Olena Ovechkina (Олена Андріївна Овєчкіна)
Olena Ovechkina (Олена Андріївна Овєчкіна)
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В. Даля
Подтвержден адрес электронной почты в домене snu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Огляд методів оцінки рівня інноваційного потенціалу економічних суб’єктів
ОА Овєчкіна, КВ Іванова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2007
322007
Управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів в перехідній економіці України: монографія
ЛМ Матросова, ОА Овєчкіна, КВ Іванова, ДВ Солоха
Донецьк: Донбас, 2009
222009
Інституціональні фактори впливу на інноваційний розвиток регіонів в умовах трансформаційних перетворень національної економіки
ОА Овєчкіна, КВ Іванова
Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета …, 2007
152007
Формування статичної й динамічної структури складових інноваційного потенціалу регіональних економічних систем
ОА Овєчкіна, КВ Іванова
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.–Випуск 225 …, 2007
132007
Показники оцінки наукової складової інтелектуального потенціалу вітчизняної економіки: негативні та позитивні зміни
ОА Овєчкіна
Матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції …, 2008
72008
Теоретико-методичні засади ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу вітчизняних економічних суб’єктів в умовах глобалізації
ОА Овечкіна, КВ Іванова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 90-96, 2011
52011
Багатокомпонентна методика оцінки зовнішніх і внутрішніх передумов ефективної реалізації інноваційних стратегій вітчизняних підприємств
ОА Овєчкіна, КВ Іванова
ЭКОНОМИКА И ПРАВО 92 (1), 2010
42010
Створення оптимальної моделі ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу підприємств на маркетингових засадах
ОА Овєчкіна, КВ Іванова
Видавництво СумДУ, 2010
32010
Зміна парадигмальних основ управління інноваційним розвитком регіонів в умовах глобалізації
ОА Овєчкіна
Економічний простір, 89-99, 2008
32008
Організаційно-економічний механізм управління ресурсним потенціалом будівельних підприємств
ІВ Філіпішин, ОА Овєчкіна, ИВ Филипишин, ЕА Овєчкіна
CНУ ім. В. Даля, 2017
22017
ГЛАВА 3.21. СУЧАСНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ІРАКУ
ОА Овєчкіна, К Абасс
Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки, 166-176, 2014
22014
Проблеми формування оптимальної моделі ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу підприємств
ОА Овєчкіна
Видавництво СумДУ, 2011
22011
Універсальна багатофакторна методика оцінки синергічного ефекту взаємодії складових науково-технічного потенціалу економічних систем
ОА Овєчкіна, КВ ІВАНОВА
Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки …, 2009
22009
Поведінковий маркетинг учасників мультиагентської системи
ОА Овєчкіна
ТОВ «ДД «Папірус», 2013
12013
Вдосконалення управління складною нелінійною економічною системою на базі забезпечення взаємної відповідності цілей її підсистем
ОА Овєчкіна, КВ ІВАНОВА
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 264-268, 2011
12011
Порівняльна оцінка синергетичної взаємодії складових науково-технічного потенціалу економічних систем за етапами його функціонування
ОА Овєчкіна, КВ Іванова
Видавництво СумДУ, 2009
12009
Використання графоаналітичного методу оцінки адаптаційних можливостей інноваційного потенціалу економічних суб'єктів на основі методології SWOT-аналізу зовнішніх …
ОА Овєчкіна
Культура народов Причерноморья, 2008
12008
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ
ОА Овєчкіна, ОВ Маслош, АЮ Щеглова
The 9th International scientific and practical conference “European …, 2021
2021
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ СХЕМ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
ОА Овєчкіна, ОВ Маслош, АЮ Щеглова
The 11th International scientific and practical conference “World science …, 2021
2021
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ США ДЛЯ МІНОРИТАРНИХ ІНВЕСТОРІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
I Morhachov, I Ovcharenko, О Oviechkina, V Tyshchenko, O Tyshchenko
Financial and credit activity: problems of theory and practice 3 (38), 56-65, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20