku: teoretykometodolohichni, normatyvno-pravovi ta orhanizatsijni aspekty [Forestry sector of Ukraine in the context of …
OI Furdychko, VV Lavrov
Osnova, Kyiv, Ukraine, 2009
62009
Повышение устойчивости лесных экосистем в условиях Черкасской промышленной агломерации
ВВ Лавров
61994
Synecological principles of diagnostics of transformation of structural and functional organization of forest ecosystems in the evolutionary aspect
V Lavrov, O Blinkova, N Miroshnik, O Ivanenko
Factors in Experimental Evolution Organisms 18, 186-190, 2016
52016
Лiс у Степу: основи сталого розвитку: Монографiя: За наук. ред. ОI Фурдичка
ОI Фурдичко, ГБ Гладун, ВВ Лавров
52006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20