Martynchuk Olena / Мартинчук Олена
Martynchuk Olena / Мартинчук Олена
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи корекційної педагогіки:[навч.-метод. посібник для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»]/Олена Валеріївна Мартинчук
ОВ Мартинчук
К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010
292010
Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах іклюзивної освіти
ОВ Мартинчук
Режим доступу: http://www. psyh. kiev. ua/(дата звернення: 13. 05. 2013 …, 2012
182012
Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі: монографія
ОВ Мартинчук
Київ: Центр учбової літератури, 2018
132018
Асистент учителя в інклюзивному класі: навч.-метод. посіб./за заг. ред
НМ Дятленко, НЗ Софій, ОВ Мартинчук, ЮМ Найда
Войцехівського МФК: ТОВ Видавничий дім «Плеяди, 2015
12*2015
Сутність поняття та зміст професійної компетентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення
ОВ Мартинчук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
112014
Компетентнісний підхід до фахової підготовки вчителів-дефектологів для забезпечення освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку
ОВ Мартинчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2013
102013
Сучасні вимоги до професійної діяльності вчителя початкової школи в умовах інклюзивного навчання
ОВ Мартинчук
Режим доступу: http://www. psyh. kiev. ua/Мартинчук_О. В …, 2015
62015
Стратегічні орієнтири удосконалення фахової підготовки вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання
ОВ Мартинчук
Актуальні питання корекційної освіти, 225-234, 2014
62014
Методологічні підходи до фахової підготовки вчителів-дефектологів для роботи в умовах інклюзивного навчання
ОВ Мартинчук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
62013
Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної діяльності в інклюзивному середовищі
ОВ Мартинчук
Актуальні питання корекційної освіти, 215-232, 2018
42018
Зміст і структура професійних компетентностей майбутнього вчителя-логопеда
ОВ Мартинчук
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 77-83, 2015
42015
Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітньому просторі
ОВ Мартинчук
Теорія та методика навчання та виховання, 88-93, 2011
42011
Концепція підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі
ОВ Мартинчук
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2018
32018
ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
ГВ Бєлєнька, ОЛ Богініч, НІ Богданець-Білоскаленко, СА Василиєва, ...
Київський університет імені Бориса Гріенченка, 2012
3*2012
Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання
ОВ Мартинчук
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових …, 2016
22016
Студентоцентрований підхід до підготовки фахівців з інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
ОВ Мартинчук
Ministry of Education and Science of Ukraine National Pedagogical Drahomanov …, 2015
22015
Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання
ОВ Мартинчук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
22014
Актуалізація проблеми підготовки фахівців зі спеціальної освіти до діяльності в інклюзивному освітньому просторі
ОВ Мартинчук
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
12018
Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка
ОВ Мартинчук
Актуальні питання корекційної освіти, 116-125, 2017
12017
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ: ФАКТОРИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ
ОВ Мартинчук
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 7, 249-254, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20