Підписатись
Оксана Войтович
Оксана Войтович
доктор педагогічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в rshu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжпредметні зв’язки у навчання фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи.
ОП Войтович
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2010
112010
Підготовка педагогів до впровадження інтегративних технологій навчання фізики
ОП Войнович, ІС Войнович, ЮМ Галатюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 154-156, 2005
112005
Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики в основній школі: навчально–методичний посібник/О. Войнович, Ю. Галатюк
ЮМ Галатюк, ОП Войтович
Рівне: РВВ РДГУ, 2010
102010
Розроблення і упровадження дидактичних засобів з фізики між предметного змісту
ОП Войтович
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2010
82010
Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих предметів
ОП Войтович
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 106-110, 2013
52013
Теоретичні і методичні засади формування технологічної компетентності майбутніх екологів у процесі фахової підготовки
ОП Войтович
М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2018
42018
Розвиток творчих здібностей учнів у ході виконання фронтальних лабораторних робіт з фізики
ОП Войтович
Наукові записки.-Випуск 82, 307-311, 0
4
Творча діяльність учнів у міжпредметних проектах з фізики
ОП Войтович
Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін …, 2017
32017
Дидактичні засади структурування змісту технічної підготовки майбутніх екологів
ОП Войтович, ВП Сергієнко, СІ Бондаренко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2016
32016
Спілкування викладача та студента як основа гуманізації навчання хімічних дисциплін
О Войтович
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2013
32013
Стан вищої екологічної освіти в Україні
ОП Войтович
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
22017
Науково-дослідницька діяльність майбутніх екологів з основ виробничих технологій
ОП Войтович
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
22015
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ
ОП Войтович
Інформаційні технології в професійній діяльності 2019, 32-33, 2019
12019
Виконання студентами-екологами технологічних проектів із використанням хмарних технологій
О Войтович, В Сергієнко
Педагогічний часопис Волині, 44-50, 2017
12017
Технологічна компетентність у структурі професійної підготовки фахівців-екологів
О Войтович
Нова педагогічна думка, 86-88, 2017
12017
Створення та використання навчальних ВІКІ-ресурсів з природничих дисциплін
ОП Войтович, ВП Сергієнко, ІС Войтович
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2014
12014
Особливості формування міжпредметних компетентностей учнів у навчанні фізики
ОП Войтович, ЮМ Галатюк
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2010
12010
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»
ІС Войтович, ОП Войтович
РЕДАКЦІЙНИЙ КОМІТЕТ, 309, 2022
2022
ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ В СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
О Войтович
Інноватика у вихованні, 306-313, 2021
2021
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
І Войтович, О Войтович, Г Мартинюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20