Савицька Олена Миколаївна / Savytska Olena / Савицкая Елена Николаевна / Savickaya Elena /
Савицька Олена Миколаївна / Savytska Olena / Савицкая Елена Николаевна / Savickaya Elena /
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"
Verified email at kpi.ua - Homepage
TitleCited byYear
Економічний аналіз: практикум
ВА Кармазін, ОM Савицька
К.: Знання 255, 2007
332007
Процесний підхід до організації підрозділу контролінгу на підприємстві
СВ Войтко, ОМ Савицька, ОВ Пиркова
Збірник наукових праць Національного університету водного господарства та …, 2007
52007
Автоматизовані системи управління підприємствами: аналіз та оцінка тенденцій розвитку
МВ Савицький, ОМ Савицька
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «моделювання та …, 0
5
Передумови формування стратегії маркетингових комунікацій на засадах системного підходу оцінювання рівня конкурентоспроможності та стану ресурсного забезпечення підприємства
ОМ Савицька, ДС Лізягіна
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» 1 (1), www.economy …, 2017
32017
Фінанси, гроші та кредит: Курсова робота. Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент”
ВЯ Голюк, ОМ Савицька, МВ Шкробот
НТУУ "КПІ", 2014
3*2014
Результати комплексного аналізу та оцінювання стійкості промислового підприємства в умовах формування концепції стійкого розвитку та управління витратами
ОМ Савицька
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», www.economy.nayka …, 2016
22016
Особливості методології оцінювання ефективності та результативності в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства
ОМ Савицька, ВО Салабай
Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. X Всеукр. наук …, 2019
12019
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами в умовах реалізації стратегії енергоефективності підприємства
ОМ Савицька, ДВ Авраменко
VIII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО …, 2017
12017
Особливості розвитку логістичного контролінгу в контексті удосконалення управління персоналом на підприємстві
ОМ Савицька, СВ Марчук
Збірник наукових праць" Сучасні підходи до управління підприємством", 324-334, 2017
12017
Міжнародний і вітчизняний досвід оцінювання стану енергетичної безпеки країни в контексті управління економічною безпекою держави та суб’єктів господарювання
ОМ Савицька
ББК 65.9 (УКР) М77, 175-178, 2016
1*2016
Передумови формування концепції антикризового фінансового контролінгу на підприємстві в контексті розвитку інформаційної економіки
ОМ Савицька, АЮ Скляр
Економічний вісник НТУУ “КПІ”, ev.fmm.kpi.ua/article/view/80128/75683, 2016
12016
Підвищення конкурентоспроможності підприємства на засадах удосконалення системи ресурсного забезпечення
ОМ Савицька, ДС Лізягіна
Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник наукових праць VI …, 2015
1*2015
Організаційно-економічні особливості антикризового управління на промислових підприємствах
ОМ Савицька, АЮ Скляр
Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник наукових праць VI …, 2015
12015
Система контроллинга как эффективный механизм управления инновационно-активным предприятием
ЕН Савицкая
Экономика: реалии времени, 2014
12014
Система контролінгу як ефективний механізм управління підприємством [Електронний ресурс]
ОМ Савицька
Економіка: реалії часу. Науковий журнал (Одеський національний політехнічний …, 2014
12014
Ефективність діяльності та управління підприємством: особливості використання теорії, методології та результативності аналітичних досліджень
ОМ Савицька, ВО Салабай
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2019
2019
EFFICIENCY OF ACTIVITY AND MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE: FEATURES OF APPLICATION OF THEORY, METHODOLOGY AND PERFORMANCE OF ANALYTICAL RESEARCHES
OM Savytska, VO Salabaj
Journal «Efektyvna ekonomika», 2019
2019
Забезпечення економічної безпеки на засадах ефективного управління фінансово-господарською діяльністю на підприємстві
ОМ Савицька, ВО Салабай
Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст …, 2019
2019
Збалансована система показників : вимір ефективності управління діяльністю підприємства
ОМ Савицька, ВО Салабай
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та …, 2019
2019
Сучасний стан і тенденції розвитку ринку мʼясної продукції в Україні
МІ Гафтуняк, ОМ Савицька
Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. X Всеукр. наук …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20