Подписаться
Віталій Васильович Лавров / Vitalii Lavrov /orsid.org.0000-0003-1990-4563
Віталій Васильович Лавров / Vitalii Lavrov /orsid.org.0000-0003-1990-4563
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) /Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лісова галузь України у контексті збалансованого розвитку: теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційні аспекти
ОІ Фурдичко, ВВ Лавров
К.: Основа, 2009
572009
Ліс у Степу: основи сталого розвитку
ОІ Фурдичко, ГБ Гладун, ВВ Лавров
К.: Основа, 2006
522006
Системний підхід як методологічна основа для оцінки і зменшення загроз біорізноманіттю (лісові екосистеми)
ВВ Лавров
Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України/[ОВ Дудкін, АВ …, 2003
272003
Лiсова галузь України у контекстi збалансованого розвитку: теоретико-методологiчнi, нормативно-правовi та органiзацiйнi аспекти: Монографiя
ОI Фурдичко, ВВ Лавров
182009
Програма сталого розвитку Буковини
ОІ Фурдичко, ВВ Лавров, ВД Солодкий
Агроекологічний журнал, 16-24, 2007
172007
Агроекологічні аспекти охорони навколишнього природного середовища у збалансованому розвитку
ОІ Фурдичко, ВВ Лавров, ВВ Коніщук
Агроекологічний журнал, 5-10, 2010
152010
Стратегія удосконалення лісового комплексу України у контексті просторового розвитку агросфери
ВРР Фурдичко О.І.,Г.Б.Гладун Г.Б.
Агроекологічний журнал, С. 11-16, 2007
142007
Ліс у Степу: основи сталого розвитку/За наук. ред. акад. УААН ОІ Фурдичка
ОІ Фурдичко, ГБ Гладун, ВВ Лавров
К.: Основа, 2006
142006
Ефективні підходи до формування екомережі Чернівецької області
ВД Солодкий, ВВ Лавров
Агроекологічний журнал, 13-17, 2008
132008
Проект програми запровадження норм сталого розвитку у Чернівецькій області
ВВ Лавров, ВД Солодкий
Лісівництво і агролісомеліорація.-Харків:“САМ”.-2006, вип 109, 69-80, 2006
122006
Приклад системного підходу до формування програми інтегрованого управління водозбірними басейнами Чернівецької області з використанням екологічної ролі лісів
ВВ Лавров, ВД Солодкий
Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць.–Харків: Вид-во УкрНДІЛГА …, 2005
122005
Методологія сталого розвитку лісової галузі України: теорія і практика
ВВ Лавров
ВВ Лавров: Автореф. дис.... доктора с.-г. наук: спец 3, 16, 2009
112009
Системний пiдхiд як методологiчна основа для оцiнки i зменшення загроз бiорiзноманiттю (лiсовi екосистеми)
ВВ Лавров
Оцiнка i напрямки зменшення загроз бiорiзноманiттю України, 156, 2003
112003
Проблеми та напрямки переходу лісової галузі України на засади сталого розвитку
ВП Ткач, ВВ Лавров, ІФ Букша
Лісівництво і агролісомеліорація 102, 3-9, 2002
102002
Зміни просторової структури соснових деревосташв внаслідок забруднення атмосфери викидами Рівненського во" Азот"
ВП Ворон, ВВ Лавров, ОВ Леман, ОГ Цепіщев
Науковий вісник НЛТУ України 10 (2), 47-52, 2000
92000
Оцінка методів фітодіагностики та прогнозування антропогенних змін екологічних режимів на прикладі лісових екосистем
МА Бондарук, ВВ Лавров
Биологический вестник 4 (1-2), 84-89, 2000
92000
Lisova haluz'Ukrainy v konteksti zbalansovanoho rozvytku: teoretyko metodolohichni, normatyv no pravovi ta orhanizatsijni aspekty [Forest industry of Ukraine in the context of …
OI Furdychko, VV Lavrov
Osnova, Kyiv, Ukraine, 2009
82009
Вдосконалення системи моніторингу довкілля Буковинських Карпат з урахуванням вимог Карпатської конвенції
ОІ Фурдичко, ВД Солодкий, ВВ Лавров, ОІ Дребот
Агроекологічний журнал, 5-8, 2009
82009
Study of soil water-erosion intensity and vegetation cover of an oak-spruce forest in the Pokutsko-Bukovina Carpathians, Ukraine
O Blinkova, V Lavrov
Archives of Biological Sciences 69 (4), 627-636, 2017
72017
Проект національних критеріїв та індикаторів сталого управління лісами, гармонізований з пан-європейськими критеріями та індикаторами
ГВ Бондарук, ВВ Лавров
Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць.–Харків: Вид-во УкрНДІЛ-ГА …, 2003
72003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20