Подписаться
Tetyana / Tetiana Mishenina Тетяна Мішеніна
Tetyana / Tetiana Mishenina Тетяна Мішеніна
Криворізький державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і практика формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей
ТМ Мішеніна
[монографія] . – К. : Педагогічна думка, 2013. – 315 с., 2013
72013
Структурно-семантичні особливості синтаксичних конструкцій посесивності в сучасній українській мові : дис. канд. філолол. наук : 10.02.01 - українська мова
ТМ Мішеніна
Національний університет імені М.П. Драгоманова, 2005
72005
Формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. ... доктора пед наук ; 13.00.09 - теорія …
ТМ Мішеніна
Інститут педагогіки НАПН України, 2013
62013
Формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах
ТМ Мішеніна
дис. … доктора пед. наук / 13.00.09 – теорія навчання ; Інститут педагогіки …, 2013
62013
Особливості функціонування фітонімів барвінок, мак і мальва в українській літературі з позиції лінгвоментальності
ТМ Мішеніна
Філологічні студії 6 (2), 208-215, 2011
52011
Socio-Psychological Directions of Resocialization of Persons, Who are Located in in Places of Imprisonment.
RYHA Ternavska T., Shaumian O., Mishenina T., Voloshchuk I.
BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2020., С …, 2020
42020
Мовні девіації інтерферентного характеру в системі сучасної української мови
ТМ Мішеніна
// Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного …, 2013
4*2013
Інтерфереми в сучасній українській мові
Т Мішеніна
Проблеми гуманітарних наук. Філологія, 109–120-109–120, 2014
32014
Концепція виховного ідеалу в літературному і мистецтвознавчому краєзнавстві Криворіжжя/ТМ Мішеніана
ТМ Мішеніна
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2009
32009
Application of the project method for teaching a foreign language to future railway transport engineers
BI Pshenychna N., Mishenina T., Poplavska T., Dzhus O., Serheieva V.
AIP Conference Proceedings, 2389, 100014. URL: https://doi.org/10.10, 2021
22021
Формування дослідницької компетенції майбутніх учителів філологічних спеціальностей
ТМ Мішеніна
// Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного …, 2014
22014
Фразеологізми з ономастичним компонентом як репрезентанти культури (німецько-українські паралелі)
В Гаманюк, Т Мішеніна
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2019
12019
Фітонімний код ідіостилю Миколи Вінграновського (на матеріалі макролокусів ліс, степ, сад, поле)
ТМ Мішеніна
// Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць Харківського …, 2017
12017
Організація лексичної роботи студентів філологічних спеціальностей з ономастичним матеріалом (на прикладі української мови)
ТМ Мішеніна
// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий …, 2017
12017
Linguocultural characteristics of dialogue technologies for cognitity organization of higher shool students in the process of teaching humanitities
T Mishenina
// PNAP (Periodyk naukowy Academii Polonunej) : the Scientific Journal of …, 2017
1*2017
Фітономени художнього тексту: лінгвокультурологічне тлумачення деяких назв квітів
Д Добрусинець, Е Боєва, І Голубовська, Т Мішеніна, А Гребенюк
Мова і Культура, 229, 2016
12016
Лінгвокогнітивна інтерпретація художньої творчості митця (на прикладі творів Юрія Мушкетика «Старий у задумі» і «Сльози Офелії»)
ТМ Мішеніна
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного …, 2016
12016
Розвиток виразності мовлення на комунікативному етапі читацької діяльності майбутніх учителів філологічних спеціальностей
ТМ Мішеніна
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
12015
Флороконцепт трава з позиції діахронії в українській мові
ТМ Мішеніна
Мова і культура, 123, 2015
12015
Мовні засоби відтворення світлотного контрасту в художньому моделюванні імпресіоністичної реальності (на прикладі українського письма) / Т.М. Мішеніна
ТМ Мішеніна
// Лінгвостилістичні студії : науковий журнал. – Випуск 3. – Луцьк …, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20