Дмитрий Викторович Бровко
Дмитрий Викторович Бровко
Криворожский национальный университет
Verified email at knu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Забезпечення надійності поверхневого комплексу методом прогнозування технічного стану елементів будівель і споруд
БМ Андрєєв, БН Андреев, ДВ Бровко, ДВ Бровко, ВВ Хворост, ...
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2016
42016
Визначення надійності та обґрунтування параметрів об’єктів на поверхні шахт з урахуванням переходу на полегшені огороджувальні конструкції
БМ Андрєєв, ДВ Бровко, ВВ Хворост
Металлургическая и горнорудная промышленность, 86-91, 2015
42015
Дослідження конструкцій металевого арочного кріплення в умовах криворізького залізорудного басейну
ВВ Хворост, ДВ Бровко
Геотехнічна механіка, 2015
42015
Вероятностный подход при независимом многоступенчатом поступлении сигналов о дефектах элементов промышленных объектов на поверхности шахт
ДВ Бровко, ДВ Бровко, ВВ Хворост, ВВ Хворост
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2015
22015
Перспективы поддержания производственных мощностей шахт и карьеров Кривбасса
БН Андреев, СВ Письменный, ДВ Бровко
БНТУ, 2013
22013
Перспективы эксплуатации шахты «Первомайская» в геотехнологической системе «карьер-шахта»
БН Андреев, СВ Письменный, ДВ Бровко, НБ Андреев, ...
ДонНТУ, 2008
22008
Обеспечение безопасности объектов поверхности шахт путем корректировки уровней надежности
ДВ Бровко, ДВ Бровко, ВВ Хворост, ВВ Хворост
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2017
12017
Исследования надежности промышленных объектов поверхности горных предприятий
ДВ Бровко, ДВ Бровко
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2014
12014
Амплитудно-частотные характеристики транспортных галерей в условиях перехода на облегченные ограждающие конструкции
ДВ Бровко, НИ Посмашная, ВВ Хворост
Разработка рудных месторождений, 1-6, 2011
12011
Построение системы мониторинга надежности элементов зданий и сооружений поверхностного комплекса шахт на базе оценки энтропии
ДВ Бровко, ДВ Бровко, ВВ Хворост, ВВ Хворост, ВВ Кононенко, ...
Криворізький національний університет, 2020
2020
Цифровий вимірювальний канал віброприскорення для систем моніторингу технічного стану та діагностування тиходідних електричних машин
ВФ Граняк, ДВ Бровко
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
Анализ технического состояния и надежности сооружений поверхностных комплексов шахт
ДВ Бровко, ДВ Бровко, ЮГ Вилкул, НИ Ступник, МІ Ступнік
Національний технічний університет" Дніпровська політехніка", 2019
2019
Монетизація додаткових освітніх послуг закладами вищої освіти
ВВ Ткачук, ЮВ Єчкало, ДВ Бровко
Міністерство освіти і науки України, 2019
2019
Оценка плотности частиц твердой фазы пульпы с использованием измерительных каналов на базе гамма-излучения и волн Лэмба
ВС Моркун, НВ Моркун, ВВ Тронь, СН Грищенко, ДВ Бровко, ...
Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов 330 (2), 2019
2019
Построение моделей возможных дефектов объектов поверхности шахт в виде анализа статистических данных их технических осмотров
ДВ Бровко, ВВ Хворост
Вісник Криворізького національного університету, 32-38, 2018
2018
Моделювання стійкості штучних споруд при розробці залізних руд
ВО Калініченко, СВ Письменний, ДВ Бровко, ОВ Калініченко
Гірничий вісник, 39-44, 2018
2018
Дослідження ефективності використання емульсійних вибухових речовин в підземних умовах Криворізького залізорудного басейну
ДВ Бровко, ДВ Бровко, ВВ Хворост, ВВ Хворост, СС Сєргєєв, ...
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2018
2018
Применение метода конечных элементов для оценки степени устойчивости групп уступов и бортов карьера№ 3 ЧАО" ЦГОК"
ЕА Несмашный, ГИ Ткаченко, АВ Болотников
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2018
2018
Збереження річної продуктивності шахт Криворізького залізорудного басейну при відпрацюванні залізних руд на великих глибинах
СВ Письменний, ДВ Бровко
Вісник Криворізького національного університету, 164-168, 2018
2018
Моделирование параметров надежности конструктивных элементов объектов поверхности шахт
ДВ Бровко, ВВ Хворост, ВВ Кононенко
БНТУ, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20