Римма Миленкова
Римма Миленкова
Украинская академия банковского дела НБУ
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Інноваційна культура: сутнісні характеристики: монографія
ОГ Козлова, РВ Миленкова
Суми: Вид-во СумДПУ ім. АС Макаренка, 2007
272007
Інноваційна культура: методичний супровід формування: навч.-метод. посіб.
РВ Миленкова
Суми: УАБС НБУ 75, 2007
122007
Соціальні трансформації: інноваційна культура особистості в мінливому світі
ОГ Козлова, РВ Миленкова
Режим доступу: soippo. narod. ru/documents/konf_zhuk/kozlova_milenkova. doc, 2009
92009
Формування інноваційної культури майбутніх фахівців банківської справи
РВ Миленкова, РВ Миленкова
Університет менеджменту освіти АПН України, 2008
72008
Iнновацiйна культура: Сутнiснi характеристики: монографiя
ОГ Козлова, РВ Миленкова
72007
Механізми формування професійної відповідальності у процесі фахової підготовки студентів
РВ Миленкова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
42010
Міждисциплінарний підхід до підготовки майбутніх юристів (на матеріалі викладання латинської мови)
РВ Миленкова, РВ Миленкова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
32011
Застосування міждисциплінарного підходу у викладанні латинської мови студентам-юристам
РВ Миленкова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
32011
Інноваційна культура: новий підхід до розвитку сучасної особистості, школи, суспільства
РВ Миленкова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал …, 2008
32008
Дидактико-методологічний аналіз проблем викладання курсу латинської мови на юридичних факультетаз ВНЗ
РВ Миленкова, РВ Миленкова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
22012
Визначення стану сформованості інноваційної культури студента у контексті підготовки полікультурної особистості фахівця
РВ Миленкова, РВ Миленкова
Чернігівський державний педагогічний університет, 2007
22007
Інноваційна культура особистості як складова її загальної культури
РВ Миленкова, РВ Миленкова
Фенікс, 2005
22005
Особливості змісту, форм та методів формування економічної компетентності дорослих у сучасній системі освіти
РВ Миленкова, Л Андрейко, Л Отрощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
12016
Професійно-педагогічна культура викладача ВНЗ економічного профілю як складова його професійної компетентності
РВ Миленкова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 331-338, 2015
12015
Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ економічного профілю
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко, РВ Миленкова, РВ Миленкова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
12014
Формування навичок самоорганізації та розробки особистого проекту студента у ВНЗ
РВ Миленкова
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 95-100, 2010
12010
Соціально-психологічне забезпечення процесу формування інноваційної культури студентів-банкірів
РВ Миленкова, РВ Миленкова
СумДПУ ім. АС Макаренка, 2009
12009
Педагогічні засади формування інноваційної культури студентів банківської справи
РВ Миленкова, РВ Миленкова
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2007
12007
Методика формування інноваційної культури майбутніх банківських службовців
РВ Миленкова, РВ Миленкова
СумДПУ ім. АС Макаренка, 2007
12007
Світоглядні засади формування інноваційної культури майбутніх фахівців
РВ Миленкова, РВ Миленкова
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2006
12006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20