Таміла Новіцька
Таміла Новіцька
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Філософія освіти
Т Андрущенко, В Бех, Ю Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
362009
Природознавство як освітній проект: сучасні трансформації та тенденції
ТВ Новіцька
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2015
12015
Философский анализ некоторых проблем трансформации системы физико-математического, естественнонаучного образования в контексте изменений образовательной парадигмы
ТВ Новіцька
Гилея: научный вестник, 332-336, 2015
2015
Образование как одно из средств формирования личности в контексте современных цивилизационных тенденций
ТВ Новіцька
Гилея: научный вестник, 301-305, 2015
2015
Філософський аналіз деяких проблем трансформації системи фізико–математичної, природничої освіти в контексті змін освітньої парадигми
ТВ Новіцька
Видавництво" Гілея", 2015
2015
Освіта як один із засобів формування особистості в контексті сучасних цивілізаційних тенденцій
ТВ Новіцька
Гілея: науковий вісник, 301-305, 2015
2015
Švietimo ir mokslo vaidmuo formuojantis asmenybei XXI amžiuje
ТВ Новицкая
Socialinis ugdymas 37 (1), 2014
2014
Švietimo ir mokslo vaidmuo formuojantis asmenybei XXI amžiuje
ТВ Новицкая
Socialinis ugdymas 37 (1), 2014
2014
Švietimo ir mokslo vaidmuo formuojantis asmenybei XXI amžiuje.
T Novickaja
Social Education/Socialinis Ugdymas 1 (37), 2014
2014
Сучасні освітні технології у формуванні особистості XXI століття
ТВ Новіцька, ТО Олефіренко
Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 86-93, 2013
2013
Сучасні тенденції розвитку природознавства, як освітнього проекту
ТВ Новіцька
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2012
2012
Історія становлення та розвитоку сучасної освіти
ТВ Новіцька
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–12