Оксана Войтович
Оксана Войтович
доктор педагогічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в rshu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики в основній школі: навчально–методичний посібник/О. Войнович, Ю. Галатюк
ЮМ Галатюк, ОП Войтович
Рівне: РВВ РДГУ, 2010
102010
Підготовка педагогів до впровадження інтегративних технологій навчання фізики
ОП Войнович, ІС Войнович, ЮМ Галатюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 154-156, 2005
92005
Міжпредметні зв'язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи
ОП Войтович
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 ″Теорія і методика навчання …, 2010
82010
Розроблення і упровадження дидактичних засобів з фізики міжпредметного змісту
ОП Войтович
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія, 156-163, 0
8
Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих предметів
ОП Войтович
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 106-110, 2013
42013
Теоретичні і методичні засади формування технологічної компетентності майбутніх екологів у процесі фахової підготовки
ОП Войтович
Київ, 2018
32018
Дидактичні засади структурування змісту технічної підготовки майбутніх екологів
ОП Войтович, ВП Сергієнко, СІ Бондаренко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2016
32016
Спілкування викладача та студента як основа гуманізації навчання хімічних дисциплін
О Войтович
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2013
32013
Розвиток творчих здібностей учнів у ході виконання фронтальних лабораторних робіт з фізики
ОП Войтович
Наукові записки.-Випуск 82, 307-311, 0
3
Творча діяльність учнів у міжпредметних проектах з фізики
ОП Войтович
Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін …, 2017
22017
Стан вищої екологічної освіти в Україні
ОП Войтович
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
12017
Виконання студентами-екологами технологічних проектів із використанням хмарних технологій
О Войтович, В Сергієнко
Педагогічний часопис Волині, 44-50, 2017
12017
Технологічна компетентність у структурі професійної підготовки фахівців-екологів
О Войтович
Нова педагогічна думка, 86-88, 2017
12017
Створення та використання навчальних вікі-ресурсів з природничих дисциплін
ОП Войтович, ВП Сергієнко, ІС Войтович
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2014
12014
Особливості формування міжпредметних компетентностей учнів у навчанні фізики
ОП Войтович, ЮМ Галатюк
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2010
12010
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
І Войтович, О Войтович, Г Мартинюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2021
2021
Інтеграція знань під час вивчення курсу «Природничі науки» в старшій школі
ОП Войтович
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ОП Войтович
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 13-17, 2021
2021
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА» В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
ОП ВОЙТОВИЧ
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ
О Войтович
Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти 2021, 10-11, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20