Штангрет Андрій Михайлович / Штангрет Андрей Михайлович / Shtangret A. M.
Штангрет Андрій Михайлович / Штангрет Андрей Михайлович / Shtangret A. M.
Українська академія друкарства
Verified email at uad.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Антикризове управління підприємством: навч. посіб.
АМ Штангрет, ОІ Копилюк
К.: Знання 335, 2, 2007
2532007
Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб
ОІ Копилюк, АМ Штангрет
К.: Центр навчальної літератури, 2005
792005
Економічна безпека підприємства в умовах антикризового управління: концептуальне визначення та механізм забезпечення: моногр.
АМ Штангрет
Львів: Укр. акад. друкарства, 2012
372012
Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції статистично-графічний огляд
BV Durni︠a︡k, AM Shtanhret, OV Melʹnykov
Українська академія друкарства, 2006
372006
Антикризове управління підприємством: підручник
АМ Штангрет
Львів: Українська академія друкарства, 64-65, 2008
332008
Моделювання загроз для економічної безпеки підприємств авіаційної галузі
АМ Штангрет
Ефективна економіка, 2011
272011
Розвиток підприємств авіаційної галузі в контексті економіки знань: Монографія
ОВ Ареф’єва, АМ Штангрет
Львів: Укр. акад. друкарства, 2011
262011
Управління економічною безпекою підприємств авіаційної галузі: монографія
АМ Штангрет
Львів: Укр. акад. друкарства, 2011
232011
Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб.
АМ Штангрет, ВВ Шляхетко, ОБ Волович, ІВ Зубрей
К.: Знання, 2012
222012
Статистика: Навчальний посібник
АМ Штангрет, ОІ Копилюк
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
222005
Методологічні аспекти антикризового управління
ЗМ Холод, АМ Штангрет
Економіка промисловості, 23-26, 2002
222002
Антикризове управління як засіб попередження банкрутства
АМ Штангрет
Регіональна економіка, 151-153, 2001
212001
Формування економіки знань в Україні: характеристика, оцінка та моделювання: моногр.
АМ Штангрет
Львів: Укр. акад. друкарства, 2011
202011
Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні
ОВ Ареф’єва, ВМ Сеньківський, АМ Штангрет, ОВ Мельников
Наукові записки [Української академії друкарства], 52-67, 2011
172011
Антикризове управління–система завчасної діагностики і захисту від кризових ситуацій
ЗМ Холод, АМ Штангрет
Наукові записки.–Л.: Українська академія друкарства, 124-127, 2002
172002
Організаційно-економічний механізм розвитку видавничо-поліграфічної галузі в процесі гарантування інформаційної безпеки України: монографія
ЯВ Котляревський, АМ Штангрет, ОВ Мельников
Львів: Укр. акад. друкарства, 2012
162012
Сучасний стан та ключові загрози для розвитку підприємств авіаційної галузі в Україні
ОВ Ареф'єва, АМ Штангрет
Проблеми системного підходу в економіці, 6-9, 2011
162011
Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні: моногр./Мін-во освіти і науки України, Укр. акад. Друкарства
БВ Дурняк, АМ Штангрет, ОВ Мельников, ЯМ Угрин
Львів: Укр. акад. друкарства, 2009
162009
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА REGISTRATION-ANALYTICAL MAINTENANCE OF MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY
АМ Штангрет, ММ Караїм
Електронне наукове фахове видання, 248, 2016
152016
Обліково-аналітичне забезпечення процесу гарантування економічної безпеки підприємства
АМ Штангрет
Наукові записки [Української академії друкарства], 58-63, 2013
142013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20