Геннадій Глобенко/Gennady Globenko/Геннадий Глобенко
Title
Cited by
Cited by
Year
Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав
ГІ Глобенко
ХНУВС, 2007
222007
Запобіжні заходи у кримінальному провадженні
ЮВ Бубир, ОО Глобенко, Геннадій Іванович, Юхно
Харків: НікаНова, 2015
112015
Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження
ГІ Глобенко
Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування : матеріали …, 2016
62016
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навч. посіб.(до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові)
ВВ Сокуренко
Харків: Стильна типографія, 2017
32017
Дискусійні питання щодо умов звільненні від кримінальної відповідальності у звʼязку з дійовим каяттям
ГІ Глобенко
Науковий вісник Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ., с. 120-126, 2008
3*2008
Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України
ГІ Глобенко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 76-84, 2016
2*2016
Процесуальні особливості закриття кримінального провадження у кримінальній справі щодо померлого
ГІ Глобенко
Вісник Національної академія прокуратури України . - 2008. - № 1, с. 71–74, 2008
2*2008
Досудове розслідування: ретроспективний погляд та шляхи подальшого реформування
ГІ Глобенко
Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету …, 2017
12017
Методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування
ОО Юхно, СЄ Абламський, ОО Бондаренко, ГІ Глобенко, СО Книженко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–С. 327-354, 2017
12017
Особливості розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України: наук.-метод. рек.
КЛ Бугайчук, ІО Гарна-Іванова, ГІ Глобенко, АВ Даниленко, ...
Харків: ХНУВС, 2016.-103 с., 2016
12016
Окремі питання процесуального порядку закінчення досудового розслідування
ГІ Глобенко
Право і безпека.–2016.–№ 4 (63).–С. 60-64, 2016
12016
Окремі аспекти закриття кримінального провадження у випадку відсутності складу кримінального правопорушення
ОО Двойніков, ГІ Глобенко
Право і безпека, 98-102, 2014
12014
Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Кримінального процесуального кодексу України стосовно спрощення порядку проведення досудового розслідування кримінальних проступків
ОО Юхно, ОО Бондаренко, ГІ Глобенко, РВ Єдін, ОВ Захарченко, ...
Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ …, 2013
12013
Методичні рекомендації щодо особливостей досудового розслідування стосовно окремої категорії осіб
ОО Юхно, ОО Бондаренко, ГІ Глобенко, АВ Даниленко, ОО Кочура, ...
Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ …, 2013
12013
Проблемні питання застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
ГІ Глобенко
Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального …, 2012
1*2012
Проблеми удосконалення правового регулювання стадії порушення кримінальної справи
ГІ Глобенко
Право і безпека.-2010.-№ 2 (34).-С. 142-145, 2010
12010
Проблемні питання закриття кримінальної справи суддею у стадії попереднього розгляду
ГІ Глобенко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 201-205, 2006
12006
До питань недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.
ГІ Глобенко
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки»., С. 43-48, 2019
2019
До питань подальшого удосконалення процедури досудового розслідування
ГІ Глобенко
Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової : Матеріали …, 2019
2019
Зарубіжний досвід та положення законодавства України щодо дізнання: порівняльно-правовий аналіз
ГІ Глобенко
Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20