Follow
Петро Євтух, Petro Yevtykh, Петр Евтух
Петро Євтух, Petro Yevtykh, Петр Евтух
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінки похибок джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням
ПС Євтух, СМ Бабюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
62011
Автоматизована система диспетчерського керування електропостачанням районних електромереж
П Євтух, Б Оробчук, О Рафалюк
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
62008
Поліперіодично корельовано випадкові процеси як адекватні моделі кратної ритміки природних явищ і технологічних процесів
Я Драган, П Євтух, Л Сікора, Б Яворський
Комп’ютерні технології друкарства, 269-290, 2000
62000
Моделі похибок високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги
ПС Євтух, НА Куземко, СМ Бабюк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
42009
Про алгоритм корекції похибок вимірювальних трансформаторів струму
ПС Євтух, ВО Літков
Енергетика та електрифікація/Євтух ПС, Літков ВО–Київ, 38-40, 1995
41995
Розвиток підприємств на основі проектного менеджменту
БП Федишин, ПС Євтух, ПС Евтух
ТНТУ, АСУ, 2012
32012
Побудова моделей сенсорних мереж та їх оцінювання методами теорії графів
ПС Євтух, ВМ Карпінський, ЯІ Кінах
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
32010
Моделювання дефектності ізоляції емальпроводів під час виготовлення обмоткових елементів електричних апаратів
ПС Євтух, ОО Вакуленко
Видавництво Львівської політехніки, 2010
32010
Заходи підвищення ефективності електромереж 110/10 кВ
ПС Євтух, ОО Вакуленко, ОР Гнатюк
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
22019
Облік електроенергії при несинуcоїдальних і несиметричних режимах у мережах електропостачання міст
ПС Євтух, СМ Бабюк, ТА Кислиця
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
22013
Дослідження інформативності методів випробовувань напругою ізоляції емальованих проводів
ПС Євтух, ОО Вакуленко
Енергетика і автоматика, 2013
22013
Оцінювання точності обчислювальної процедури розрахунку параметрів теплового поля при обмеженій точності вхідних даних
ПС Євтух, РА Ткачук, ВВ Липницький
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
Mоделювання візуалізаційного виявлення атак у сенсорній мережі моніторингу електротехнічних систем
ПС Євтух, ВМ Карпінський
Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта …, 2011
22011
Структура алгоритмів автоматичної компенсації систематичних похибок масштабуючих вимірювальних перетворювачів
ПС Євтух, НА Куземко, СМ Бабюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
22010
Теоретико-графовий підхід до моделювання розподілених безпровідних сенсорних мереж
ВМ Карпінський, ПС Євтух, ЯІ Кінах
Вісник Національного технічного університету України КПІ. Іформатика …, 2010
22010
Модель та інформаційні технології ідентифікації і локалізації загроз функціонуванню безпровідних сенсорних мереж
ПС Євтух, В Врона, ВМ Карпінський
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 136, 2009
22009
Модель характеристики похибки високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги
ПС Євтух, НА Куземко
Вісник Тернопільського державного технічного університету 9 (1), 107-111, 2004
22004
Використання паспортних даних високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги для підвищення їх точності
П Євтух, Н Куземко
Вісник ТДТУ 9 (2-С), 89-93, 2004
22004
Модель характеристики кутової похибки вимірювального трансформатора напруги та визначення її систематичної складової
ПС Євтух, НА Куземко
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004
22004
Підхід до збільшення безпеки безпровідних комунікаційних технологій
ПС Євтух
Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: VIІ міжнар. наук …, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20