Дмитро Будянський
Дмитро Будянський
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, кафедра педагогіки
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін
ДВ Будянський
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
182006
Риторика–мистецтво красномовства. Навчальний посібник
ВІ Будянський, ДВ Будянський
Суми: ПВКП «Корпункт, 2012
132012
Суть і структура риторичної культури викладача вищого навчального закладу
ДВ Будянський
Теорія та методика навчання та виховання, 12-21, 2018
82018
Мистецтво виразного читання
ВІ Будянський, ДВ Будянський
Суми:«Корпункт 194, 2001
82001
Виконавсько-артистичний компонент риторичної культури сучасного педагога
ДВ Будянський
Український педагогічний журнал, 61-71, 2016
22016
Витоки ідеї розвитку риторичної культури педагога в історії педагогічної думки
ДВ Будянський
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 54-60, 2015
22015
Виразне читання як елемент академічного красномовства в структурі професійної діяльності викладача вищої школи
ДВ Будянський
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 162-171, 2014
22014
Використання елементів системи КС Станіславського у процесі формування педагогічного артистизму майбутніх вчителів гуманітарних дисциплін
ДВ Будянський
НПУ, 2004
22004
Питання розвитку риторичної культури викладача вищої школи в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених
ДВ Будянський
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2016
12016
Формування педагогічного артистизму викладача вищої школи в процесі позанавчальної роботи
ДВ Будянський
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2013
12013
Наскрізна педагогічна практика
АА Сбруєва, ОБ Кривонос, НВ Коваленко, НГ Осьмук, ДВ Будянський, ...
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
ІВАН КАВАЛЕРІДЗЕ ЯК ТЕАТРАЛЬНИЙ РЕЖИСЕР І ДРАМАТУРГ
ДВ Будянський, АВ Федорова
Право як соціальна цінність, 185, 2019
2019
ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАВЧАЛЬНОВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
ДВ Будянський, ОО Манько
Актуальные проблемы современной науки, 19-22, 2018
2018
Риторична культура викладача мистецьких дисциплін
ДВ Будянський, ДВ Будянский
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2017
2017
Риторична культура академіка Івана Андрійовича Зязюна
ДВ Будянський
2017
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТА СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІКА ІВАНА АНДРІЙОВИЧА ЗЯЗЮНА
Д Будянський
Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного педагогічного …, 2017
2017
Напрямки використання здобутків риторики в процесі розвитку риторичної культури викладача вищого навчального закладу
ДВ Будянський
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
2017
Використання засобів театрального мистецтва в системі розвитку риторичної культури сучасного педагога
Д Будянський, Д Будянский
Держ. вищ. навч. закл." Донбаський державний педагогічний університет", 2017
2017
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ІСТОРІЇ
ДВ Будянський
ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2016
2016
Змістова характеристика професійної діяльності викладача вищої школи та її можливості для розвитку риторичної культури
ДВ Будянський
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 18-26, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20