Подписаться
Петро Євтух, Petro Yevtykh, Петр Евтух
Петро Євтух, Petro Yevtykh, Петр Евтух
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінки похибок джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням
ПС Євтух, СМ Бабюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
72011
Автоматизована система диспетчерського керування електропостачанням районних електромереж
П Євтух, Б Оробчук, О Рафалюк
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
72008
Поліперіодично корельовано випадкові процеси як адекватні моделі кратної ритміки природних явищ і технологічних процесів
Я Драган, П Євтух, Л Сікора, Б Яворський
Комп’ютерні технології друкарства, 269-290, 2000
62000
Облік електроенергії при несинуcоїдальних і несиметричних режимах у мережах електропостачання міст
ПС Євтух, СМ Бабюк, ТА Кислиця
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
42013
Структура алгоритмів автоматичної компенсації систематичних похибок масштабуючих вимірювальних перетворювачів
ПС Євтух, НА Куземко, СМ Бабюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
42010
Моделі похибок високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги
ПС Євтух, НА Куземко, СМ Бабюк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
42009
Про алгоритм корекції похибок вимірювальних трансформаторів струму
ПС Євтух, ВО Літков
Енергетика та електрифікація/Євтух ПС, Літков ВО–Київ, 38-40, 1995
41995
Features of statistical data processing at insulation testing of enameled electric wires
PS Yevtukh, OO Vakulenko
Вісник Тернопільського національного технічного університету 81 (1), 98-106, 2016
32016
Дослідження інформативності методів випробовувань напругою ізоляції емальованих проводів
ПС Євтух, ОО Вакуленко
Енергетика і автоматика, 2013
32013
Розвиток підприємств на основі проектного менеджменту
БП Федишин, ПС Євтух, ПС Евтух
ТНТУ, АСУ, 2012
32012
Побудова моделей сенсорних мереж та їх оцінювання методами теорії графів
ПС Євтух, ВМ Карпінський, ЯІ Кінах
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
32010
Моделювання дефектності ізоляції емальпроводів під час виготовлення обмоткових елементів електричних апаратів
ПС Євтух, ОО Вакуленко
Видавництво Львівської політехніки, 2010
32010
Модель характеристики похибки високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги
ПС Євтух, НА Куземко
Вісник Тернопільського державного технічного університету 9 (1), 107-111, 2004
32004
Заходи підвищення ефективності електромереж 110/10 кВ
ПС Євтух, ОО Вакуленко, ОР Гнатюк
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
22019
Сучасні методи діагностування якості електроенергії та покращення її показників
ПС Євтух, ОО Вакуленко, ВР Щербатюк
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
22019
Підвищення надійності системи електропостачання механічного цеху
ПС Євтух, ТА Концограда, ЮП Калінін
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
22017
Оцінка граничної точності високовольтних джерел струмових сигналів на базі моделі, побудованої за їх паспортними даними
ПС Євтух, СМ Бабюк, ТА Кислиця
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
Оцінювання точності обчислювальної процедури розрахунку параметрів теплового поля при обмеженій точності вхідних даних
ПС Євтух, РА Ткачук, ВВ Липницький
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
Mоделювання візуалізаційного виявлення атак у сенсорній мережі моніторингу електротехнічних систем
ПС Євтух, ВМ Карпінський
Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта …, 2011
22011
Теоретико-графовий підхід до моделювання розподілених безпровідних сенсорних мереж
ВМ Карпінський, ПС Євтух, ЯІ Кінах
Вісник Національного технічного університету України КПІ. Іформатика …, 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20