Подписаться
Назар Кудла
Назар Кудла
Львівський торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене lute.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Маркетинг туристичних послуг
НЄ Кудла
Знання, 2011
2222011
Менеджмент туристичного підприємства
НЄ Кудла
Знання, 2012
1362012
Багатофункціональний розвиток сільських територій у контексті активізації туристичної діяльності
НЄ Кудла
Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід …, 2013
54*2013
Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва
НЄ Кудла
Економіка України, 62-72, 2008
542008
Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності
НЄ Кудла
Центр учбової літератури, 2015
46*2015
Управління якістю в туризмі
НЄ Кудла
Центр учбової літератури, 2014
34*2014
Про застосування комплексу маркетингових заходів у сільському туризмі
НЄ Кудла
Економіка України, 79-86, 2011
172011
Шляхи підвищення якості сільського туризму
НЄ Кудла
Економіка АПК, 116-122, 2012
112012
Основи сільського туризму: науково-теоретичний аспект
Н Кудла
Дрогобич, 2006
112006
Сільський туризм
НЄ Кудла
Основи підприємництва та гостинності. Київ: ЦУЛ, 2015
92015
Вплив екотуризму на збалансований розвиток сільських територій
Н Кудла
Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». Львів: ЛНУ ім …, 2008
92008
Агротуризм: перспективи розвитку в Україні
НЄ Кудла
Міжнар. наук.-практ. конф.«Наука, інновації та розвиток регіонів»: Тези доп …, 2004
92004
Механізм категоризації сільських садиб у розвитку зеленого туризму
НЄ Кудла
Економіка АПК, 100-106, 2010
82010
Менеджмент туристичного підприємства/Назар Євгенович Кудла
НЄ Кудла
К.: Вид-во" Знання, 2012
72012
Збереження і сталий розвиток Карпат: навчальний посібник зі сталого туризму
Ю Зінько, МЙ Рутинський, НЄ Кудла
URL: http://www. heifer. org. ua/heafer/files/Staly_rozvytok_Karpat. pdf …, 2008
72008
SERVQUAL method in assessing the quality of rural tourism services.
N Kudla, Y Myronov
Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture …, 2020
62020
Karpaty Ukraińskie jako region turystyczny-uwarunkowania i możliwości rozwoju
M Hamkało, N Kudła
Prace Geograficzne, 2011
62011
Управління персоналом у туризмі: навчальний посібник
НЄ Кудла, НІ Фединець
Львів: видавництво ЛТЕУ, 2022
52022
Маркетинг туризму та його особливості
Р Дудяк, О Березівська, С Бугіль, Р Грабовський
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка …, 2018
52018
Формування туристичної політики на регіональному і локальному рівні
НЄ Кудла
Регіональна економіка, 43-48, 2012
5*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20