Follow
Геннадiй Глобенко / Hennadii Hlobenko /
Title
Cited by
Cited by
Year
Про Національну поліцію»: наук.-практ.комент./МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ : за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка; [ О. І. Безпалова, К. Ю. Мельник …
З України
642016
Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав
ГІ Глобенко
ХНУВС, 2007
402007
Ensuring protection of the rights of the aggrieved person in criminal proceedings through the prism of requirements of international law acts
IB Serhii Ablamskyi, Hennadii Hlobenko, Ruslan Chycha, Olena Martovytska
J. Legal Ethical & Regul. Isses 23, 1, 2020
252020
Запобіжні заходи у кримінальному провадженні
ЮВ Бубир, ОО Глобенко, Геннадій Іванович, Юхно
Харків: НікаНова, 2015
132015
Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження
ГІ Глобенко
Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування : матеріали …, 2016
102016
Окремі питання процесуального порядку закінчення досудового розслідування
ГІ Глобенко
Право і безпека.–2016.–№ 4 (63).–С. 60-64, 2016
72016
Досудове розслідування: ретроспективний погляд та шляхи подальшого реформування
ГІ Глобенко
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренка …, 2017
52017
Отримання зразків для експертизи: процесуальні та криміналістичні аспекти
ГІ Глобенко
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп …, 2017
42017
Процесуальні особливості закриття кримінального провадження у кримінальній справі щодо померлого
ГІ Глобенко
Вісник Національної академія прокуратури України, с. 71–74, 2008
4*2008
Особливості документування та розслідування злочинів, учинених на території проведення операції Об’єднаних сил, а також на тимчасово окупованих територіях: науково-методичні …
ОО Юхно, ВВ Кікінчук, РЛ Степанюк, СО Книженко, ТА Орлова, ...
Харків, 2020.–140 с., 2020
32020
Методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування
ОО Юхно, СЄ Абламський, ОО Бондаренко, ГІ Глобенко, СО Книженко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–С. 327-354, 2017
32017
Окремі аспекти закриття кримінального провадження у випадку відсутності складу кримінального правопорушення
ОО Двойніков, ГІ Глобенко
Право і безпека, 98-102, 2014
32014
Дискусійні питання щодо умов звільненні від кримінальної відповідальності у звʼязку з дійовим каяттям
ГІ Глобенко
Науковий вісник Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ., с. 120-126, 2008
3*2008
Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування: міжнародний досвід та шляхи впровадження
ГІ Глобенко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2021 95(4 …, 2021
22021
Differentiation of a Criminal Procedural form as a Condition of Development of Modern Legislation
VM T Fomina, H Hlobenko, O Melnyk
Amazonia Investiga 9 (28), 386-393, 2020
22020
До питань інституту реабілітації у кримінальному процесі України
ГІ Глобенко
Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези …, 2020
22020
До питань недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.
ГІ Глобенко
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки»., С. 43-48, 2019
22019
Окремі аспекти недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування
ГІ Глобенко
Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового …, 2019
22019
Зарубіжний досвід та положення законодавства України щодо дізнання: порівняльно-правовий аналіз
ГІ Глобенко
Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні …, 2019
22019
Окремі аспекти інституту забезпечення безпеки учасників кримінального провадження
ГІ Глобенко
Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренка …, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20