Наталя Анатоліївна Єрмакова
Наталя Анатоліївна Єрмакова
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khibs.ubs.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА МП КРАВЧУКА
ОЕ Віннікова, НА Єрмакова, АС Наливайко, ОА Полозенко
12012
Екскурсія як ефективна форма виховної роботи зі студентами коледжу
НА Єрмакова
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Психолого-педагогічні …, 2017
2017
Проектна діяльність студентів коледжу
НА Єрмакова, СТ Золотухіна
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих …, 2017
2017
Організація марафону загальноосвітніх дисциплін у коледжі торгово-економічного профілю
НА Єрмакова
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Вища і середня школа в …, 2016
2016
Організація та діяльність радіомовлення в коледжі (із досвіду роботи)
НА Єрмакова
Матеріали науково-практичної конференції викладачів, докторантів і …, 2015
2015
Позааудиторна робота з математики в коледжі (із досвіду роботи)
НА Єрмакова
Матеріали наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів кафедри …, 2015
2015
Діяльність полтавського гуртка аматорів фізико-математичних наук
НА Єрмакова, ІС Федюк
Актуальні аспекти математичної підготовки: погляд студентів сучасних вищих …, 2015
2015
Впровадження інноваційних технологій навчання при викладанні вищої математики студентам економічних спеціальностей
НА Єрмакова
Сучасні методи та навчальні технології фундаментальної підготовки молодших …, 2015
2015
Проведення Декади математики як форма роботи з обдарованою студентською молоддю
НА Єрмакова
Збірник досвідів роботи колективів ВНЗ споживчої кооперації України, 53-81, 2015
2015
Полтавський гурток аматорів фізико-математичних наук
НА Єрмакова, ІС Федюк
Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної …, 2015
2015
Д.З. Гордєвський – взірець високого професіоналізму
НА Єрмакова, ІМ Олегович
Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної …, 2014
2014
ГУРТОК ОРИГАМІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МАТЕМАТИКИ
ОЕ Віннікова, НА Єрмакова
Аданицька ОВ, Корнілова ГО, Малець ЄБ, Павлюк ВА, 45, 2013
2013
МАЛОВІДОМІ ІМЕНА: ММ САЛТИКОВ
НА Єрмакова, КВ Неганова
Белявцева ЕК, Грицай МГ, Лапта СІ, Сапельник ТА, 2013
2013
СВІТ ЗНАЄ, ЩО ВІН–УКРАЇНЕЦЬ
МО Сорока
Бєлявцева ТВ, Климін СВ, Столбов ДВ Використання кейс-метода, 179, 2012
2012
Напрямки формування математичної компетентності студентів при вивченні ліній другого порядку
НА Рева, ВД Зоря
Пошук молодих. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково …, 2010
2010
Олексій Васильович Погорєлов – видатний геометр XX століття
НА Рева
Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної …, 2010
2010
Еволюція поняття кривої
НА Рева, ВД Зоря
Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної …, 2010
2010
Наукові конференції – перша сходинка майбутнього вчителя-дослідника
НА Рева
Цивілізаційний поступ сучасної освіти і науки: Матеріали I науково …, 2009
2009
Студентські наукові конференції як засіб формування особистості майбутнього вчителя
НА Рева, ВД Зоря
Наукові дослідження молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції …, 2009
2009
ІНДЗ як засіб оптимізації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи
НА Рева
Болонський процес очима студентів: Матеріали Міжнародної науково-практичної …, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20