Vadim Zubkov
Vadim Zubkov
Associate Professor, National University of Pharmacy
Verified email at nuph.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Recyclization of 2-imino-2H-1-benzopyrans under the action of nucleophilic reagents. 1. New approach to synthesis of 3-(1, 3, 4-oxadi-, thiadi-and triazolyl-2) coumarins
SN Kovalenko, VA Zubkov, VP Chernykh, AV Turov, SM Ivkov
KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII, 186-192, 1996
21*1996
Recyclization of 2‐Imino‐2H‐1‐benzopyrans under the Influence of Nucleophilic Reagents. Part 1. New Approach to the Synthesis of 3‐(1, 3, 4‐Oxadi‐, Thiadi‐, and Triazolyl‐2
SN Kovalenko, VA Zubkov, VP Chernykh, AV Turov, SM Ivkov
ChemInform 27 (35), no-no, 1996
151996
New derivatives of coumarin: 2-(NR-imino)-2H-1-benzopyrans
VA Zubkov, SN Kovalenko, VP Chernykh, SM Ivkov
Chemistry of Heterocyclic Compounds 30 (6), 665-670, 1994
131994
SM lvkov
VA Zubkov, SN Kovalenko, VP Chernykh
Khim. Geterotsikl. Soedin, 760, 1994
121994
3-Dimethylaminomethyl-2-methyl-1H-quinolin-4-one as an effective reagent in the 3-aminomethylsubstituted quinolones synthesis
VA Zubkov, IS Gritsenko, SG Taran, IN Podolsky, OL Kamenetska
Zhurnal organichnoi ta farmatsevtichnoi khimii 3 (2), 23-27, 2005
112005
The psycho-and neurotropic profiling of novel 3-(NR, R′-aminomethyl)-2-methyl-1H-quinolin-4-ones in vivo
IM Podolsky, SY Shtrygol, VO Zubkov
Saudi Pharmaceutical Journal 26 (1), 107-114, 2018
102018
2-Methyl-3-phenylaminomethylquinolin-4-one as potential antidepressant with nootropic properties
VA Zubkov, IN Podol'skiĭ, IS Gritsenko
Eksperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia 75 (4), 7-9, 2012
102012
Characteristics of calculation of flat glass in translucent structures
V Zubkov, N Kondratieva
Glass performance days 2008, 27, 2008
62008
Recyclization of 2-imino-2h-1-benzopyrans under the influence of nucleophilic reagents. 1. New approach to the synthesis of 3-(1, 3, 4oxadi-, thiadi-, and triazolyl-2) coumarins
SN Kovalenko, VA Zubkov, VP Chernykh, AV Turov, SM Ivkov
Chemistry of Heterocyclic Compounds 32 (2), 163-168, 1996
61996
QUANTUM‐CHEMICAL ANALYSIS OF TAUTOMERISM OF 1, 2, 4‐TRIAZOLE AND ITS AMINO AND DIAMINO DERIVATIVES
VV Makarskii, VA Zubkov, VA Lopyrev, MG Voronkov
Chemischer Informationsdienst 8 (36), no-no, 1977
61977
Novel 2-oxoquinoline-6-sulfonamides as thiazide-like diuretics
VA Zubkov, TA Tsapko, IS Gritsenko, AL Zagayko, LV Galuzinskaya
Russian Chemical Bulletin 61 (10), 1969-1974, 2012
52012
Synthesis and in silico screening of novel 2-methylquinoline-4-ones bound with the pyrazol-5-ones moiety
VO Zubkov, NI Ruschak, OL Kamenetska, IS Gritsenko
, 2015
42015
Kompleksnoe obsledovanie tekhnicheskogo sostoyaniya stroitel'nykh konstruktsiy sooruzheniy Zhigulevskoy GES
MI Bal'zannikov, VA Zubkov, NV Kondrat'eva, VA Khurtin
Gidrotekhnicheskoe stroitel'stvo, 21-27, 2013
42013
The influence of 3-aminomethyl-2-methylquinolin-4-one derivatives on monoamines levels in the brain of mice
ZVO Shtrygol'SYu, IM Podolsky, IS Hrytsenko
Visnyk farmatsii 1 (65), 62-5, 2011
42011
Calculation of the transverse flexural strength of sheet glass
VA Zubkov, NV Kondrateva
Glass and Ceramics 66 (5-6), 165-167, 2009
32009
Ultrasonic examination of sheet glass macrostructure
VA Zubkov, NV Kondratieva
Challenging Glass 4 and COST Action TU0905 Final Conference-Proceedings of, 2014
22014
4--2--1--2, 5--1--3-
, , ʳ, Ͳ Գ
, 2008
22008
The ground and excited states of the benzeneBenzene and anthraceneBenzene dimers in extended Hückel theory
VA Zubkov
Theoretical and Experimental Chemistry 13 (4), 397-399, 1978
21978
Increasing the efficiency of tubular supercentrifuges
YD Golovko, VA Zubkov
Chemical and Petroleum Engineering 6 (6), 473-476, 1970
21970
Calculation Methodology of Translucent Construction Elements in Buildings and Other Structures
V Zubkov, N Kondratyeva
MATEC Web of Conferences 196, 02015, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20