Савицька Олена Миколаївна / Savytska Olena / Савицкая Елена Николаевна / Savickaya Elena /
Савицька Олена Миколаївна / Savytska Olena / Савицкая Елена Николаевна / Savickaya Elena /
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічний аналіз: практикум
ВА Кармазін, ОM Савицька
К.: Знання 255, 2007
462007
Автоматизовані системи управління підприємствами: аналіз та оцінка тенденцій розвитку
МВ Савицький, ОМ Савицька
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «моделювання та …, 0
7
Підвищення конкурентоспроможності підприємств в контексті їх стратегічного розвитку
СО Пермінова, ОМ Савицька, ЯВ Омельченко
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2018
52018
Передумови формування стратегії маркетингових комунікацій на засадах системного підходу оцінювання рівня конкурентоспроможності та стану ресурсного забезпечення підприємства
ОМ Савицька, ДС Лізягіна
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» 1 (1), www.economy …, 2017
52017
Вплив міжнародних інтеграційних процесів на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
ОМ Савицька, СО Пермінова
Матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання …, 2017
42017
Ефективність діяльності та управління підприємством: особливості використання теорії, методології та результативності аналітичних досліджень
ОМ Савицька, ВО Салабай
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2019
32019
Особливості методології оцінювання ефективності та результативності в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства
ОМ Савицька, ВО Салабай
Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. X Всеукр. наук …, 2019
32019
Збалансована система показників : вимір ефективності управління діяльністю підприємства
ОМ Савицька, ВО Салабай
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та …, 2019
32019
Процесний підхід до організації підрозділу контролінгу на підприємстві
СВ Войтко, ОМ Савицька, ОВ Пиркова
Збірник наукових праць Національного університету водного господарства та …, 2007
32007
Логістичний контролінг в системі управління підприємством
ОМ Савицька, СВ Марчук
Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник тез доповідей VIIІ …, 2017
22017
Особливості розвитку логістичного контролінгу в контексті удосконалення управління персоналом на підприємстві
ОМ Савицька, СВ Марчук
Збірник наукових праць" Сучасні підходи до управління підприємством", 324-334, 2017
22017
Результати комплексного аналізу та оцінювання стійкості промислового підприємства в умовах формування концепції стійкого розвитку та управління витратами
ОМ Савицька
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», www.economy.nayka …, 2016
22016
КОНЦЕПЦІЯ БЕНЧМАРКІНГУ-МОЖЛИВІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ, ЛОГІСТИКИ ТА КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О Савицька, К Калініченко
БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, 222-223, 2020
12020
Сучасний стан і тенденції розвитку ринку мʼясної продукції в Україні
МІ Гафтуняк, ОМ Савицька
Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. X Всеукр. наук …, 2019
12019
Методичні підходи до оцінювання стану управління ресурсним забезпеченням в контексті підвищення рівня фінансової стійкості підприємства
ОМ Савицька, МІ Гафтуняк
Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”, 2019
12019
Особливості проектів оптимізації логістики на підприємствах
ОМ Савицька
" СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ", 152, 2018
12018
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами в умовах реалізації стратегії енергоефективності підприємства
ОМ Савицька, ДВ Авраменко
VIII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО …, 2017
12017
Міжнародний і вітчизняний досвід оцінювання стану енергетичної безпеки країни в контексті управління економічною безпекою держави та суб’єктів господарювання
ОМ Савицька
ББК 65.9 (УКР) М77, 175-178, 2016
1*2016
Передумови формування концепції антикризового фінансового контролінгу на підприємстві в контексті розвитку інформаційної економіки
ОМ Савицька, АЮ Скляр
Економічний вісник НТУУ “КПІ”, ev.fmm.kpi.ua/article/view/80128/75683, 2016
12016
Підвищення конкурентоспроможності підприємства на засадах удосконалення системи ресурсного забезпечення
ОМ Савицька, ДС Лізягіна
Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник наукових праць VI …, 2015
1*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20