Людмила Богатир
Людмила Богатир
ННЦ "Інститут землероства" НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене zemlerobstvo.com
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування продуктивності сорго цукрового під впливом строків сівби
МБ Грабовський, ТО Грабовська, ЛА Козак, ОС Городецький, ...
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 2017
42017
Продуктивність посівів буряків цукрових залежно від генотипу
ЛМ Карпук, СП Вахній, ОВ Крикунова, ВМ Караульна, ЛВ Богатир, ...
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2018
22018
Врожайність кукурудзи залежно від основного обробітку та удобрення на осушуваних органогенних ґрунтах лісостепу
ІТ Слюсар, ЛВ Богатир
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 93-100, 2016
22016
Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на біологічну активність осушуваних органогенних ґрунтів під посівами кукурудзи
ЛВ Богатир
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2015
22015
Вплив основного обробітку та удобрення на врожайність кукурудзи на осушуваних ґрунтах Лісостепу
ІТ Слюсар, ЛВ Богатир
Агроекологічний журнал, 89–94-89–94, 2016
12016
Вплив основного обробітку та добрив на поживний режим торфового ґрунту при вирощуванні кукурудзи
ЛВ Богатир
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 128-133, 2015
12015
Биоэнергетическая эффективность отдельных элементов технологии выращивания сахарной свеклы
ЛМ КАРПУК, АА ПАВЛІЧЕНКО, ВМ КАРАУЛЬНА, ЛВ БОГАТИР, ...
Агробіологія, 13-19, 2019
2019
Біоенергетична ефективність окремих елементів технології вирощування буряків цукрових
ЛМ Карпук, АА Павліченко, ВМ Караульна, ЛВ Єзерковська, ВІ Поляков, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2019
2019
Ефективність способів основного обробітку та удобрення за вирощування жита озимого для виробництва органічної продукції на торфово-глейових ґрунтах лівобережного лісостепу
АВ Єзерковський, ЛВ Богатир, ВМ Караульна, ЛА Козак, ...
Alex Matsyura Publishing, 2018
2018
СТАН ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕПРИДАТНИХ ПЕСТИЦИДІВ НА ТЕРИТОРІЇ СТАВИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЛМ Карпук, ВМ Караульна, ЛВ Богатир, ОВ Крикунова, АА Павліченко
THE DEVELOPMENT OF NATURE SCIENCES: PROBLEMS AND SOLUTIONS, 74, 2018
2018
ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ОСУШУВАНОГО ОРГАНОГЕННОГО ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
ЛВ Богатир, ВМ Караульна, ЛМ Карпук, ОВ Крикунова, АА Павліченко
2018
Структура засоренности посевов свеклы кормовой при разных системах обработки почвы
ЛМ Карпук, АА Павліченко, ВМ Караульна, ЛВ Богатир, ВІ Поляков
Агробіологія, 71-78, 2018
2018
КАРПУК ЛМ, ПАВЛІЧЕНКО АА, КАРАУЛЬНА ВМ, БОГАТИР ЛВ, ПОЛЯКОВ ВІ© ілоцерківський національний аграрний університет СТРУКТУРА ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ПОСІВІВ БУРЯКІВ КОРМОВИХ ЗА РІЗНИХ …
ЛМ Карпук, АА Павліченко, ВМ Караульна, ЛВ Богатир, ВІ Поляков
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2018
2018
Структура забур’яненості посівів буряків кормових за різних систем обробітку грунту
ЛМ Карпук, АА Павліченко, ВМ Караульна, ЛВ Богатир, ВІ Поляков
Білоцерківський національний аграрний університет, 2018
2018
Агроекологічна оцінка забруднення компонентів трофічних ланцюгів стійкими органічними забруднювачами
ВС Хахула, ВМ Караульна, ЛВ Богатир, ЛМ Карпук, ОВ Крикунова, ...
Ukrainian Journal of Ecology, 2018
2018
Утилізація забрудненої ДДТ фітомаси за анаеробних умов
ВМ Караульна, ЛВ Богатир, ЛМ Карпук
Науковий вісник НЛТУ України 28 (1), 2018
2018
Урожайність пшениці ярої залежно від фракційного складу насіння
ВЯ Ятчук, АВ Шаповал, ІА Лутак, ЛВ Богатир
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2016
2016
Вплив способів основного обробітку осушуваного торфо-глейового ґрунту на його родючість та врожайність жита озимого і гречки
ІТ Слюсар, ЛВ Богатир, АВ Єзерковський
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2016
2016
Продуктивность кукурузы на силос в зависимости от основной обработки и удобрения старопахотных органогенных почв Лесостепи
БЛВ Задубынна, Е. В.
Весник Белорусской Государственной Сельскохозяйственной Академии, 106 - 109, 2015
2015
Особливості формування продуктивності кукурудзи на торфових ґрунтах Лісостепу України
ЄВ Задубинна, ТВ Тарасенко, ЛВ Богатир
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 121-127, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20