Підписатись
Martynchuk Olena / Мартинчук Олена
Martynchuk Olena / Мартинчук Олена
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи корекційної педагогіки:[навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»]/Олена Валеріївна Мартинчук
ОВ Мартинчук
К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 40-62, 2010
542010
Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі: монографія
ОВ Мартинчук
Київ: Центр учбової літератури, 2018
432018
Асистент учителя в інклюзивному класі
ОВ Мартинчук, ЮМ Найда
Київський університет імені Бориса Грінченка Інститу післядипломної …, 2015
36*2015
Теорія та практика підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 03
ОВ Мартинчук
Інститут спеціальної педагогіки і психології іме-НАПРЯМ ТРЕТІЙ ні МД …, 2019
312019
Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах іклюзивної освіти
ОВ Мартинчук
Вісник психології і педагогіки 8, 10-14, 2012
312012
Сутність поняття та зміст професійної компетентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення
ОВ Мартинчук
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2014
272014
Компетентнісний підхід до фахової підготовки вчителів-дефектологів для забезпечення освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку
ОВ Мартинчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2013
182013
Концепція підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі
ОВ Мартинчук
Збірник наукових праць Хмельницьного інституту соціальних технологій …, 2018
142018
Стратегічні орієнтири удосконалення фахової підготовки вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання
ОВ Мартинчук
Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки, 225-234, 2014
142014
Pidhotovka fakhivtsia zi spetsialnoi osvity do profesiinoi diialnosti v inkliuzyvnomu osvitnomu seredovyshchi: Monohrafiia.[Preparing special education specialist for …
OV Martynchuk
Retrieved from.[in Ukrainian], 2018
132018
Supporting of children with special needs in inclusive environment by the teachers collaboration
T Skrypnyk, O Martynchuk, O Klopota, V Gudonis, N Voronska
Pedagogika/Pedagogy 138 (2), 193-208, 2020
112020
Сучасні вимоги до професійної діяльності вчителя початкової школи в умовах інклюзивного навчання
ОВ Мартинчук
Режим доступу: http://www. psyh. kiev. ua/Мартинчук_О. В …, 2015
102015
Зміст і структура професійних компетентностей майбутнього вчителя-логопеда
ОВ Мартинчук
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 77-83, 2015
102015
Студентоцентрований підхід до підготовки фахівців з інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
ОВ Мартинчук
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) 5 (1), 203-218, 2015
102015
Методологічні підходи до фахової підготовки вчителів-дефектологів для роботи в умовах інклюзивного навчання
ОВ Мартинчук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
102013
Inclusive education in Ukraine: Tension between policy and practice
NBH Olena V. Martynchuk, Tetiana V. Skrypnyk, Natalia Z. Sofiy
Dialogues between Northern and Eastern Europe on the Development of …, 2021
92021
Підготовка фахівців у галузі спеціальної освіти: нові підходи
ОВ Мартинчук
Особлива дитина: навчання і виховання, 15-28, 2018
92018
Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання
ОВ Мартинчук
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових …, 2016
92016
Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання
ОВ Мартинчук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
92014
Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітньому просторі
ОВ Мартинчук
Теорія та методика навчання та виховання, 88-93, 2011
92011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20