Оксана Калита, Oksana Kalyta
Оксана Калита, Oksana Kalyta
к. філол. наук, доцент кафедри стилістики української
Verified email at npu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Засоби іронії в малій прозі (кінець ХХ – початок ХХІ століття): Монографія. / Means of Irony in a Small Prose : Monograph
ОМ Калита, O Kalyta
НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013
192013
Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі
ОМ Калита
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
162006
Лінгвістична сутність іронії та семантичні механізми формування іронічного смислу
ОМ Калита
Українська мова, 67-74, 2006
112006
Типи комічних текстів та особливості їх стилістичного аналізу
О Калита
Лінгвостилістичні студії, 54 - 61, 2015
52015
Реалізація іронії через горизонтальний контекст
ОМ Калита
Дивослово, 35 – 39, 2007
42007
Іронія як світоглядний принцип і стилістична категорія
ОМ Калита
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені …, 2004
42004
Мовно-етнічні стереотипи українців періоду незалежності (на матеріалі роману Світлани Пиркало „Не думай про червоне”)
ОМ Калита
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
32009
Синтаксичні структури з експресивним компонентом у науковому тексті Івана Огієнка
ОМ Калита
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Збірник наукових праць, 133 - 138, 2015
22015
Формування лінгвокультурної компетенції студентів засобами художнього фільму під час вивчення української мови як іноземної
ОМ Калита, СІ Поворознюк
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія …, 2015
22015
Іронічні тропи в текстах сучасних українських письменників
ОМ Калита
Дивослово, 38 – 41, 2008
22008
Засоби поляризації міфологізованих образів у «Віршах з Майдану» Д. Павличка
ОМ Калита
Дивослово, 38 - 41, 2017
12017
Стилістичний аналіз художнього тексту за мовними рівнями
ОМ Калита
Дивослово, 47 - 49, 2015
12015
Синтактико-стилістичні прийоми формування іронічного смислу
ОМ Калита
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя …, 2013
12013
Мовна інтерпретація семантичної опозиції «свій-чужий» у поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки»
ОМ Калита
Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць Харківського національного …, 2012
12012
З історії мовних етикетних формул в українському епістолярії (на матеріалі листування Івана Огієнка)
О Калита
Дивослово, 29 - 33, 2020
2020
Емоційність і емоції в художній прозі (на прикладі роману Михайла Стельмаха "Хліб і сіль")
О Калита
Дивослово, 35 - 38, 2019
2019
Функцiонування концептiв "зрада" i "перемога" в соцiальнiй мережi Facebook
ОМ Калита
Дивослово, 24-27, 2019
2019
Іронічні номінації політиків у сучасній українській блогосфері
O Kalyta
Intercultural Communication 1 (4), 37-56, 2018
2018
Ironic Nominations of Politicians in Modern Ukrainian Blogosphere
O Kalyta
Intercultural Communication, 37-56, 2018
2018
Мовна експлікація емоційних станів людини у романі Михайла Стельмаха "Хліб і сіль"
О Калита
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Філологія", 38 - 41, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20