Nataliia Bychkova, Наталія Бичкова
Nataliia Bychkova, Наталія Бичкова
Odessa National I I Mechnikov University
Підтверджена електронна адреса в onu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оптимізація структури капіталу вітчизняних підприємств у контексті підвищення ефективності фінансової діяльності
НВ Бичкова
Вісник соціально-економічних досліджень, 16-23, 2013
252013
Фінансова архітектура національних корпорацій та її вплив на ефективність фінансової діяльності: монографія
ВМ Мельник, НВ Бичкова
Тернопіль: Астон, 2012
152012
Стійкість розвитку сучасної корпорації у контексті системно-синергетичного підходу
НВ Бичкова
Вісник Хмельницького національного університету, 90-93, 2010
112010
Структура власності національних корпорацій та ії вплив на ефективність фінансово-господарської діяльності.
НВ Бичкова, НВ Бычкова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2010
92010
Фiнансова архiтектура нацiональних корпорацiй та її вплив на ефективнiсть фiнансової дiяльностi: монографiя
ВМ Мельник, НВ Бичкова
72012
Моделювання впливу фінансової архітектури національних корпорацій на ефективність фінансової діяльності
НВ Бичкова, АТ Яровий, НВ Бычкова, АТ Яровой
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2011
72011
Ensuring stability of Ukrainian banking system incontext of institutional transformation
EI Maslennikov, IA Lomachynska, NV Bychkova
Науковий вісник Полісся, 62-70, 2017
52017
Роль банківської системи у фінансіалізації економічного розвитку України
НВ Бичкова, ІА Ломачинська, АО Мумладзе
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 202-206, 2015
52015
Детермінанти ефективності фінансової діяльності ТНК в умовах глобальних економічних трансформацій
НВ Бичкова, АА Коновалова
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 21-25, 2013
22013
Оптимізація фінансової архітектури збиткових підприємств України: монографія
ВМ Мельник
Тернопіль: Астон, 2013
22013
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНі ЗАСАДИ ОЦіНКИ ЕФЕКТИВНОСТі ФіНАНСОВОї ДіЯЛЬНОСТі КОРПОРАЦіЙ
ММ Мельник, НВ Бичкова
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2011
12011
Використання методу case study в освітній діяльності за напрямком «Корпоративні фінанси»
НВ Бичкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Методичні рекомендації для підготовки до модульного контролю з дисципліни" Фінансова діяльність міжнародних корпорацій"
НВ Бичкова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2018
2018
Ensuring stability of Ukrainian banking system in context of institutional transformation
ЄІ Масленніков, НВ Бичкова, ІА Ломачинська
Чернігів: ЧНТУ, 2017
2017
Забезпечення стабільності банківської системи України в контексті інституціональної трансформації
ЄІ Масленніков, ІА Ломачинська, НВ Бичкова, ИА Ломачинская
2017
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: МЕХАНІЗМИ ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ
НВ Бичкова
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків …, 2017
2017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКОВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
EI Maslennikov, IA Lomachynska, NV Bychkova
Науковий вісник Полісся 2 (4 (12)), 62-70, 2017
2017
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСИАЛИЗАЦИИ
НВ Бычкова, ИА Ломачинская
MODERN TRANSFORMATION OF ECONOMICS AND MANAGEMENT IN THE ERA OF …, 2016
2016
Банковская система Украины: современное состояние и перспективы развития
ИА Ломачинская, НВ Бычкова, АA Мумладзе, ІА Ломачинська
2016
Вартісна модель оцінки діяльності компанії: переваги та недоліки використання
НВ Бичкова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20