Підписатись
Martynchuk Olena / Мартинчук Олена
Martynchuk Olena / Мартинчук Олена
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи корекційної педагогіки:[навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»]/Олена Валеріївна Мартинчук
ОВ Мартинчук
К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 40-62, 2010
402010
Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі: монографія
ОВ Мартинчук
Київ: Центр учбової літератури, 2018
232018
Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах іклюзивної освіти
ОВ Мартинчук
Вісник психології і педагогіки, 10-14, 2012
232012
Асистент учителя в інклюзивному класі
ОВ Мартинчук, ЮМ Найда
Київський університет імені Бориса Грінченка Інститу післядипломної …, 2015
22*2015
Сутність поняття та зміст професійної компетентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення
ОВ Мартинчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2014
202014
Компетентнісний підхід до фахової підготовки вчителів-дефектологів для забезпечення освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку
ОВ Мартинчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2013
142013
Теорія та практика підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 03
ОВ Мартинчук
Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-НАПРЯМ ТРЕТІЙ ні МД …, 2019
112019
Pidhotovka fakhivtsia zi spetsialnoi osvity do profesiinoi diialnosti v inkliuzyvnomu osvitnomu seredovyshchi: Monohrafiia.[Preparing special education specialist for …
OV Martynchuk
Retrieved from.[in Ukrainian], 2018
102018
Стратегічні орієнтири удосконалення фахової підготовки вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання
ОВ Мартинчук
Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки, 225-234, 2014
92014
Сучасні вимоги до професійної діяльності вчителя початкової школи в умовах інклюзивного навчання
ОВ Мартинчук
Режим доступу: http://www. psyh. kiev. ua/Мартинчук_О. В …, 2015
72015
Зміст і структура професійних компетентностей майбутнього вчителя-логопеда
ОВ Мартинчук
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 77-83, 2015
62015
Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання
ОВ Мартинчук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
62014
Методологічні підходи до фахової підготовки вчителів-дефектологів для роботи в умовах інклюзивного навчання
ОВ Мартинчук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
62013
Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітньому просторі
ОВ Мартинчук
Теорія та методика навчання та виховання, 88-93, 2011
62011
Supporting of children with special needs in inclusive environment by the teachers collaboration
T Skrypnyk, O Martynchuk, O Klopota, V Gudonis, N Voronska
Pedagogika 138 (2), 193-208, 2020
52020
Актуалізація проблеми підготовки фахівців зі спеціальної освіти до діяльності в інклюзивному освітньому просторі
ОВ Мартинчук
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
52018
Концепція підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі
ОВ Мартинчук
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2018
52018
Professional readiness of future special education teachers for inclusive education in Ukraine
O Мartynchuk, T Skrypnyk, M Maksymchuk, N Babych, K Biriukova
Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific …, 2021
42021
Підготовка фахівців у галузі спеціальної освіти: нові підходи
ОВ Мартинчук
Особлива дитина: навчання і виховання, 15-28, 2018
42018
Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної діяльності в інклюзивному середовищі
ОВ Мартинчук
Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки, 215-232, 2018
42018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20