Микола Анатолійович Коротєєв
Микола Анатолійович Коротєєв
Уманський національний університет садівництва, доцент кафедри економіки
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Демографічна ситуація у сільській місцевості України і державні заходи щодо її поліпшення
ОІ Здоровцов, МА Коротєєв, ВО Прасол
Економіка АПК, 113-119, 2001
82001
Аграрна економіка. Підручник
ДК Семенда, ОІ Здоровцов, ПС Котик
Умань, 2005.–318 с, 2005
62005
Аграрна економіка
ДК Семенда, ОІ Здоровцов
підручник/ДК Семенда, ОІ Здоровцов, ПС Котик та ін, 2005
52005
Шляхи забезпечення продуктивної зайнятості у сільськогосподарських підприємствах
МА Коротєєв
Уманський національний університет садівництва, 2009
42009
Формування та використання трудового потенціалу аграрного сектору економіки
МА Коротєєв
Х.: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2004.–20 с., 2004
42004
Ahrarna ekonomika
DK Semenda, OI Zdorovtsov, PS Kotyk, OO Shkolnyi, OL Burliai, ...
Uman, 2005
32005
Передумови диверсифікації виробництва у сільськогосподарських підприємствах
МА Коротєєв, ОЛ Бурляй
Вінницький національний аграрний університет, 2013
22013
Збут продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами
АО Харенко, МА Коротєєв, ТІ Бортник
Актуальні проблеми економіки, 185-197, 2016
12016
Земельні відносини у сільськогосподарських підприємствах
МА Коротєєв, ОВ Семенда
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 51-60, 2015
12015
Формування зайнятості трудового потенціалу в аграрному секторі економіки України
МА Коротєєв, ОС Колесов
Вінницький національний аграрний університет, 2015
12015
Економіка підприємства
ДК Семенда, ОЛ Бурляй, МА Коротєєв, ОВ Семенда
ВПЦ" Візаві"(Видавець" Сочінський"), 2014
12014
Оцінка зайнятості населення Вінницької області в аграрному секторі економіки
МА Коротєєв, НО Кирнасівська
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
12013
Формирование и использование ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий
ОО Непочатенко, ОТ ПРОКОПЧУК, МА КОРОТЄЄВ
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 2 …, 2012
12012
PROSPECTS FOR THE MARKET
M Koroteyev, I Korman, O Manziy, O Semenda, O Semenda
2018
Перспективи ринку обороту сільськогосподарських земель в Україні
МА Коротєєв, ІІ Корман, ОП Манзій, ОВ Семенда, ОВ Семенда
Problems and Perspectives in Management, 2017
2017
Методичні аспекти визначення рівня продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах
МА Коротєєв, АО Харенко, ВО Непочатенко
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 156-169, 2017
2017
Prospects for the market turnover of agricultural land in Ukraine
МА Коротєєв, ІІ Корман, ОП Манзій, ОВ Семенда, ОВ Семенда
LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2017
2017
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ»
ОС Тупчій
ФОП" Масловатий", 2016
2016
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства”
МА Коротєєв
УНУС, 2016
2016
Робоча програма навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030504" Економіка підприємства"
МА Коротєєв
УНУС, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20