Ганна Ігорівна Подосиннікова, Анна Подосинникова, Anna Podosinnikova (PhD, Associate Prof., Ukraine)
Ганна Ігорівна Подосиннікова, Анна Подосинникова, Anna Podosinnikova (PhD, Associate Prof., Ukraine)
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ФІСФ, кафедра германської філології, доцент, канд. пед. наук
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Використання методу проектів для формування професійно-педагогічної компетенції у студентів вищих мовних навчальних закладів
ГІ Подосиннікова, ЮГ Безвін
Іноземні мови / http://www.inozemnimovu.org/Ukrain/journ, 30-37, 2006
102006
Обучение студентов-филологов идиоматичным предикативным конструкциям английской разговорной речи на материале аутентичных художественных текстов
АИ Подосинникова
дис. ... к.пед.н, 13.00.02 - теория и методика обучения: герм. языки. - К …, 2002
82002
Навчання студентів-філологів ідіоматичних предикативних конструкцій англійського розмовного мовлення на матеріалі автентичних художніх текстів
ГІ Подосиннікова
автореф. дис. .... ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 "Теорія та …, 2002
52002
Принципи відбору фрагментів англомовних художніх текстів для навчання ідіоматичного розмовного мовлення на середньому етапі вищої мовної школи / Г. І. Подосиннікова
ГІ Подосиннікова
Іноземні мови / http://www.inozemnimovu.org/Ukrain/journal/400/PodosAI.pdf …, 2000
22000
Методична типологія труднощів навчання ідіоматичного розмовного мовлення майбутніх учителів англійської мови
ГІ Подосиннікова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 172-185, 2018
12018
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ЛИСТУВАННЯ»
ГІ Подосиннікова, КА Щербініна
Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження …, 2019
2019
Особливості формування соціокультурної компетентності у майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проекту
ГІ Подосиннікова, ЮГ Безвін
Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка, 2019
2019
Формування соціокультурної компетентності у майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проекту
ГІ Подосиннікова, ЮГ Безвін
Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка, 2019
2019
Використання ситуацій із кіноперсонажами у формуванні лексичної компетентності майбутніх учителів англійської мови
ГІ Подосиннікова, ТМ Бохоня
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, С. 72-92, 2019
2019
Потенціал інтерактивної технології «дискусія» у формуванні компетентності старшокласників у говорінні англійською мовою
ГІ Подосиннікова
Україна та світ: діалог мов і культур: Тези доповідей Міжнародної науково …, 2018
2018
Використання автентичних публіцистичних текстів у формуванні англомовної лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови
ГІ Подосиннікова
Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції Української асоціації …, 2018
2018
Методичний потенціал використання англомовних мультиплікаційних фільмів у формуванні англомовної лексичної компетентності старшокласників
КМВ Подосиннікова Г.І.
Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези доповідей XVІ наукової …, 2017
2017
Експериментальна перевірка методики навчання ідіоматичних предикативних конструкцій англійського розмовного мовлення студентів-філологів
ГІ Подосиннікова
Матеріали І Міжнародної наукової конференції Української асоціації …, 2017
2017
Controversial Issues: Forming Communicative Competence through Project Work: [навч.посібник для магістр. і студ.старших курсів ун-тів]
ГІ Подосиннікова, ЮГ Безвін
Суми, СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2017
2017
Навчання переглядового читання з використанням методу проектів на матеріалі англомовної преси у 10 класі школи з поглибленим вивченням іноземних мов
ГІ Подосиннікова, ОВ Рубан
Іноземні мови, 3-10, 2016
2016
Використання мультимедійних презентацій в інтерактивному навчанні старшокласників усного англійського мовлення
ГІ Подосиннікова
Мова, освіта, культура: античні цінності - сучасне застосування : Матеріали …, 2016
2016
Використання мультимедійних засобів навчання у формуванні іншомовної комунікативної компетентності студентів-філологів
ГІ Подосиннікова
Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези доповідей XV наукової …, 2016
2016
Розвиток навчальної автономії старшокласників у процесі формування англомовної лексичної компетентності
ГІ Подосиннікова, СМ Мельник
Іноземні мови, 9-14, 2016
2016
Розвиток навчальної автономії студентів-філологів у процесі формування англомовної лексичної компетентності
ГІ Подосиннікова
Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та …, 2015
2015
Труднощі навчання ідіоматичного мовлення як відображення вербального менталітету нації
ГІ Подосиннікова
VI Міжнародна науково-практична конференція "Етнічна самосвідомість та крос …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20