Петро Євтух, Petro Yevtykh, Петр Евтух
Петро Євтух, Petro Yevtykh, Петр Евтух
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Оцінки похибок джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням
ПС Євтух, СМ Бабюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
62011
Автоматизована система диспетчерського керування електропостачанням районних електромереж
П Євтух, Б Оробчук, О Рафалюк
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
52008
Моделі похибок високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги
ПС Євтух, НА Куземко, СМ Бабюк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
42009
Побудова моделей сенсорних мереж та їх оцінювання методами теорії графів
ПС Євтух, ВМ Карпінський, ЯІ Кінах
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
32010
Моделювання дефектності ізоляції емальпроводів під час виготовлення обмоткових елементів електричних апаратів
ПС Євтух, ОО Вакуленко
Видавництво Львівської політехніки, 2010
32010
Про алгоритм корекції похибок вимірювальних трансформаторів струму
ПС Євтух, ВО Літков
Енергетика та електрифікація/Євтух ПС, Літков ВО–Київ, 38-40, 1995
31995
Облік електроенергії при несинуcоїдальних і несиметричних режимах у мережах електропостачання міст
ПС Євтух, СМ Бабюк, ТА Кислиця
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
22013
Розвиток підприємств на основі проектного менеджменту
БП Федишин, ПС Євтух, ПС Евтух
ТНТУ, АСУ, 2012
22012
Mоделювання візуалізаційного виявлення атак у сенсорній мережі моніторингу електротехнічних систем
ПС Євтух, ВМ Карпінський
Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта …, 2011
22011
Структура алгоритмів автоматичної компенсації систематичних похибок масштабуючих вимірювальних перетворювачів
ПС Євтух, НА Куземко, СМ Бабюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
22010
Теоретико-графовий підхід до моделювання розподілених безпровідних сенсорних мереж
ВМ Карпінський, ПС Євтух, ЯІ Кінах
Век+, 2010
22010
Модель та інформаційні технології ідентифікації і локалізації загроз функціонуванню безпровідних сенсорних мереж
ПС Євтух, В Врона, ВМ Карпінський
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 136, 2009
22009
Використання паспортних даних високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги для підвищення їх точності
П Євтух, Н Куземко
Вісник ТДТУ 9 (2-С), 89-93, 2004
22004
Модель характеристики похибки високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги
П Євтух, Н Куземко
Вісник ТДТУ 9 (1-С), 107-111, 2004
22004
Модель характеристики кутової похибки вимірювального трансформатора напруги та визначення її систематичної складової
ПС Євтух, НА Куземко
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004
22004
Підхід до збільшення безпеки безпровідних комунікаційних технологій
ПС Євтух
Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: VIІ міжнар. наук …, 0
2
Дослідження інформативності методів випробовувань напругою ізоляції емальованих проводів
ПС Євтух, ОО Вакуленко
Енергетика і автоматика, 2013
12013
Оцінка граничної точності високовольтних джерел струмових сигналів на базі моделі, побудованої за їх паспортними даними
ПС Євтух, СМ Бабюк, ТА Кислиця
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
12012
Оцінювання точності обчислювальної процедури розрахунку параметрів теплового поля при обмеженій точності вхідних даних
ПС Євтух, РА Ткачук, ВВ Липницький
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
12012
Методи та засоби узгодження цифрових потоків при застосуванні IoT до медичних приладів
ПС Євтух, В Храпа
Матеріали Ⅶ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20