Юрій Козловський, Yu. Kozlovskii
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу на основі синергетичного підходу
Ю Козловський
Педагогіка і психологія професійної освіти, 51-59, 2013
222013
МОДЕЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Ю Козловський
Сполом, 2012
222012
моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу
Ю Козловський
222012
Едукаційна інтегрологія: монографія
ЮМ Козловський, ІМ Козловська
Львів: Сполом, 2015
162015
Інтеграційні процеси в професійній освіті: методологія, теорія, методики: монографія
ЮМ Козловський
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 420 с, 2018
142018
Едукаційна інтегрологія
ЮМ Козловський
монографія/ЮМ Козловський, ІМ Козловська.–Львів: Сполом, 2015
82015
Теоретичні основи та можливості практичного застосування едукаційної інтегрології
Ю Козловський, ІМ Козловська
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
72014
Теоретико-методологічні основи моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу
ЮМ Козловський, ЮМ Козловский
Вінниця, 2013
72013
Методи експериментального дослідження інтегративних процесів/ІМ Козловська, ЮМ Козловський:[зб. наук. пр.«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …
ІМ Козловська
Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця, 2006
72006
Загальнонаукові підходи до моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу/Юрій Михайлович Козловський
ЮМ Козловський
Наукові записки Національного педагогічного університету імені МП …, 0
6
Проблема моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу: термінологічний аналіз
ЮМ Козловський
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
52011
Методологія наукової діяльності
ДВ Чернілевський
Вид-во АМСКП, 2010
42010
Методологія та технологія наукової діяльності
ЮМ Козловський
Методологія наукової діяльності: монографія [з грифом МОН за ред. ДВ …, 2010
42010
Пропедевтична матрична модель наукової діяльності вищих навчальних закладів/Юрій Михайлович Козловський
ЮМ Козловський
Педагогіка і психологія професійної освіти, 22-32, 2009
42009
Регіональні особливості університетської освіти та імперативи неперервної освітньої політики Канади
В Вихрущ, Ю Козловський
Молодь і ринок, 2019
32019
Використання Компас-3D у професійній підготовці спеціаліста автотранспортного профілю
ЮМ Козловський, МВ Носкова, МІ Пукало
Young 47 (7), 2017
32017
Професійна інтегрологія в системі наук про освіту
ЮМ Козловський
Педагогічний альманах, 108-113, 2017
32017
Аналіз функціональних можливостей САПР при підготовці молодших спеціалістів транспортної галузі
ЮМ Козловський, МВ Носкова, МІ Пукало
Молодий вчений, 293, 2017
32017
Особливості оцінювання результатів наукової діяльності працівників вищих навчальних закладів
ЮМ Козловський
Нові технології навчання: Наук.-метод. збірник, 83-89, 2011
32011
Кількісні та якісні показники наукової діяльності працівників вищого навчального закладу
ЮМ Козловський
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20