Ляшенко Олександр Іванович
Ляшенко Олександр Іванович
Інститут педагогіки, професор дидактики та методики навчання фізики
Verified email at naps.gov.ua
TitleCited byYear
Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти
ОІ Ляшенко
Педагогіка і психологія 1 (46), 5-12, 2005
1472005
Формування фізичного знання в учнів середньої школи: Логіко-дидактичні основи
ОІ Ляшенко
К.: Ґенеза, 1996
771996
Фізика, 11 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.
ЄВ Коршак
К, 2009
552009
Стратегія якості як основа освітньої політики країн світу/Олександр Ляшенко
ОІ Ляшенко
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи …, 2004
492004
Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти
ОІ Ляшенко
Педагогіка і психологія 2, 34-40, 2007
452007
Методичні основи організації і проведення навчального фізичного експерименту
ПС Атаманчук, ОІ Ляшенко, ВВ Мендерецький, АМ Кух
Кам’янець-Подільський, 2006
392006
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, МІ Бурда, ОІ Ляшенко
К.: Педагогічна думка, 2011, 2011
31*2011
Вимоги до підручника та критерії його оцінювання
О Ляшенко
Підручник ХХІ століття, 60-65, 2003
312003
Взаємозв’язок теоретичного та емпіричного в навчанні фізики
ОІ Ляшенко
Дис.... д-ра пед. наук 13 (02), 1996
291996
Якість освіти: проблеми оцінювання, моніторинг та управління
ОІ Ляшенко
Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002 1, 243-250, 2002
27*2002
Концептуальні засади моніторингу якості освіти
О Ляшенко
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи.–К …, 2004
262004
Диференціація як основоположний принцип шкільного навчання
ОІ Ляшенко
Педагогіка і психологія, 40-45, 2009
202009
Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі
ПС Атаманчук, ОІ Ляшенко, ВВ Мендерецький, ОМ Ніколаєв
Кам'янець-Подільський, Кам.-Подільськ. нац. універ. ім. І.Огієнка, 2011.- 420 с., 2011
192011
Тестові технології і моніторинг в системі освіти України: стан і перспективи розвитку
ОІ Ляшенко, СА Раков
Вісник ТІМО, 67-70, 2008
192008
Сутність категорії якості освіти в умовах реформування освітньої галузі
ТО Лукіна, ОІ Ляшенко
Зб. наук. пр. НАДУ, 126-134, 2003
172003
Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики
ВВ Мендерецький
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
162007
Фізика. 8 клас.
ЄВ Коршак, ОІ Ляшенко, ВФ Савченко
К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1999.- 192 c., 1999
14*1999
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
132009
Якість як феномен освіти
ОІ Ляшенко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2003
122003
Особливості формування експериментальних умінь учнів 7-8 класів
ОІ Ляшенко, ВВ Мендерецький
Методика викладання математики і фізики: респ. наук-метод. зб./за ред. ОІ …, 1991
111991
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20