Подписаться
Віталій Васильович Лавров / Vitalii Lavrov /orcid.org.0000-0003-1990-4563
Віталій Васильович Лавров / Vitalii Lavrov /orcid.org.0000-0003-1990-4563
Сommunal higher educational institution “Vinnytsia Academy of Continuing Education”, professor
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.vinnica.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лісова галузь України у контексті збалансованого розвитку: теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційні аспекти
ОІ Фурдичко, ВВ Лавров
К.: Основа, 2009
732009
Ліс у Степу: основи сталого розвитку
ОІ Фурдичко, ГБ Гладун, ВВ Лавров
К.: Основа, 2006
602006
Системний підхід як методологічна основа для оцінки і зменшення загроз біорізноманіттю (лісові екосистеми)
ВВ Лавров
Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України/[ОВ Дудкін, АВ …, 2003
352003
Лiсова галузь України у контекстi збалансованого розвитку: теоретико-методологiчнi, нормативно-правовi та органiзацiйнi аспекти: Монографiя
ОI Фурдичко, ВВ Лавров
192009
Агроекологічні аспекти охорони навколишнього природного середовища у збалансованому розвитку
ОІ Фурдичко, ВВ Лавров, ВВ Коніщук
Агроекологічний журнал, 5-10, 2010
182010
Програма сталого розвитку Буковини
ОІ Фурдичко, ВВ Лавров, ВД Солодкий
Агроекологічний журнал, 16-24, 2007
182007
Ефективні підходи до формування екомережі Чернівецької області
ВД Солодкий, ВВ Лавров
Агроекологічний журнал, 13-17, 2008
162008
Стратегія удосконалення лісового комплексу України у контексті просторового розвитку агросфери
ВРР Фурдичко О.І.,Г.Б.Гладун Г.Б.
Агроекологічний журнал, С. 11-16, 2007
152007
Ліс у Степу: основи сталого розвитку/За наук. ред. акад. УААН ОІ Фурдичка
ОІ Фурдичко, ГБ Гладун, ВВ Лавров
К.: Основа, 2006
142006
Lisova haluz'Ukrainy v konteksti zbalansovanoho rozvytku: teoretyko metodolohichni, normatyv no pravovi ta orhanizatsijni aspekty [Forest industry of Ukraine in the context of …
OI Furdychko, VV Lavrov
Osnova, Kyiv, Ukraine, 2009
132009
Методологія сталого розвитку лісової галузі України: теорія і практика
ВВ Лавров
ВВ Лавров: Автореф. дис.... доктора с.-г. наук: спец 3, 16, 2009
132009
Приклад системного підходу до формування програми інтегрованого управління водозбірними басейнами Чернівецької області з використанням екологічної ролі лісів
ВВ Лавров, ВД Солодкий
Лісівництво і агролісомеліорація.—Вип 107, 40-49, 2005
132005
Системний пiдхiд як методологiчна основа для оцiнки i зменшення загроз бiорiзноманiттю (лiсовi екосистеми)
ВВ Лавров
Оцiнка i напрямки зменшення загроз бiорiзноманiттю України/; вiдп. ред. ОВ …, 2003
132003
Проект програми запровадження норм сталого розвитку у Чернівецькій області
ВВ Лавров, ВД Солодкий
Лісівництво і агролісомеліорація.-Харків:“САМ”.-2006, вип 109, 69-80, 2006
122006
Ukraine's ‘lost’cigarettes flood Europe
V Lavrov
Big tobacco’s overproduction fuels $2 billion black market, 2009
112009
Місце України на європейському ринку лісової продукції та перспективи розвитку під впливом сертифікації лісів
ГВ Бондарук, ВВ Лавров
Науковий вісник НЛТУ України 14 (2), 103-109, 2004
112004
Проблеми та напрямки переходу лісової галузі України на засади сталого розвитку
ВП Ткач, ВВ Лавров, ІФ Букша
Лісівництво і агролісомеліорація 102, 3-9, 2002
112002
Оцінка методів фітодіагностики та прогнозування антропогенних змін екологічних режимів на прикладі лісових екосистем
МА Бондарук, ВВ Лавров
Биологический вестник 4 (1-2), 84-89, 2000
102000
The herbaceous tier analysis in protective forest plantations, Ukraine.
VV Lavrov, NV Miroshnyk, TO Grabovska, SA Yashchenko
Phytologia balcanica 25 (3), 2019
92019
Проблеми запровадження інституту лісової сертифікації в Україні: умови розвитку та узгодження міжнародних та національних нормативно-правових рамок
ВВ Лавров, ГВ Бондарук
Науковий вісник НЛТУ України 14 (2), 109-115, 2004
92004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20