Ганна Ігорівна Подосиннікова, Анна Подосинникова, Anna Podosinnikova (PhD, Associate Prof., Ukraine)
Ганна Ігорівна Подосиннікова, Анна Подосинникова, Anna Podosinnikova (PhD, Associate Prof., Ukraine)
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ФІСФ, кафедра германської філології, доцент, канд. пед. наук
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Навчання студентів-філологів ідіоматичних предикативних конструкцій англійського розмовного мовлення на матеріалі автентичних художніх текстів
ГІ Подосиннікова
автореф. дис. .... ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 "Теорія та …, 2002
152002
Використання методу проектів для формування професійно-педагогічної компетенції у студентів вищих мовних навчальних закладів
ГІ Подосиннікова, ЮГ Безвін
Іноземні мови / http://www.inozemnimovu.org/Ukrain/journ, 30-37, 2006
122006
Обучение студентов-филологов идиоматичным предикативным конструкциям английской разговорной речи на материале аутентичных художественных текстов
АИ Подосинникова
дис. ... к.пед.н, 13.00.02 - теория и методика обучения: герм. языки. - К …, 2002
102002
Принципи відбору фрагментів англомовних художніх текстів для навчання ідіоматичного розмовного мовлення на середньому етапі вищої мовної школи / Г. І. Подосиннікова
ГІ Подосиннікова
Іноземні мови / http://www.inozemnimovu.org/Ukrain/journal/400/PodosAI.pdf …, 2000
42000
Методична характеристика інтерактивного навчання іноземних мов
ГІ Подосиннікова
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць.–2012.–Вип 3, 196-208, 2012
32012
Методична типологія труднощів навчання ідіоматичного розмовного мовлення майбутніх учителів англійської мови
ГІ Подосиннікова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 172-185, 2018
22018
Робота з англомовним поетичним текстом у 9 класі школи з поглибленим вивченням іноземних мов
ГІ Подосиннікова, ВВ Шерстюк
Іноземні мови http://www.inozemnimovu.org/Ukrain/journ, С. 12-17, 2005
22005
Комплекс вправ для навчання студентів ідіоматичних предикативних конструкцій англійського розмовного мовлення
Подосиннікова, Ганна Ігорівна
Іноземні мови / http://www.inozemnimovu.org/Ukrain/journal/201/Podosinn.pdf …, 2001
22001
Розвиток навчальної автономії старшокласників у процесі формування англомовної лексичної компетентності
ГІ Подосиннікова, СМ Мельник
Іноземні мови, 9-14, 2016
12016
Особливості формування соціокультурної компетентності в майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проекту
ЮГ Безвін, ГІ Подосиннікова
Науково-методичний журнал" Іноземні мови" 100 (4), 24-37, 2019
2019
Формування у майбутніх викладачів англійської мови лінгвосоціокультурної компетентності засобами інформаційно-дослідницького проекту
Ю Безвін, Г Подосиннікова
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2019
2019
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ЛИСТУВАННЯ»
ГІ Подосиннікова, КА Щербініна
Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження …, 2019
2019
Використання ситуацій із кіноперсонажами у формуванні лексичної компетентності майбутніх учителів англійської мови
ГІ Подосиннікова, ТМ Бохоня
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, С. 72-92, 2019
2019
Потенціал інтерактивної технології «дискусія» у формуванні компетентності старшокласників у говорінні англійською мовою
ГІ Подосиннікова
Україна та світ: діалог мов і культур: Тези доповідей Міжнародної науково …, 2018
2018
Використання автентичних публіцистичних текстів у формуванні англомовної лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови
ГІ Подосиннікова
Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції Української асоціації …, 2018
2018
Controversial Issues: Forming Communicative Competence through Project Work = Суперечливі проблеми: формування комунікативної комптентності засобами проектної роботи: [навч …
ГІ Подосиннікова, ЮГГІП Безвін
Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017
2017
Принципи та критерії відбору автентичних відеоматеріалів для формування у студентів-філологів англомовної лексичної компетентності
ГІ Подосиннікова, ЄВ Мельник
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
2017
МЕТОДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ
Г Подосиннікова, Є Мельник
Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура …, 2017
2017
Перша англомовна літня школа Української асоціації дослідників освіти успішно завершила свою роботу
ГІ Подосиннікова
Іноземні мови, 64-64, 2017
2017
Методичний потенціал використання англомовних мультиплікаційних фільмів у формуванні англомовної лексичної компетентності старшокласників
КМВ Подосиннікова Г.І.
Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези доповідей XVІ наукової …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20