Римма Миленкова
Римма Миленкова
Украинская академия банковского дела НБУ
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Інноваційна культура: сутнісні характеристики: монографія
ОГ Козлова, РВ Миленкова
Суми: Вид-во СумДПУ ім. АС Макаренка, 2007
282007
Інноваційна культура: методичний супровід формування: навч.-метод. посіб.
РВ Миленкова
Суми: УАБС НБУ 75, 2007
142007
Формування інноваційної культури майбутніх фахівців банківської справи
РВ Миленкова, РВ Миленкова
Університет менеджменту освіти АПН України, 2008
92008
Соціальні трансформації: інноваційна культура особистості в мінливому світі
ОГ Козлова, РВ Миленкова
Режим доступу: soippo. narod. ru/documents/konf_zhuk/kozlova_milenkova. doc, 2009
82009
Iнновацiйна культура: Сутнiснi характеристики: монографiя
ОГ Козлова, РВ Миленкова
72007
Застосування міждисциплінарного підходу у викладанні латинської мови студентам-юристам
РВ Миленкова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
52011
Механізми формування професійної відповідальності у процесі фахової підготовки студентів
РВ Миленкова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
42010
Міждисциплінарний підхід до підготовки майбутніх юристів (на матеріалі викладання латинської мови)
РВ Миленкова, РВ Миленкова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
32011
Інноваційна культура: новий підхід до розвитку сучасної особистості, школи, суспільства
РВ Миленкова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2008
32008
Інноваційна культура особистості як складова її загальної культури
РВ Миленкова, РВ Миленкова
Фенікс, 2005
32005
Дидактико-методологічний аналіз проблем викладання курсу латинської мови на юридичних факультетаз ВНЗ
РВ Миленкова, РВ Миленкова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
22012
Визначення стану сформованості інноваційної культури студента у контексті підготовки полікультурної особистості фахівця
РВ Миленкова, РВ Миленкова
Чернігівський державний педагогічний університет, 2007
22007
Світоглядні засади формування інноваційної культури майбутніх фахівців
РВ Миленкова, РВ Миленкова
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2006
22006
Особливості змісту, форм та методів формування економічної компетентності дорослих у сучасній системі освіти
РВ Миленкова, Л Андрейко, Л Отрощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
12016
Професійно-педагогічна культура викладача ВНЗ економічного профілю як складова його професійної компетентності
РВ Миленкова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 331-338, 2015
12015
Вимірювання професійно-педагогічної компетенції викладача: кваліметричні підходи до експертизи
Р Миленкова
Світогляд-Філософія-Релігія, 169-177, 2014
12014
Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ економічного профілю
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко, РВ Миленкова, РВ Миленкова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
12014
Формування навичок самоорганізації та розробки особистого проекту студента у ВНЗ
РВ Миленкова
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 95-100, 2010
12010
Соціально-психологічне забезпечення процесу формування інноваційної культури студентів-банкірів
РВ Миленкова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
12009
Методика формування інноваційної культури майбутніх банківських службовців
РВ Миленкова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20