Сумський національний аграрний університет
Сумський національний аграрний університет
Сумський національний аграрний університет
Verified email at sau.sumy.ua - Homepage
TitleCited byYear
Natural antioxidants in avian nutrition and reproduction
PF Surai
Nottingham University Press, 2002
7612002
Принципы и методы изучения ценотических популяций растений
ЮА Злобин, ЮА Злобін
Издательство Казанского университета, 1989
7101989
Selenium in nutrition and health
PF Surai
Nottingham university press, 2006
4852006
Effect of selenium and vitamin E content of the maternal diet on the antioxidant system of the yolk and the developing chick
PF Surai
British poultry science 41 (2), 235-243, 2000
3502000
Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: монографія
ІВ Арістова
Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 203, 2000
3182000
Популяционная экология растений
ЮА Злобин
Университетская книга, 2009
2872009
Фінансовий аналіз: навч. посіб.
ОО Шеремет
К.: Кондор, 119-130, 2005
2762005
Maternally derived androgens and antioxidants in bird eggs: complementary but opposing effects?
NJ Royle, PF Surai, IR Hartley
Behavioral Ecology 12 (4), 381-385, 2001
2512001
Основи екології
ЮА Злобін, ЮА Злобин
Видавництво" Лібра", 1998
2401998
Tissue-specific differences in antioxidant distribution and susceptibility to lipid peroxidation during development of the chick embryo
PF Surai, RC Noble, BK Speake
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Lipids and Lipid Metabolism 1304 (1), 1-10, 1996
2301996
Операції комерційних банків
АО Єпіфанов, НГ Маслак, ІВ Сало
навч. посіб./АО Єпіфанов, НГ Маслак, ІВ Сало.–Суми: ВТД «Університетська книга, 2007
2212007
Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения
ЮА Злобин, ВГ Скляр, АА Клименко
Сумы: Университетская книга 439, 2013
1972013
Теория и практика оценки виталитетного состава ценопопуляций растений
ЮА Злобин, ЮА Злобін
Наука, 1989
1931989
Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади
ІВ Арістова, ИВ Аристова
Харків, 2002
1762002
Управління персоналом
ЛІ Михайлова, ЛИ Михайлова
Центр учбової літератури, 2007
1702007
Основи екології та економіка природокористування.
ОМ Царенко, ОО Нєсвєтов, МО Кадацький, АМ Царенко, АА Несветов, ...
ВТД «Університетська книга», 2004
1412004
Управління інвестиціями: навч. посіб.
ОФ Балацький, ОМ Теліженко, МО Соколов
Суми.-Університетська книга.-2004.-231с, 2004
1302004
Економічне прогнозування
СВ Глівенко, МО Соколов, ОМ Теліженко
навч. посібник/С. В. Глівенко, МО Соколов, ОМ Теліженко.-3-є вид., доп.-Суми …, 2004
1232004
Інноваційний менеджмент.
ЛІ Михайлова, ОІ Гуторов, СГ Турчіна, ІО Шарко
Київ. Центр учбової літератури., 2015
1102015
Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах
ЛІ Михайлова, ЛИ Михайлова
Центр учбової літератури, 2008
1032008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20