Sergey Ivanov
Sergey Ivanov
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Академія фінансового управління
Подтвержден адрес электронной почты в домене afu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ресурсообеспечение промышленных предприятий
ХЛТ Иванов С.Н., Иванов Н.И., Бреславцев А.В.
Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999
11*1999
Співробітництво України та ЄБРР: тенденції розвитку
ККВ Іванов С.М.
Наукові праці НДФІ / Науковий збірник, 5-23, 2016
52016
Сучасний стан, проблеми та нові механізми фінансування інноваційних проектів
ЧВВ Іванов С.М.
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2006
52006
Повышение производительности труда в черной металлургии
ШВБ Иванов С.Н., Иванов Н.И.
К.: Техніка, 1983
4*1983
Співробітництво Європейського банку реконструкції та розвитку з окремими країнами європейського та азійського регіонів
ККВ Іванов С.М.
Фінанси України / Науково-теоретичний та інформаційно практичний журнал, 52-78, 2016
2*2016
Динаміка основної податкової бази фізичних і юридичних осіб регіонів України за 3 півріччя 2008–2009 рр.
ГВМ Іванов С.М.
Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи: Матеріали …, 2009
2*2009
Об одном подходе к оценке эффективности банковской деятельности
КТА Иванов С.Н.
Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право, 34-44, 2006
22006
Оценка привлекательности инвестиционных проектов с помощью метода «анализ оболочки данных» (DEA)
МИО Иванов С.Н., Кравченко А.А.
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2003
2*2003
Производительность труда и фондоотдача: проблемы роста
БАВ Иванов С.Н., Иванов Н.И.
К.: Наукова думка, 1990
21990
Systems of monitoring and evaluation of the financial development institution’s projects: an analytical review
SN Ivanov, KV Klymenko, MV Savostianenko
Economy of Industry, 75-97, 2020
12020
Підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємств машинобудівної галузі
МІК Іванов С.М.
Наукові праці НДФІ / Науковий збірник, 137-148, 2015
12015
Оценка эффективности предприятий металлургической отрасли методом DEA
БТЮ Иванов С.Н.
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной …, 2013
1*2013
Необходимость формирования механизма обеспечения роста конкурентоспособности машиностроительного предприятия в Украине
МИК Иванов С.Н.
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2012
12012
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ
СМ Іванов, КВ Клименко, МВ Савостьяненко
Наукові праці НДФІ, 60-75, 2020
2020
Системи моніторингу та оцінки проектів фінансових інститутів розвитку: аналітичний огляд
СМ Іванов, КВ Клименко, МВ Савостьяненко
Економіка промисловості, 75-97, 2020
2020
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ФІНАНСІВ: ПОГЛЯД МФО
СМ Іванов, КВ Клименко, МВ Савостьяненко
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА .Збірник матеріалів ІІ Національної науково-методичної …, 2019
2019
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ Й УКРАЇНИ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ
СМ Іванов, КВ Клименко, МВ Савостьяненко
Наукові праці НДФІ / Науковий збірник 3 (88), 102-113, 2019
2019
Актуальні питання діяльності фінансових інституцій розвитку: загальна оцінка та українська практика
СМ Іванов, КВ Клименко, МВ Савостьяненко
Наукові праці НДФІ, 76-94, 2019
2019
Актуальные аспекты реформирования Международного валютного фонда в изменяющемся мире
СН Иванов, КЕ Владимировна, МВ Савостьяненко
Северо-Восточный Азиатский экономический форум. North-East Asia Academic …, 2018
2018
Macro-Financial Assistance of the European Union as an International Anti-Crises Financing Tool
SM Ivanov Sergey, Klymenko Kateryna
North-East Asia Academic Forum. Harbin University of Commerce, - Harbin …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20