Сумський національний аграрний університет
Сумський національний аграрний університет
Сумський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене sau.sumy.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Natural antioxidants in avian nutrition and reproduction
PF Surai
Nottingham University Press, 2002
7642002
Принципы и методы изучения ценотических популяций растений
ЮА Злобин, ЮА Злобін
Издательство Казанского университета, 1989
7201989
Selenium in nutrition and health
PF Surai
Nottingham university press, 2006
4882006
Effect of selenium and vitamin E content of the maternal diet on the antioxidant system of the yolk and the developing chick
PF Surai
British poultry science 41 (2), 235-243, 2000
3522000
Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: монографія
ІВ Арістова
Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 203, 2000
3202000
Популяционная экология растений
ЮА Злобин
Университетская книга, 2009
2882009
Фінансовий аналіз: навч. посіб.
ОО Шеремет
К.: Кондор, 119-130, 2005
2772005
Maternally derived androgens and antioxidants in bird eggs: complementary but opposing effects?
NJ Royle, PF Surai, IR Hartley
Behavioral Ecology 12 (4), 381-385, 2001
2512001
Основи екології
ЮА Злобін, ЮА Злобин
Видавництво" Лібра", 1998
2411998
Tissue-specific differences in antioxidant distribution and susceptibility to lipid peroxidation during development of the chick embryo
PF Surai, RC Noble, BK Speake
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Lipids and Lipid Metabolism 1304 (1), 1-10, 1996
2311996
Операції комерційних банків
АО Єпіфанов, НГ Маслак, ІВ Сало
навч. посіб./АО Єпіфанов, НГ Маслак, ІВ Сало.–Суми: ВТД «Університетська книга, 2007
2222007
Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения
ЮА Злобин, ВГ Скляр, АА Клименко
Сумы: Университетская книга 439, 2013
2052013
Теория и практика оценки виталитетного состава ценопопуляций растений
ЮА Злобин, ЮА Злобін
Наука, 1989
1941989
Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади
ІВ Арістова, ИВ Аристова
Харків, 2002
1772002
Управління персоналом
ЛІ Михайлова, НВ Клєцова, ЛИ Михайлова, НВ Клецова
Сумський національний аграрний ун-т, 2012
1722012
Основи екології та економіка природокористування.
ОМ Царенко, ОО Нєсвєтов, МО Кадацький, АМ Царенко, АА Несветов, ...
ВТД «Університетська книга», 2004
1422004
Управління інвестиціями: навч. посіб.
ОФ Балацький, ОМ Теліженко, МО Соколов
Суми.-Університетська книга.-2004.-231с, 2004
1312004
Економічне прогнозування
СВ Глівенко, МО Соколов, ОМ Теліженко
навч. посібник/С. В. Глівенко, МО Соколов, ОМ Теліженко.-3-є вид., доп.-Суми …, 2004
1232004
Інноваційний менеджмент.
ЛІ Михайлова, ОІ Гуторов, СГ Турчіна, ІО Шарко
Київ. Центр учбової літератури., 2015
1122015
Систематизація інформаційного законодавства України
ВА Ліпкан, ВА Залізняк
За заг. ред. ВА Ліпкана. К.: ФОП ОС Ліпкан, 2012
1032012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20