Оксана Войтович
Оксана Войтович
доктор педагогічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в rshu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розроблення і упровадження дидактичних засобів з фізики між предметного змісту
ОП Войтович
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2010
122010
Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики в основній школі: навчально-методичний посібник/О. Войнович, Ю. Галатюк
ЮМ Галатюк
Рівне: РВВ РДГУ, 2010
102010
Підготовка педагогів до впровадження інтегративних технологій навчання фізики
ОП Войнович, ІС Войнович, ЮМ Галатюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 154-156, 2005
82005
Міжпредметні зв'язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи
ОП Войтович
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 ″Теорія і методика навчання …, 2010
62010
Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих предметів
ОП Войтович
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 106-110, 2013
42013
Розвиток творчих здібностей учнів у ході виконання фронтальних лабораторних робіт з фізики
ОП Войтович
Наукові записки.-Випуск 82, 307-311, 0
4
Творча діяльність учнів у міжпредметних проектах з фізики
ОП Войтович
Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін …, 2017
32017
Дидактичні засади структурування змісту технічної підготовки майбутніх екологів
ОП Войтович, ВП Сергієнко, СІ Бондаренко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2016
32016
Спілкування викладача та студента як основа гуманізації навчання хімічних дисциплін
О Войтович
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2013
32013
Теоретичні і методичні засади формування технологічної компетентності майбутніх екологів у процесі фахової підготовки
ОП Войтович
М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2018
22018
Стан вищої екологічної освіти в Україні
ОП Войтович
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
12017
Виконання студентами-екологами технологічних проектів із використанням хмарних технологій
О Войтович, В Сергієнко
Педагогічний часопис Волині, 44-50, 2017
12017
Технологічна компетентність у структурі професійної підготовки фахівців-екологів
О Войтович
Нова педагогічна думка, 86-88, 2017
12017
Створення та використання навчальних ВІКІ-ресурсів з природничих дисциплін
ОП Войтович, ВП Сергієнко, ІС Войтович
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2014
12014
Особливості формування міжпредметних компетентностей учнів у навчанні фізики
ОП Войтович, ЮМ Галатюк
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2010
12010
Міжпредметні зв’язки у навчання фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи.
ОП Войтович
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2010
12010
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА» В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
ОП ВОЙТОВИЧ
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2021
2021
СТРУКТУРУВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ»
ОП ВОЙТОВИЧ
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2021
2021
МОТИВАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОП Войтович
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 19-23, 2020
2020
Підготовка майбутніх учителів географії до проведення уроків міжпредметного змісту
О Войтович, М Костолович
New pedagogical thought 102 (2), 123-126, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20